Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
IaIbIIaIIbIIIIVaIVbIVcVaVbVIaVIbVIIVIIIAutob.

Poniedziałek

1. Religia s. 10
2. plastyka s 27
3. Matematyka s. 28
4. Język angielski s. 30
5. Wychowanie fizyczne s. g.
6. Informatyka gr. I s. 7

Wtorek

1. Historia s. 8
2. Wychowanie fizyczne s. g.
3. Wychowanie fizyczne s.g.
4. Matematyka s. 28
5. Język polski s. 22

Środa

1. Język polski s. 31
2. Język polski s. 31
3. matematyka s 28
4. religia s 27
5. Przyroda s. 31
6. g. wychow. s.28
7. wyrównawcze matem./ koło j. ang 28/30

Czwartek

1. Przyroda s.22
2. Przyroda s. 22
3. j. polski s.28
4. Muzyka s. 27
5. matematyka s.28
6. Technika s.22
7. Informatyka s.7
8. Koło języka polskiego s.31

Piątek

1. Język polski s. 31
2. Przyroda s. 21
3. j. angielski s.30
4. Wychowanie fizyczne s. g.
5. historia s.8

Godziny lekcyjne

0.       710 -   755
1.       800 -   845
2.       855 -   940
3.       950 - 1035
4.     1045 - 1130
5.     1145 - 1230
6.     1245 - 1330
7.     1340 - 1425

Czerwiec
25
Wtorek
Dorota, Łucja, Wilhelm


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca