LEKCJA RELIGII
6 czerwca uczniowie klasy III a gościli na lekcji religii księdza wikarego Piotra Niedzielskiego. Ksiądz Piotr przywiózł ze sobą różne przedmioty używane podczas mszy świętej oraz ornaty, które odpowiadały kolorom okresom Roku liturgicznego. Uczniowie mogli poznać znaczenie tych kolorów, a także nazwy różnych przedmiotów, które są używane do sprawowania mszy, takich jak: korporał, palka, patena, puryfikaterz. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, rozmowy z księdzem, który w ciekawy sposób pokazał uczniom, że te przedmioty nie są tylko ozdobą na ołtarzu, lecz niosą określoną rolę w przeżywaniu Eucharystii.

Zdjęcie [1 z 32]