RAZEM NA ŚWIĘTA" DAR SERCA"
Akcja DAR SERCA (tzw. SZLACHETNA PACZKA) trwała w naszej szkole od 5 listopada do 10 grudnia 2018 r. W tym czasie zebraliśmy b. dużo różnych artykułów (m.in. słodyczy, artykułów spożywczych, artykułów piśmiennych, środków czystości).
Pomoc otrzymało w tym roku aż 30 dzieci ze ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ u OO. Franciszkanów im. Brata Zenona Żebrowskiego przy ul. Krasickiego 2a w Łodzi. Kiedy przywiozłyśmy z p. Renatką Rodak szlachetną paczkę na miejsce, b. serdecznie przywitał nas ksiądz Proboszcz- ojciec Piotr Kleszcz- wraz z dzieciakami. Świetlica jest drugim domem dla tych dzieci. Kiedy usłyszeli, że przywiozłyśmy dla nich paczkę, bardzo się uradowali i chętnie pomogli przetransportować paczki (a było ich 10) z samochodu na świetlicę.
To wszystko nie wydarzyłoby się moi drodzy bez Waszego udziału oraz bez udziału Waszych Rodziców. DARCZYŃCA to ktoś, kto do Paczki wkłada nie tylko konkretną pomoc, ale własne serce. Chciałabym w swoim imieniu, a także w imieniu obdarowanych dzieci oraz ich rodzin serdecznie podziękować wszystkim DARCZYŃCOM – uczniom i przedszkolakom, rodzicom i nauczycielom. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania „szlachetnej paczki”. Szczególne podziękowania kieruję do uczniów klasy IV C oraz pani Ani Trubowicz, która odpowiednio potrafiła zmotywować uczniów oraz rodziców do włączenia się w akcję „Dar serca”. Efekt był niebywały, bo klasa IV C zgromadziła bardzo dużo produktów. Dziękuję pani pedagog Dorotce Federak, która segregowała artykuły, skrupulatnie liczyła oraz sporządziła protokół. Dziękuję również p. Renatce Rodak, która wraz ze mną przetransportowała do Łodzi „szlachetną paczkę”, a właściwie 10 paczek.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w organizację „SZLACHETNEJ PACZKI” dla dzieci z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Nasza współpraca świetnie się układała, a nagrodą była radość dzieci z otrzymanych prezentów. SZLACHETNA PACZKA przyniosła satysfakcję i radość wszystkim zaangażowanym stronom: zarówno Darczyńcom, Wolontariuszom, jak i samym Obdarowanym. 
Renata Soszka
Zdjęcie [1 z 16]