Dzień Bezpiecznego Internetu
Święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest ono inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Na terenie naszej placówki w ramach działań profilaktycznych
„Bezpieczna szkoła” w miesiącu lutym w poszczególnych klasach zrealizowane zostały następujące działania:

klasa Ia, Ib - Film edukacyjny - poznaj bezpieczny Internet. Przeprowadzenie Quizzu,
oraz scenek sytuacyjnych. Praca plastyczna
Klasa IIa- Film „Bezpieczeństwo w sieci”, plakat wykonany w programie PAINT
pt:” Bezpieczny Internet”
klasa IIb - Kontynuacja projektu edu. Pod patronatem MEN „Megamisja” Film, Quizz,
plakat.
klasa IIIa, IIIb - Film pt: Sieciaki.pl. Rozmowa na temat korzyści i zagrożeń wynikających
z korzystania z Internetu. Zagadki, historyjki tematyczne.
klasa IV - Film z serii 3,2,1 Internet. Wady i zalety korzystania z Internetu.
Rozmowy z uczniami na temat wadi zalet korzystania z Internetu.
Wykonanie plakatu.
klasa Va - lekcja j. polskiego. Świat wirtualny a rzeczywistość. Pogadanka, plakat,
notatka. Zapoznanie się z artykułem „Uzależnieni od komputera”.
Określenie objawów i skutków choroby. Film z serii 3,2,1 Internet.
Klasa Vb - Korzystamy bezpiecznie z sieci. Pogadanka nt. Bezpiecznego zachowania się
w Internecie. Wykonanie przez uczniów plakatu oraz gazetki tematycznej.
Film z serii 3,2,1 Internet.
Klasa Vc - „Cyberprzemoc” - Pogadanka, wykonanie przez uczniów gazetki tematycznej.
Film z serii 3,2,1 Internet.
klasa VIa - Lekcja j. polskiego. Obcy nie tylko w powieści Ireny Jurgielewiczowej.
Charakterystyka postaci. Zagrożenia wynikające z kontaktów z obcymi ludźmi.
Niebezpieczeństwa wynikające z zawierania znajomości przez Internet.
Podczas godziny wychowawczej wykonanie plakatu „Jestem bezpieczny
w sieci, gdy… ”Film z serii 3,2,1 Internet.
klasa VIb - Komiksowo-internetowo. Tworzenie komiksów dot. bezpiecznych zachowań
w Internecie. Film z serii 3,2,1 Internet.
klasa VIIa, VIIb - Film dot. nadużyć w sieci. Wprowadzenie do problemu, rozmowa
kierowana. Wykonanie plakatu przez uczniów o wadach i zaletach Internetu.
Temat:”Każdy ma prawo do prywatności” - lekcja j. polskiego .
Tekst literacki - prywatność własna, szacunek dla prywatności innych.
Film z serii 3,2,1 Internet.
klasa VIII - Film z serii 3,2,1 Internet. Przypomnienie informacji na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu.

Ponadto: Rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zajęć wychowania fizycznego
połączone z Quizzem dot. bezpiecznego Internetu.

Zdjęcie [1 z 17]