Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
AktualneZrealizowane

 

,, LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY"

( PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ " EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ - COUNTERPART FUND"

" Leśna Akademia Sportu dzieci i Młodzieży" jest to wspaniały projekt łączący ekologię i spotr. Jest on skierowany do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z terenów wiejskich.                                                                               Celem projektu jest promocja aktywności ruchowej, poprzez pozalekcyjne zajęcia odbywające się na terenach lasów. Udział w projekcie bierze 20 uczniów z naszej szkoły pod opieką mgr Stanisława Czapnika.

„SZKLANKA MLEKA”

Europejski Program Dopłat Do Spożycia Mleka W Szkole

(Projekt współfinansowany przez Unię Europejską)

W zakresie zdrowego żywienia uczestniczymy od roku szkolnego 2008/2009 w          europejskim programie dopłat do spożycia mleka w szkole realizując projekt            „Szklanka mleka”.

W ramach tego projektu uczniowie otrzymują bezpłatnie 3 razy w tygodniu szklankę mleka.


EKO - PRACOWNIA

W bieżącym roku realizujemy projekt z dziedziny edukacji ekologicznej pt.

„Moja wymarzona ekopracownia”. Dotację na realizację projektu: „Widzę, słyszę, doświadczam i działam w nowej ekopracowni...” uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach pozyskanych środków wyposażenie pracowni przyrodniczej wzbogaciło się m.in. o tablicę interaktywną, kamerę mikroskopową, aparat cyfrowy, stoliki i krzesła uczniowskie oraz wiele pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną. Łączna kwota dotacji wyniosła 36.089,00 zł.


 

       ,,WROTA REGIONU

Z dziedziny wykorzystywania nowoczesnych technologii w prowadzeniu zajęć             lekcyjnych przystąpiliśmy do projektu ”Edukacyjne Wrota Regionu”.

W ramach projektu każda sala lekcyjna zostanie wyposażona m.in. w tablicę interaktywną.

 

 

 

Marzec
9
Wtorek
Franciszka, Katarzyna, Dominik


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca