SPRAWDZIAN NA KARTĘ ROWEROWĄ
Sprawdzian praktyczny odbył się na terenie naszej szkoły 18 maja 2018r., został przeprowadzony przez podkom. Macieja Cholajdę z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w obecności nauczyciela techniki. Podczas sprawdzianu uczniowie musieli:
1. przygotować rower do jazdy;
2. poprawnie przejechać plac manewrowy ustawiony przez policjanta, z wykazaniem umiejętności:
-sprawnej jazdy rowerem;
-odpowiedniego sygnalizowania i wykonywania manewrów;
-jazdy z jedną ręką na kierownicy;
-przestrzegania ustawionych znaków;
-pokonywania różnych utrudnień na drodze (slalom, nierówna nawierzchnia - tarka, wąski przejazd).
Zdjęcie [1 z 25]