Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
IaIbIIaIIbIIIaIIIbIVaIVbVVIaVIbVIcVIIaVIIbVIIIaVIIIbAutob.

Poniedziałek

1. Język angielski s 22
2. Informatyka gr. A s. 7
3. Geografia s. 22
4. Matematyka s 22
5. Język polski s. 22
6. Wychowanie fizyczne s.g.
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania - koło języka polskiego
8. Plastyka s. 27

Wtorek

1. Język polski s. 22
2. Wychowanie fizyczne s.g.
3. TIK s. 7
4. Plastyka s. 22
5. Muzyka s. 22
6. Historia s. 22
7. Religia s. 22
8. -
9.SKS dziewczyny

Środa

1. Terapia pedagogiczna s.11
2. Matematyka s. 22
3. Język polski s. 22
4. Język polski s. 22
5. Wychowanie fizyczne s.g
6. Biologia s. 22
7. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - język angielski
8. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - język polski / Chór

Czwartek

1. Język angielski s. 22
2. Informatyka gr. B s. 7
3. Matematyka s. 22
4. Język polski s. 22
5. Religia s. 22
6. Wychowanie fizyczne s.g.
7. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - matematyka

Piątek

1. -
2. Język angielski s. 22
2. Matematyka s. 22
3. Historia s. 22
4. Godz. wychowawcza s. 22
5. Technika s. 22
6. WDŻ s. 22

Godziny lekcyjne

0.       710 -   755
1.       800 -   845
2.       855 -   940
3.       950 - 1035
4.     1045 - 1130
5.     1145 - 1230
6.     1245 - 1330
7.     1345 - 1430
8.     1440 - 1525

Październik
19
Poniedziałek
Piotr, Michał, Ziemowit


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca