Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu
Dla rodzicówSzkolneRODO

 

Dokumenty do pobrania przez rodziców:

 

Aneks do regulaminu wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły

Zasady zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci i osób dorosłych na terenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu

Procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bukowcu w okresie pandemii Covid-19

Regulamin dowożenia i odwożenia dzieci do szkół i placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Brójce

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych uczniom

Regulamin bezpiecznych zachowań uczniów

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką stomatologiczną

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Zasady przyznawania stypendium

Uchwała XVIII/120/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

Zgłoszenie dziecka do 1 klasy

Procedury wydawania oryginału i duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej oraz świadectwa szkolnego, obowiązujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bukowcu

Oświadczenie rezygnacji z lekcji religii

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do 1 klasy

wniosek wraz z załacznikami

Szkolny zestaw podręczników

Harmonogram rekrutacji do 1 klasy

Wrzesień
18
Piątek
Irena, Stanisław, Józef


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca