W FABRYCE BOMBEK
Wyjazd kl I a do fabryki bombek w Warszawie " Marry Angel".

W fabryce bombek oglądaliśmy proces produkcyjny bombek szklanych o różnych kształtach, wykonywanych tradycyjnymi metodami. Następnie podziwialiśmy sposoby ozdabiania bombek przez specjalistów, po to, żeby w ostatnim etapie samodzielnie móc ozdobić własna bombkę.
Zdjęcie [1 z 50]