Test Wiedzy Pożarniczej
W sobotę, 24 lutego 2018 r. w sal Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcachi odbyły się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom 2018", zorganizowane przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Brójcach przy współudziale GOK w Brójcach.

Jury w składzie: dh Marek Muras - Przewodniczący, dh Henryk Zawada - V-ce Przewodniczący, dh Łukasz Klepacz - Sekretarz, Monika Ambrozik - Członek i Justyna Jurga - Członek oceniało 27 uczestników w dwóch etapach turnieju - test pisemny i odpowiedź ustna z podziałem na trzy grupy wiekowe.

Po dokonaniu oceny testów pisemnych Komisja zakwalifikowała do finału niżej wymienionych uczestników:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Marcelina Stasiak (SP Bukowiec) - 19 pkt.
2. Magdalena Owczarek (SP Bukowiec) - 19 pkt.
3. Szymon Muras (SP Kurowice) - 19 pkt.
4. Igor Comporek (SP Kurowice) - 19 pkt.
5. Mateusz Popek (SP Kurowice) - 19 pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Hubert Pytka (gim. Kurowice) - 25 pkt.
2. Marcin Popek (gim. Kurowice) - 24 pkt.
3. Mateusz Strach (gim. Kurowice) - 24 pkt.
4. Mikołaj Rusinkiewicz (gim. Kurowice) - 24 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Piotr Kosowski (Łódź) - 15 pkt.

Końcowa klasyfikacja po etapie finałowym przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Szymon Muras (SP Kurowice) - I m.
2. Mateusz Popek (SP Kurowice) - II m.
3. Igor Comporek (SP Kurowice) - III m.
4. Marcelina Stasiak (SP Bukowiec) - IV m.
5. Magdalena Owczarek (SP Bukowiec) - V m.

II grupa wiekowa (gimnazja)
1. Mikołaj Rusinkiewicz (gim. Kurowice) - 10 pkt.
2. Hubert Pytka (gim. Kurowice) - 5,5 pkt.
3. Mateusz Strach (gim. Kurowice) - 4 pkt.
4. Marcin Popek (gim. Kurowice) - 3,5 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Piotr Kosowski (Łódź) - -- pkt.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy oraz nagrody. Gratulujemy! Zwycięzcom życzymy powodzenia w dalszych eliminacjach :-)
Zdjęcie [1 z 9]