MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY
Uczniowie klas trzecich reprezentowali naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Przyrodniczym " Z lasem za pan brat...", który odbył się w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze. Spośród 13 grup wyłoniono najlepszych. Pierwsze miejsce zdobyły Aleksandra Wójtowicz i Klaudia Poźniak, trzecie- Filip Woźny oraz Małgorzata Olczak. Nagrody pocieszenie ufundowane przez Nadleśnictwo otrzymały Nadia Adamus i Lena Jankowska. Serdecznie gratulujemy.
Zdjęcie [1 z 1]