Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
Rada PedagogicznaRada RodzicówSamorząd

 

 

--------------------------------


Aldona Korzeniowska
dyrektor szkoły

 
nauczyciel oligofrenopedagogiki

------------------------

 

Celestyna Płuciennik

wicedyrektor szkoły

nauczyciel języka polskiego


 

-------------

Joanna Kalinowska
wychowawca klasy Ia
nauczyciel języka angielskiego

Renata Pabich
wychowawca klasy Ib
nauczyciel muzyki w klasach I-III

Agnieszka Kot
wychowawca klasy IIa
terapia pedagogiczna

Marzena Idryan-Szczepanik
Wychowawca klasy IIb
nauczyciel plastyki

Renata Rodak
wychowawca klasy IIIa
logopeda, nauczyciel muzyki kl. IIa

Alicja Adamiak
wychowawca klasy IIIb
nauczyciel języka angielskiego
i języka niemieckiego

Jarosław Korzeniowski
Wychowawca klasy IVa
nauczyciel inrormatyki i TIK

Anna Kowalska
wychowawca klasy IVb
nauczyciel języka polskiego,
terapia pedagogiczna

Agata Pawłowska
wychowawca klasy V
nauczyciel języka angielskiego


Marta Walczak
wychowawca klasy VIa
nauczyciel religii

Paulina Dawid 
wychowawca klasy VIb
nauczyciel języka polskiego

Anna Trubowicz / Jolanta Romik
wychowawca klasy VIc
nauczyciel wychowania fizycznego, EDB / nauczyciel geografii i chemii 

 Ilona Czaplińska
wychowawca klasy VIIa
nauczyciel historii i WOS
 
Agnieszka Danielak
wychowawca klasy VIIb
nauczyciel przyrody, biologii, WDŻ i techniki

Anna Płomińska
wychowawca klasy VIIIa
nauczyciel matematyki

Monika Ambrozik
wychowawca klasy VIIIb
nauczyciel matematyki 
i techniki

Aleksandra Kurzawa
nauczyciel języka angielskiego


Monika Fryze
nauczyciel fizyki

Michał Karkusiński
nauczyciel muzyki, plastyki, chór


Agnieszka Jaszczyk
nauczyciel religii

Bogumiła Połać
nauczyciel plastyki

Bogumił Just
EDB-Edukacja Dla Bezpieczeństwa

Marika Muszyńska
nauczyciel wychowania fizycznego

Kamil Muszyński
nauczyciel wychowania fizycznego 


Renata Soszka
bibliotekarz

-----------------------------------------------
Anna Krawiec
Olga Rosiak
wychowawca gr. 1
"Mrówki"
 
Anna Sujka
wychowawca gr. 2
"Motylki"
nauczyciel oligofrenopedagogiki
 
 
Joanna Kmiecik / Magdalena Pawlik/ Agnieszka Kowalska
wychowawca gr. 3
"Koniki  Polne"
 
Monika Dzierbicka / Katarzyna Partyczyńska
wychowawca gr. 4
"Biedronki"

Natalia Miśkiewicz
Marta Szymańska
wychowawca gr. 5
"Pszczółki"
 

----------------------------------------------

Dorota Federak
pedagog,
doradztwo zawodowe


Anna Rosa / W. Zalewska
nauczyciel świetlicy
Marzec
9
Wtorek
Franciszka, Katarzyna, Dominik


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca