Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu

 

Specjaliści w naszej szkole

 

Mgr Dorota Federak

Pedagog


„Jestem nie po to, aby mnie kochali podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat o człowieka”.

                                                                                                             Janusz Korczak

 JAK ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W SIECI

Drogi Rodzicu, zachęcamy do opracowania wspólnie z dzieckiem
zasad dotyczących korzystania z komputera i Internetu.

1. Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem.

2. Odkrywajcie wspólnie zasoby Internetu. Spróbujcie znaleźć strony, które zainteresują Wasze dzieci.

3. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul je na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w sieci, ani też wierzyć we wszystko, co o sobie mówią.

4. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy chcą mu zrobić krzywdę. Rozmawiaj o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu prywatnych danych.

5. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść ujawnienie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu czy numeru telefonu i nie przesyłało zdjęć.

6. Wiele dzieci używa Internetu do rozwijania swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy. Powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (książki, słowniki, encyklopedie).

7. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka. Często zdarza się, że najmłodsi przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę.Bywa, że w obawie przed karą boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze, kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się
do Ciebie zwrócić.

8. Zapoznaj dziecko z netykietą - zasadami dobrego zachowania w Internecie.
W Internecie, podobnie jak w każdej dziedzinie naszego życia obowiązują reguły: powinno się być miłym, nikogo nie obrażamy, używamy odpowiedniego słownictwa, itp.

9. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również źródłem rozrywki oraz daje nieograniczone możliwości.

10. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać
z oferowanego przez sieć bogactwa.


Ponadto:

Skonfiguruj ustawienia bezpieczeństwa w urządzeniu, który ograniczy dostęp
do szkodliwych treści.
W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z Internetu warto zainstalować
na urządzeniach, z których korzystają, oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej. Programy tego typu dają możliwość filtrowania treści, kontrolowania czasu i aktywności dziecka online.
Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – tel. 800 100 100
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111

 Drogi uczniu !

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

- Masz problemy z nauką.

- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielami, rodzicami lub kolegami w szkole.

- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

- Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywasz trudne chwile.

- Doświadczasz agresji lub przemocy.

- Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

- Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

                                                                                                                 ZAPRASZAM !


Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym ?

- Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie naszą tajemnicą.

- Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga.

- Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y i otrzymasz informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy.

 

 

Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc i wsparcie.


Do zadań  pedagoga szkolnego należy między innymi :

 

 • Opracowanie kart indywidualnych potrzeb ucznia oraz planu działań wspierających.
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 •  Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, oraz instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania  GOPS, MOPS, PCPR, Policja.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.
 • Dyskusje, pogadanki i prelekcje na tematy: wychowawcze, przeciwdziałania patologiom społecznym, sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych itp.
 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności i problemów wychowawczych.


 

Kontakt z pedagogiem szkolnym

mgr Dorota Federak

 tel. (0-42) 227-98-88 (sekretariat szkoły)

 

Pedagog szkolny  w roku szkolnym 2018/2019

pracuje w godzinach:

poniedziałek  8.00-12.30

                                                                  wtorek 8.00-12.30

środa 8.00-13.30

czwartek 8.00-10.30

piątek 8.00-10.30

 Mgr Renata Rodak

Logopeda


"...aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa..."           

Juliusz Słowacki

 

 

 

 

 

                                                                                               

 


Styczeń
27
Środa
Angela, Jan, Przybysław


Szkoła realizuje projekty:
 1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
 2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
 3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca