Spotkanie z panią Zofią Tobik" Szkoła pamięta"
25 X 2019r. na lekcji historii w klasie 5c gościliśmy prababcię naszej uczennicy-panią Zofię Tobik.
Opowiedziała nam o swoich wojennych przeżyciach z perspektywy dziecka.
Szczególnie utkwił jej w pamięci czas Powstania Warszawskiego. Miała wtedy 9 lat i mieszkała z mamą i malutkim bratem w Warszawie. Rok wcześniej Niemcy aresztowali jej tatę Czesława Bullera za działalność w Armii Krajowej(już nigdy nie wrócił).
Jej mama Lucyna była bardzo dzielna.Gdy wybuchło powstanie musiała ukrywać się z dziećmi
w piwnicy,nocą przynosić wodę ze studni miejskiej.Brakowało jedzenia ,a nawet wody .Pani Zofia do dziś pamięta okropny ryk bomb.
Po upadku powstania hitlerowcy znaleźli ich i skierowali do obozu przejściowego w Pruszkowie. Szli wśród gruzów,ich kamienica była zburzona.Pani Zofia była naocznym świadkiem rozstrzelania przez Niemców dwojga starszych ludzi, właścicieli ich kamienicy,co było dla niej najgorszym przeżyciem.
Pani Lucyna w Pruszkowie przekupiła jakiegoś Niemca i uciekła z dziećmi na wieś
do Małopolski,gdzie przyjęła ich chłopska rodzina i tak przetrwali wojnę.
Uczniowie podziękowali Pani Zofii za niesamowitą lekcję historii.

Zdjęcie [1 z 4]