BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
Wraz z początkiem roku szkolnego wzrasta natężenie ruchu drogowego, zwłaszcza w pobliżu szkół. Ze względu na szereg niebezpieczeństw, jak co roku, w naszej szkole odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne z funkcjonariuszami policji. Przypomnieli oni o zasadach i przestrzegali przed zagrożeniami związanymi z ruchem drogowym. Systematyczne rozmowy z dziećmi; rodziców, nauczycieli i funkcjonariuszy policji na temat odpowiedniego poruszania się po drogach, a przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu swoim zachowaniem, będą miały ogromny wpływ na kształtowanie się odpowiednich postaw i zachowań dzieci jako uczestników ruchu drogowego.

Zdjęcie [4 z 23]