Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
Rada PedagogicznaRada RodzicówSamorząd

 

 

--------------------------------

Aldona Korzeniowska
dyrektor szkoły

 
nauczyciel oligofrenopedagogiki

------------------------

Celestyna Płuciennik

wicedyrektor szkoły

nauczyciel języka polskiego

 

-------------

Agnieszka Kot
wychowawca klasy Ia
terapia pedagogiczna

Marzena Idryan-Szczepanik
wychowawcaklasy Ib
nauczyciel plastyki
Renata Rodak
wychowawca klasy IIa
logopeda, nauczyciel muzyki kl. IIa

Alicja Adamiak
wychowawca klasy IIb
nauczyciel języka angielskiego
i języka niemieckiego

Joanna Kalinowska
wychowawca klasy IIIa
nauczyciel języka angielskiego

Renata Pabich
wychowawca klasy IIIb
nauczyciel muzyki w klasach I-III

Agata Pawłowska
wychowawca klasy IV
nauczyciel języka angielskiego


Marta Walczak
wychowawca klasy Va
nauczyciel religii

Paulina Pokrzywniak
wychowawca klasy Vb
nauczyciel języka polskiego

Anna Trubowicz
wychowawca klasy Vc
nauczyciel wychowania fizycznego
i EDB-Edukacja Dla Bezpieczeństwa

Ilona Czaplińska
wychowawca klasy VIa
nauczyciel historii i WOS
 
Agnieszka Danielak
wychowawca klasy VIb
nauczyciel przyrody, biologii i WDŻ

AnnaPłomińska
wychowawca klasy VIIa
nauczyciel matematyki

Monika Ambrozik
wychowawca klasy VIIb
nauczyciel matematyki
i techniki
 
Aleksandra Kurzawa
wychowawca klasy VIII
nauczyciel języka angielskiego
Anna Kowalska
nauczyciel języka polskiego,
terapia pedagogiczna
Monika Biernacka
nauczyciel geografii

Monika Fryze
nauczyciel chemii i fizyki

Michał Karkusiński
nauczyciel muzyki, chór


Ks. Marcin Kacprzak
nauczyciel religii

Bogumiła Połać
nauczyciel plastyki

Jarosław Korzeniowski
nauczyciel inrormatyki i TIK

Kamil Muszyński
nauczyciel wychowania fizycznego

Renata Soszka
bibliotekarz

-----------------------------------------------

Anna Krawiec
wychowawca gr. 1
"Mrówki"
 
Anna Sujka
wychowawca gr. 2
"Motylki"
nauczyciel oligofrenopedagogiki
 
 
Joanna Kmiecik
wychowawca gr. 3
"Koniki  Polne"
 
Monika Dzierbicka
wychowawca gr. 4
"Biedronki"


Natalia Miśkiewicz
Marta Piskorz
wychowawca gr. 5
"Pszczółki"
 
Anna Rosa
nauczyciel przedszkola

Katarzyna Partyczyńska
nauczyciel przedszkola

----------------------------------------------

Dorota Federak
pedagog,
doradztwo zawodowe


Jolanta Romik
nauczyciel świetlicy
Sierpień
9
Niedziela
Klara, Roman, Romuald


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca