Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu

Zapisy dzieci

do Szkoły Podstawowej im. M.Kopernika w Bukowcu

 na rok szkolny 2020/2021 

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły tj. w miejscowości Bukowiec lub Wygoda zapisują dzieci przez złożenie karty zapisu w terminie określonym w harmonogramie

          

Dzieci te przyjmowane są z urzędu.

 

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły składają wnioski o przyjęcie dziecka. Dzieci te biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu nr 4/2020 Wójta Gminy Brójce z dnia

27 stycznia 2020r.

 

  

              Formularze kart zapisu i wniosków są dostępne także w sekretariacie ZSP           
w Bukowcu oraz na stronie
 www.spbukowiec.pl w dziale "Dokumenty" zakładka dla Rodziców.

 

 

 

 WAŻNA INFORMACJA

 

 

 Szanowni Państwo w związku z rekrutacją do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021, ale także z sytuacją nadzwyczajną, z jaką mamy do czynienia na terenie naszego kraju, dbając o Państwa i nasze zdrowie informujemy, że wnioski i karty zapisu do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu przyjmowane będą drogą elektroniczną (czytelny skan wysłany e -mailem na adres sekretariat@spbukowiec.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (list polecony - decyduje data stempla pocztowego).


W ostateczności dokumenty można składać w sekretariacie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. (nr. Tel. 42 227 98 88).


Dokumenty są do pobrania na tej stronie internetowej po kliknięciu na wyżej umieszczony tekst „ karty zapisu” i  „wnioski o przyjęcie dziecka”. Można je znaleźć również w zakładce DOKUMENTY --> dla rodziców.


Jeżeli nie macie Państwo możliwości wydrukowania dokumentów, możne je pobrać z sekretariatu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


Dokumenty rekrutacyjne wysłane elektronicznie proszę zachować w oryginale aby dostarczyć do naszej szkoły, gdy sytuacja w kraju się ustabilizuje.


____________________________________________________________


WYNIKI II ETAPU REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021


 

1. Lista kandydatów przjętych i nieprzyjętych (dostępna tydzień od daty ogłoszeia) do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bukowcu.

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 Styczeń
27
Środa
Angela, Jan, Przybysław


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca