KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
Odbył się po raz drugi w naszej szkole 16 marca 2018 r. Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach wiekowych kl 0-2 i 3-4. Do naszej szkoły przybyli wykonawcy ze szkół w Bedoniu Wsi, Kurowicach oraz Woli Rakowej.
Jury brało pod uwagę następujące kryteria: poprawność językową, muzykalność oraz wrażenie artystyczne. W klasach 0-2 najbardziej docenione zostały występy Gabriela Poborskiego, Mai Pierzchały (ZSP w Kurowicach) oraz Aliny Horoszewicz (ZSP w Bukowcu). W klasach 3-4 najlepsi okazali się Julia Zięba, Jakub Woźny oraz Weronika Modzelewska oraz Hanna Bathelt (SP w Bedoniu Wsi). Dodatkowo Jury wraz z p. Anną Parr Modrzejewską w imieniu Instytutu Anglistyki UŁ wyróżniło: Gabriela Poborskiego i Alinę Horoszewicz (ZSP w Bukowcu) za opanowanie tekstu w stopniu niezwykłym oraz Nataszę Czaplińską (ZSP w Bukowcu), Jakuba Kruszyńskiego (ZSP w Kurowicach) i Annę Alwasiak (SP w Bedoniu Wsi) za przygotowanie językowe swoich występów.
Gratulujemy wykonawcom! Ich występy zachwyciły publiczność i były nagradzane gromkimi brawami.
Konkurs uświetniły pokaz tańca do piosenki “Banana, banana, meatball” przygotowany przez klasę 6 oraz taniec irlandzki zaprezentowany przez klasę 3c.

Zdjęcie [1 z 76]