Ślubowanie Klas Pierwszych
W dniu 13 października 2020 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów z klasy I a i I b na uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu. Niestety w związku z dość trudną sytuacją panującą w naszym kraju – pandemia Covid 19 uroczystość ta odbyła się w dość okrojonym składzie czyli bez udziału rodziców czy delegacji z innych klas. Nie przeszkodziło to jednak by nasi przyszli uczniowie pięknie zaprezentowali swój program artystyczny, odśpiewali wszystkie piosenki i celująco zdali egzamin by zostać uczniem Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Po części artystycznej uczniowie ślubowali na Sztandar Szkoły obiecując rzetelnie spełniać swoje szkolne obowiązki. Po ślubowaniu pani Dyrektor pasowała ich na Uczniów naszej szkoły. Każde dziecko po pasowaniu otrzymało Dyplom i Legitymację szkolną. W ramach prezentów od rodziców uczniowie otrzymali Kuferki
z pomocami do nauki w szkole i słodki przysmak.
Życzymy naszym cudownym Pierwszoklasistom wspaniałych wyników w nauce, radości i samych słonecznych dni w naszej szkole.

Zdjęcie [1 z 119]