Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
Rada PedagogicznaRada RodzicówSamorządSpecjaliści

 

Specjaliści w naszej szkole

 

Mgr Dorota Federak

Pedagog


„Jestem nie po to, aby mnie kochali podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat o człowieka”.

                                                                                                             Janusz Korczak

 

Drogi uczniu !

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

- Masz problemy z nauką.

- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami, rodzicami lub kolegami w szkole.

- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

- Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywasz trudne chwile.

- Doświadczasz agresji lub przemocy.

- Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

- Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

                                                                                                                 ZAPRASZAM !


Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym ?

- Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie naszą tajemnicą.

- Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga.

- Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y i otrzymasz informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy.

 

 

Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc i wsparcie.


Do zadań  pedagoga szkolnego należy między innymi :

 

 • Opracowanie kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planu działań wspierających.
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 •  Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, oraz instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania  GOPS, MOPS, PCPR, Policja.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 • Dyskusje, pogadanki i prelekcje na tematy: wychowawcze, przeciwdziałania patologiom społecznym, sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych itp.
 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych.


 

Kontakt z pedagogiem szkolnym

mgr Dorota Federak

 tel. (0-42) 227-98-88 (sekretariat szkoły)

 

Pedagog szkolny  w roku szkolnym 2018/2019

pracuje w godzinach:

poniedziałek  8.00-12.30

                                                                  wtorek 8.00-12.30

środa 8.00-13.30

czwartek 8.00-10.30

piątek 8.00-10.30

 Mgr Renata Rodak

Logopeda


"...aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa..."           

Juliusz Słowacki

 

 

 

 

 

                                                                                               

 


Styczeń
29
Środa
Franciszek, Zdzisław, Zenon


Szkoła realizuje projekty:
 1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
 2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
 3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca