Listopad miesiącem życzliwości
Listopad miesiącem życzliwości i pozdrowień.

Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać wszystkich do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny.
Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 200 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość oraz niesienie pomocy innym.
Od kilku już lat w naszej szkole miesiąc listopad jest czasem wyjątkowym, pełnym dobrych uczynków i pozytywnych emocji.
Cała społeczność szkolna i przedszkolna włącza się w obchody tego sympatycznego święta. Temat przewodni w tym roku to: „Różni, a jednak tacy sami”.
Zależy nam na budowaniu od najmłodszych lat przyjaznego stosunku do osób
z niepełnosprawnością, aby dzieci nauczyły się tolerować innych, często różniących się wyglądem czy zachowaniem.
Ten wyjątkowy czas poświęciliśmy osobom z niepełnosprawnościami oraz chorobami przewlekłymi. Współpracowaliśmy z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”.
Na holu głównym wyeksponowaliśmy bilbordy informujące o naszych działaniach.
Ponadto każdego dnia witały Rodziców oraz dzieci cytaty o życzliwości, bo dobrze jest rozpocząć dzień od miłych słów.
W okresie od 4-21 listopada 2019 r. na rzecz Julii Siwińskiej (podopiecznej Fundacji, zmagającej się z autyzmem), zorganizowaliśmy na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego publiczną zbiórkę. Miała ona na celu pomoc w realizacji długotrwałej
i bardzo kosztownej terapii dziewczynki. Przez ten okres można było wrzucać datki wspomagające jej leczenie.
W tym czasie uczniowie klas VI-VIII przygotowali plakaty oraz zorganizowali ich wystawę na korytarzu głównym szkoły. Dzięki niej mogliśmy dowiedzieć się więcej
o osobach z niepełnosprawnościami, m.in o ich potrzebach i trudnościach, z jakimi zmagają się każdego dnia.
Uczniowie klas I-III tworzyli piktogramy, czyli czarno-białe znaki graficzne przedstawione w formie obrazków, przeznaczone do komunikacji. Zostały one umieszczone w widocznych miejscach na korytarzach szkolnych.
Podczas godzin wychowawczych nauczyciele rozmawiali z uczniami, że pomimo różnic jesteśmy do siebie bardzo podobni. Była to dla nas wszystkich wspaniała lekcja tolerancji i akceptacji.
Dzięki uprzejmości p. M. Siwińskiej (mamy Julki) gościliśmy w Instytucie Mikrobilogii, Biotechnologii i Immunologii w Łodzi. Uczniowie klas VIIa, VIIb oraz VIII wysłuchali bardzo interesującego wykładu m.in na temat drobnoustrojów, stosowania naturalnych probiotyków, barwiliśmy metodą Grama, ponadto dowiedzieli się o możliwości studiowania na tej uczelni i poznali kierunki studiów.
Do uczniów klas młodszych przyjechała suczka Lili wraz ze swoją opiekunką, która przybliżyła dzieciom pracę psa – terapeuty (dogoterapia).
W dniu 21 listopada odbył się apel podsumowujący akcję, na którym przypomnieliśmy podjęte przez nas działania, a gościem była pani Małgorzata Siwińska, która opowiedziała nam o córce i chorobie, z którą przyszło im zmagać się każdego dnia. Mówiła o długotrwałej terapii Julii i widocznych efektach, jakie ona przynosi. Wspomniała o zainteresowaniach, o tym jak Julia spędza czas i o tym, że jest wspaniałą dziewczynką, która pomimo napotykanych trudności chodzi do szkoły, ma kolegów i koleżanki,posiada zainteresowania.
Życie stwarza wiele sytuacji, dzięki którym można uczyć się tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, pochodzących z odmiennych kultur, przedstawiających różne poglądy, prezentujących rozmaite zachowania. Należy zauważać ich obecność. Im wcześniej zaczniemy kształtować odpowiednie postawy, tym większe przyniosą one korzyści.
Za wszelką pomoc w realizacji miesiąca Listopada wszystkim Państwu bardzo DZIĘKUJEMY !
Życzymy wszystkim uczniom i ich rodzicom, aby każdego dnia doświadczali
od innych wiele dobroci i życzliwości, a sami wysyłali w świat tylko pozytywną energię :) :)

Zdjęcie [29 z 83]