Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
Historia powstaniaAktualnościGaleria

 

Amatorski Teatrzyk Rodziców i Nauczycieli "Gwiazdozbiór"

 

W dzisiejszych skomercjonalizowanych czasach zmobilizowanie ludzi do twórczej, bezinteresownej działalności jest zadaniem niezwykle trudnym. większość osób pracuje zawodowo, jest w związku z tym przemęczona i nie chce włączać się w żadne inicjatywy, wymagające dodatkowej aktywności i pracy. Tymczasem w naszej placówce stało się inaczej. Propozycja Aldony Kowalskiej - nauczycielki wychowania przedszkolnego dotycząca współnej pracy i zabawy dla dzieci spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony rodziców.

 Zaplanowano przygotować i wystawić bajkę dla dzieci z okazji Mikołajek - "Porwanie Św. Mikołaja". Premiera odbyła się 6 grudnia 2007 r. Licznie zgromadzona publiczność z niedowierzaniem i podziwem obserwowała grę, jakże niecodzienych i niespotykanych aktorów. Dzieci były bardzo zadowolone i szczęśliwe z prezentu, jaki przygotowali im rodzice, którzy spisali się na medal. wszyscy byliśmy bardzo dumniz tego, co udało się wspólnie wypracować rodzicom i nauczycielom. pierwszy sukces zawsze jest motorem do dalszego działania. rodzice zadeklarowali, że w nowym roku szkolnym przygotują kolejną inscenizację bajki; tym razem będzie to "Kopciuszek". Bajka ta okazała się nieco trudniejsza w realizacji, gdyż oprócz długich tekstów i licznych postaci wymagała specyficznych strojów, wyszukanych rekwizytów i tanecznych umiejętności. Jednak te trudności nie przestraszyły rodziców. pozornie to niezwykle trudne zadanie przerodziło się w wielki sukces i przyniosło dużą satysfakcję z jego wykonania. Jednak największą nagrodą dla aktorów była ogromna radość i gromkie brawa małej publiczności. Bajka ta została wystawiona ponownie, tym razem dla przedszkolaków z Kurowic i Bedonia. Naszym gościom spektakl również bardzo się podobał.

 W kolejnym roku szkolnym tradycyjnie już w prezencie z okazji Mikołajek, teatr "Gwiazdozbiór" przygotował nową inscenizację bajki. Tym razem była to "Królewna Śnieżka". Jak zwykle rodzice solidnie zabrali się do pracy; uczestniczyli w próbach, aranżując poszczególne sceny i przygotowując dekoracje. Solidne podejście do tematu rodziców i nauczycieli zaowocowało profesjonalnym występem 6 grudnia 2009 r.

 Taka inicjatywa warta była pokazania szerszej publiczności, niekoniecznie dziecięcej. Bajka została wystawiona na deskach Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach. Nasi aktorzy wystąpili przed władzami samorządowymi, przedstawicielami kół gospodyń i twórczyniami ludowymi z terenu całej gminy. Występ okazał się sukcesem, tym razem teatr z powodzeniem zaoferował niesamowite przeżycia dorosłej publiczności, spotykając się z ogromnym uznaniem i gratulacjami z jej strony.

 Kolejny rok szkolny 2010/11 i kolejny prezent dla naszych dzieci z okazji Mikołajek. Inscenizacja bajki "Kozucha kłamczucha" to nie tylko profesjonalna gra aktorów ale również wspaniałe stroje i niesamowita charakteryzacja. Z inscenizacją tej bajki Teatr Gwiazdozbiór wystąpił również podzcas spotkania noworocznego dla mieszkańców Bukowca oraz dla dzieci autystycznych w Łodzi.

 Amatorski Teatrzyk Rodziców i Nauczycieli "Gwiazdozbiór" to inicjatywa warta zaangażowania sił i środków, bowiem bezpośrednie włączenie się rodziców do funkcjonowania przedszkola/szkoły i wspólna praca prowadzą do identyfikacji z placówką oraz do kształtowania poczucia odpowiedzialności za podjęte dzieło. Moje obserwacje potwierdzają, że za każdym razem jest to wspaniała zabawa dla rodziców, niesamowita farma integracji oraz wzajemnej pomocy, a ciągłe doskonalenie własnych umiejętości wpływa motywująco na innych. Przedsięwzięcie przyczyniło się również do promowania naszej placówki w środowisku i umożliwiło rodzicom swego rodzaju powrót do beztroskiego, radosnego i bajkowego dzieciństwa.

 Najważniejszym efektem organizowanych występów było stworzenie możliwości rodzicom do wzajemnego poznania się, pokonania własnej nieśmiałości i barier psychicznych oraz wspólnej radosnej pracy dla dzieci, których dobro zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Marzec
9
Wtorek
Franciszka, Katarzyna, Dominik


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca