WARSZTATY STOMATOLOGICZNE " ZADBAJMY O ZĘBY"
W marcu i kwietniu nasza szkoła wzięła udział w programie profilaktycznym "Zadbajmy o zęby", prowadzonym przez Panią Agnieszkę Kozuń, mamę Franka z klasy IIIa. Uczniowie klas I-III zapoznali się z budową zębów, a także zasadami higieny jamy ustnej. Dodatkowo każdemu dziecko pani doktor zrobiła przegląd zębów, a jego wyniki otrzymali wszyscy rodzice. Klasa IIIa wybrała się na piszą wycieczkę do gabinetu stomatologicznego. Tam uczniowie zapoznali się również z narzędziami dentysty. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz pasty do zębów.
Pani Agnieszce Kozuń serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących profilaktyki i higieny jamy ustnej, a także za życzliwość oraz serdeczność okazaną uczniom i przedszkolakom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu. Jesteśmy wdzięczni za świetną inicjatywę kształtowania postaw prozdrowotnych i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

Zdjęcie [1 z 9]