Święto niepodległości
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny, który przedstawił drogę Polski do odzyskania niepodległości. Występy te uświetnił szkolny chór pod opieką pana Michała Karkusińskiego, w wykonaniu którego mogliśmy usłyszeć wiązankę pieśni i patriotycznych takich jak; "My,pierwsza brygada...", "Szara piechota".
W role aktorów wcielili się uczniowie klas starszych (Va,VIa, VIb, VIIa, VIIb), którzy odgrywali scenki związane z Legionami i Józefem Piłsudskim, deklamowali wiersze oraz statystowali.
Z kolei dzieci z klas drugich zagrały na flażoletach oraz wspaniale zatańczyły dawne tańce polskie.
Apel ten powstał dzięki współpracy wielu nauczycieli, pracowników i przyjaciół naszej szkoły.
Z podziękowaniami - organizatorki apelu - Ilona Czaplińska i Renata Rodak.
Zdjęcie [3 z 72]