Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
IaIbIIaIIbIIIaIIIbIVaIVbVVIaVIbVIcVIIaVIIbVIIIaVIIIbAutob.

Poniedziałek

1. Informatyka gr. A s.7
2. Język angielski s. 10
3. Matematyka s. 10
4. Religia s. 10
5. Plastyka s. 10
6. Język polski s. 10
7. Wychowanie fizyczne s. g.
8. WDŻ

Wtorek

1. Informatyka gr. B s. 7
2. Język polski s. 10
3. Biologia s. 10
4. Matematyka s. 10
5. Historia s. 10
6. Technika s. 10
7. -
8. -
9. SKS chłopcy / SKS dziewczyny

Środa

1. Terapia pedagogiczna s. 11
2. Język polski s. 10
3. TIK s. 7
4. Matematyka s. 10
5. język angielski s. 10
6. Wychowanie fizyczne s. g.
7. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - język angielski
8. Chór

Czwartek

1. Język polski s. 10
2. Język polski s. 10
3. Język angielski s. 10
4. Geografia s. 10
5. Wychowanie fizyczne s.g.
6. Religia s. 10
7. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

Piątek

1. Historia s. 10
2. Matematyka s. 10
3. Muzyka s. 10
4. Godzina wychowawcza s. 10
5. Wychowanie fizyczne s.g.
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - matematyka

Godziny lekcyjne

0.       710 -   755
1.       800 -   845
2.       855 -   940
3.       950 - 1035
4.     1045 - 1130
5.     1145 - 1230
6.     1245 - 1330
7.     1345 - 1430
8.     1440 - 1525

Wrzesień
18
Piątek
Irena, Stanisław, Józef


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca