Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
IaIbIIaIIbIIIIVaIVbIVcVaVbVIaVIbVIIVIIIAutob.

Poniedziałek

1. Biologia s. 10
2. Język polski s. 8
3. Plastyka s. 27
4. Język angielski s.30
5. Godzina wychowawcza s. 8
6. Rewalidacja
7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
8. SKS ch

Wtorek

1. Matematyka s.28
2. Język polski s. 8
3. Język polski s. 8
4. Historia s. 8
5. Wychowanie fizyczne s. g.
6. Religia s. 22
7. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - matematyka s. 28/ SKS

Środa

1. Język polski s. 8
2. Matematyka s. 8
3. Geografia s. 8
4. Wychowanie fizyczne s. g.
5. Informatyka gr. I s. 7
6.Rewalidacja
7. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (j. pol.) s. 21

Czwartek

1. Język polski s. 8
2. Matematyka s. 8
3. Język angielski s.30
4. Technika s.8
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania TIK s. 7
6. Religia s. 10
7. Muzyka s. 27
8. Informatyka gr. II s. 7 /
Rewalidacja


Piątek

1. Język angielski s.30
2. Historia s. 8
3. Matematyka s.28
4. Wychowanie fizyczne s. g.
5. Wychowanie fizyczne s. g.

Godziny lekcyjne

0.       710 -   755
1.       800 -   845
2.       855 -   940
3.       950 - 1035
4.     1045 - 1130
5.     1145 - 1230
6.     1245 - 1330
7.     1340 - 1425

Listopad
18
Niedziela
Aniela, Klaudyna, Roman


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca