MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
Tradycyjnie w celu przygotowania uczniów do sprawdzianu na kartę rowerową, zapraszamy do naszej szkoły policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z Łodzi. Policjanci przeprowadzili pogadanki na temat przepisów drogowych oraz demonstrowali na ustawianym torze przejazdu, jak należy prawidłowo poruszać się rowerem po drodze. Uczniowie otrzymali odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania oraz mieli okazję zaprezentowania umiejętności jazdy na rowerze z przestrzeganiem przepisów drogowych.
Zdjęcie [1 z 20]