Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu

Poniedziałek

1. Matematyka s.22
2. J. polski s. 10
3. Religia s.10
4. Język angielski s. 10
5. Przyroda s.10
6. WF s.g.
7. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne s. 12

Wtorek

1. Wychowanie fizyczne s.g.
2. Historia s. 10
3. Język polski s. 10
4. Język polski s. 10
5. Technika s.27
6. Informatyka/ Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - matematyka 7/28

Środa

1. Matematyka s. 10
2. TIK s.7
3. WF SG
4. Język polski s. 10
5. Język angielski s. 10

Czwartek

1. Język angielski s. 10
2. Muzyka s.27
3. Matematyka s.10
4. Plastyka s. 10
5. Przyroda s. 10
6. Wychowanie fizyczne s.g.
7. Terapia p.

Piątek

1. Matematyka s. 9
2. Język polski s. 10
3. Religia s. 10
4. WDŻ s.10
5. godzina wychowawcza s.10
6. Informatyka s. 7 / zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze (j. polski) s. 21

Godziny lekcyjne

0.       710 -   755
1.       800 -   845
2.       855 -   940
3.       950 - 1035
4.     1045 - 1130
5.     1145 - 1230
6.     1245 - 1330
7.     1340 - 1425

Maj
26
Wtorek
Filip, Paulina, Marianna


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca