„Szkoła pamięta”
Nasza szkoła kolejny rok wzięła udział w akcji MEN „Szkoła pamięta”. W tym roku zwróciliśmy większą uwagę na historię małych ojczyzn oraz pamięć o lokalnych bohaterach. Uczniowie sprawdzili się w następujących działania:
- przygotowali prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych,
- przygotowali prace literackie (np. wierszy, opowiadań, pamiętników), upamiętniające ważnych bohaterów rodzinnych, którzy brali udział w walkach narodowowyzwoleńczych,
- opracowali prezentacje multimedialne, upamiętniające ważnych bohaterów rodzinnych, którzy brali udział w walkach narodowowyzwoleńczych,
- odszukali w domu pamiątki rodzinne (zdjęcia, przedmioty) przekazywane z pokolenia na pokolenie i przygotowali prezentacji na ten temat.
Obowiązywała pełna dowolność w zakresie: ilości słów w pracy literackiej, ilości slajdów w prezentacji, techniki wykonania pracy plastycznej.
Dziękujemy chętnym Uczniom za zaangażowanie oraz przekazanie historii rodzinnych.
Finał akcji "Szkoła pamięta":
https://view.genial.ly/5fa72d95316b3b0cf52d98bf/presentation-szkola-pamieta
Zdjęcie [1 z 1]