Ogólnopolskie Warsztaty „Ostaszków - Kalinin - Miednoje”
W naszej szkole odbyło się spotkanie z Przedstawicielem Stowarzyszenia Rodzin Policjantów, który opowiadał o przedwojennym "Etosie Pracy Policjanta". Zwrócił uwagę na to, że ten zawód cieszył się dużym szacunkiem wśród obywateli. Przytoczył też kilka ciekawych faktów, np. policjant przed wojną nigdzie nie przebywał bez munduru, również w sklepie czy po pracy. Kobieta policjantka musiała podpisać zobowiązanie, iż przez 10 lat od rozpoczęcia służby nie wyjdzie za mąż.
Nasz Gość podkreślił fakt, że policjanci podczas II wojny światowej byli przetrzymywani w obozach zagłady, a zbrodnia ta mieści się w pojęciu "zbrodnia katyńskiej".
Zdjęcie [1 z 20]