Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
AktualneZrealizowane

 

 2012-2013 - „Mogę Więcej”

(Projekt współfinansowany przez Unię Europejską)

Dzięki projektowi uczniowie klas I-III uczęszczali na następujące

zajęcia  dodatkowe:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami (w czytaniu i pisaniu)

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

  społecznej

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym 

  uwzględnieniem nauk matematyczno  - przyrodniczych

 

2010-2012 – „Nowy punkt przedszkolny szansą dla Bukowca”

(Projekt współfinansowany przez Unię Europejską)

2011 -  „Space Puzzle - Astro English” (Kosmiczna Układanka - Astronomiczny Angielski)

(Projekt współfinansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności)

Celem projektu jest propagowanie języka angielskiego i promocja działalności Obserwatorium Astronomicznego w Bukowcu. Projekt będzie realizowany od września do grudnia 2011r.

Projekt jest adresowany do dzieci i mieszkańców czterech gmin: Brójce, Andrespol, Nowosolna i Rokiciny, na terenie których istnieje wspólna strategia działania w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "STER".

W ramach projektu na terenie Szkoły Podstawowej w Bukowcu odbędą się następujące zajęcia dla dzieci i mieszkańców:

- warsztaty językowe dla uczniów klas I-III,

- warsztaty astronomiczno - językowe dla uczniów klas IV-VI,

- warsztaty astronomiczno - językowe dla uczniów klas IV-VI ze szkół z terenu czterech 

  gmin,

- pokazy nieba dla mieszkańców,

- Astro Show - przegląd podsumowujący projekt.

Powyższy projekt koordynuje Stowarzyszenie "ONJATY" z Bukowca.

Zdjęcia z realizacji projektu znajdziesz tutaj

 

2007/2008 – „Wieś przyjazna dzieciom – Alternatywny ośrodek Edukacji Przedszkolnej”

(Projekt współfinansowany przez Unię Europejską)

2007/2008 – „Z kulturą i nauką za pan brat”

(Projekt współfinansowany przez Unię Europejską)

2007 – „Pracownie komputerowe dla szkół”

(Projekt współfinansowany przez Unię Europejską)

2006 – „Na razie w Bukowcu po angielsku”

(Projekt współfinansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności)

2005 – „English Teaching – Cool School English Club”

(Projekt współfinansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności)

Styczeń
27
Środa
Angela, Jan, Przybysław


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca