SZKOLNE KOŁO CARITAS
W tym roku w naszej szkole swoją działalność rozpoczęło Szkolne Koło Caritas. Wolontariuszami Caritas zostało 16 uczniów klas starszych IV-VII, a opiekunem koła została pani Agnieszka Jaszczyk oraz pani Renata Rodak, koordynująca dzieła Caritas w naszym przedszkolu. Powstanie tej organizacji w naszej szkole poprzedziły trzymiesięczne przygotowania, podczas których udało się włączyć w pierwszą akcję Caritas „Serce na gwiazdkę”. Na jednym ze spotkań koła, 22.01.2018 gościliśmy dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej, księdza Andrzeja Partykę, który na ręce pani dyrektor Aliny Kmiecik złożył Akt Powołania SKC w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowcu. Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu wielu życzliwych osób oraz wrażliwości i pomysłowości wolontariuszy będziemy mogli czynić dobro i podejmować dzieła miłosierdzia dla innych.
Zdjęcie [1 z 7]