Szkolna akcja Kartka dla Powstańca -BohaterOn
Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli lub rodziców napisali życzenia do wielu Powstańców Warszawskich.
Bezpłatne kartki otrzymaliśmy od fundacji Sensoria z Wrocławia.
Uczniowie zapoznawali się z biogramami Powstańców na stronie Muzeum Warszawskiego:www.1944.pl/powstańcze-biogramy.html.

Dziękuję Rodzicom i Wychowawcom za pomoc.
Organizator przedsięwzięcia -Ilona Zawalska
Zdjęcie [1 z 1]