ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika zakończyli rok szkolny 2017/2018. Uroczystą oprawę wydarzenia podkreślała w tym dniu obecność pocztu sztandarowego. Społeczność szkolna oraz rodzice odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Dyrektor Szkoły Pani Alina Kmiecik podsumowała liczne sukcesy uczniów w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych. Najlepsi uczniowie, którzy wyróżnili się bardzo dobrymi wynikami w nauce i godnym naśladowania zachowaniem otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe wręczane przez Panią Dyrektor oraz wychowawców klas. Podziękowania na forum szkoły otrzymali rodzice uczniów, którzy szczególnie angażowali się w działalność wychowawczą szkoły. Pani Dyrektor podziękowała dzieciom, nauczycielom za ich wytężoną pracę oraz rodzicom za wspieranie działań szkoły. Kończąc wspólne spotkanie Dyrektor Alina Kmiecik życzyła Gronu Pedagogicznemu, pracownikom szkoły, wszystkim uczniom i ich rodzicom wspaniałego wakacyjnego wypoczynku. W końcowej części apelu nastąpiła część pożegnalna Pani Dyrektor, która odchodzi na emeryturę.
Dzień 22 czerwca 2018 roku przejdzie do szkolnej historii, jako dzień pożegnania naszego Dyrektora, wyjątkowego człowieka.
Pani Alina Kmiecik pracowała w szkole trzydzieści lat, a 20 lat piastowała stanowisko dyrektora szkoły.

Nie było osoby, która by nie odcisnęła jakieś swoje piętno, dołożyła jakąś swoją cegiełkę w uroczystym pożegnaniu naszej Pani Dyrektor. Najpierw zaczęli uczniowie. Taniec „mażoretek”, wspaniale zaśpiewana piosenka przez pierwszaków wywołały wzruszenie na twarzach gości i całej społeczności szkolnej. Nauczyciele, Rada Rodziców, Panie z KGW oraz Domu Kultury w Bukowcu, Pan Wójt, przedstawiciele OSP otoczyli Panią Dyrektor „morzem życzeń oraz kwiatów”. Wszyscy pragnęli uścisnąć dłoń, złożyć ukłon i podziękować za wieloletnią służbę dla wielu uczniowskich pokoleń.
Następnie, po uroczystym apelu, uczniowie udali się do swoich sal, gdzie wychowawcy wręczyli im świadectwa.
Tym samym zaczęły się WAKACJE!!!
Zdjęcie [1 z 216]