Prelekcja dot. historii UE_ pracownik Parlamentu Europejskiego w Brukseli
Uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w prelekcji nt. Unii Europejskiej.
Nasz gość- p. Bogusław Biniek jest tłumaczem w Brukseli, często przebywa w gmachu Unii Europejskiej i spotyka się z wieloma politykami europejskimi.
Uczniowie mogli zweryfikować swoją wiedzę dotyczącą symboli unii, jakie były jej początki, które państwa należą do struktur Unii Europejskiej. Gość polecił nam korzystanie
ze strony internetowej http://europa.eu//teachres-comer/home.pl
Uczniowie poczęstowani zostali belgijskimi czekoladkami.
Zajęcia wzbudziły zaciekawienie uczniów i poszerzyły ich wiedzę o Unii Europejskiej.
Ilona Czaplińska


Zdjęcie [1 z 16]