Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Bukowcu

26 stycznia 2021, wtorek

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w dniu 28.01.2021 roku

W związku z zawiadomieniem PGE dotyczącym przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 28 stycznia 2021r. w godzinach 9.00-14.00 informuję, że tego dnia nastąpią duże utrudnienia związane z realizacją zajęć w szkole. Brak oświetlenia w salach, wyłączone ogrzewanie w w/w godzinach i brak dostępu do ciepłej wody. Mając na uwadze bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w szkole, zgodnie z § 18 Rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zajęcia dydaktyczne 28 stycznia 2021 roku zostają zawieszone. Organ prowadzący (Wójt Gminy Brójce) oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny (Łódzki Kurator Oświaty) zostali powiadomieni o zaistniałej sytuacji. Nauczyciele klas I-III w dniu 27.01.2021r (środa) przygotują ćwiczenia i zadania utrwalające z możliwością wykonania ich w domu bez użycia komputera.

4 stycznia 2021, poniedziałek

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą skorzystać z następujących form pomocy:

- wsparcie oferowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach (szczegółowe informacje na stronie www.ppp-koluszki.pl w zakładce aktualności),

- bezpłatna infolinia 800 080 222,

- poradnia on-line: zawszejestjakieswyjscie.pl

Ponadto na stronie www.ppp-koluszki.pl w zakładce „Ważne informacje” znajduje się wykaz telefonów do instytucji świadczących pomoc w sytuacjach kryzysowych, w systemie całodobowym.

29 grudnia 2020, wtorek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na stronie BIP ( spbukowiec.biposwiata.pl) pojawiła się informacja o wyborze firmy, która w roku 2021 będzie realizowała usługę polegającą na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2021 r.

Link: http://spbukowiec.biposwiata.pl/wiadomosci/10717/wiadomosc/216934/zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

23 grudnia 2020, środa

Przerwa w nauce.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2021 Zespół Szkolno- Przedszkolny składa najserdeczniejsze życzenia.

Przerwa świąteczna rozpoczyna się od 23.12., a kończy 31.12.2020r. Ferie zimowe MEN zaplanowało w okresie od 04.01.2021 do 17.01.2021 roku. W ostatnich dniach ferii na platformie Librus zostanie umieszczona informacja dotycząca formy dalszej nauki.

10 grudnia 2020, czwartek

Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2021 r.

http://spbukowiec.biposwiata.pl/wiadomosci/dzial/2240

3 września 2020, czwartek

Zebrania z rodzicami

Drodzy Rodzice,

serdecznie Państwa zapraszam na spotkania z wychowawcami. Zebrania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.

08.09.2020r.

kl. Ia godz. 17:00 sala 2 – wejście główne

kl. IIIa godz. 17:00 sala 4 - wejście główne

kl. IVa godz. 17:00 sala 21 – wejście nr 4 (przy sali gimnastycznej)

kl. VIa godz. 17:00 sala 9 – wejście nr 4 (przy sali gimnastycznej)

kl. VIIb godz. 17:00 sala 31 – wejście nr 6

09.09.2020r.

kl. Ib godz. 17:00 sala 2 – wejście główne

kl. IIa godz. 17:00 sala 3 – wejście główne

kl. VIb godz. 17:00 sala 22 – wejście nr 4 (przy sali gimnastycznej)

kl. VIIa godz. 17:00 sala 8 – wejście nr 4 (przy sali gimnastycznej)

kl. VIIIa godz. 17:00 sala 28 – wejście nr 6

10.09.2020r.

kl. IIb godz. 17:00 sala 3 – wejście główne

kl. IIIb godz. 17:00 sala 4 – wejście główne

kl. IVb godz. 17:00 sala 21 – wejście nr 4 (przy sali gimnastycznej)

kl. V godz. 17:00 sala 30 – wejście nr 6

kl. VIc godz. 17:00 sala 10 – wejście nr 4 (przy sali gimnastycznej)

kl. VIIIb godz. 17:00 sala 27 – wejście nr 6

O pozostałych terminach spotkań oraz konsultacji zostaną Państwo poinformowani na pierwszych zebraniach z wychowawcami.

Z poważaniem

Aldona Korzeniowska

31 sierpnia 2020, poniedziałek

Procedury bezpieczeństwa zachowania w szkole na czas trwania pandemii koronawirusa

Na czas trwania pandemii zostały opracowane procedury zachowania bezpieczeństwa w szkole i w przedszkolu, które wynikają z wytycznych MZ, MEN i GIS.

Znajdują się one w zakładce Dokumenty.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie szkoły bezwględnie zakazuje się przyprowadzania do szkoły dzieci z podejrzeniem choroby. W przypadku wystąpienia w szkole ogniska wirusa COVID-19 istnieje możliwość zamknięcia szkoły i przejścia na tryb nauki zdalnej, a nikt tego nie chce.

Proszę rodziców, aby unikali przebywania na terenie szkoły. W miarę możliwości proszę o załatwianie wszelkich spraw drogą mailową lub telefonicznie. O możliwości kontaktowania się z nauczycielami i wychowawcami zostaną Państwo powiadomieni podczas zebrań.

Aldona Korzeniowska

Dyrektor

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Bukowcu

25 sierpnia 2020, wtorek

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy uczniowie w związku z zbliżającym się terminem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, chciałabym przekazać informację o organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu.

Informujemy, że od 1 września 2020r. przygotowujemy się do pracy szkoły w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN,MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa związane z koniecznością przestrzegania wytycznych GIS, zostaną podane Państwu na stronie internetowej szkoły i na Platformie Librus.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września 2020r. w 3 turach. Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły według poniższego harmonogramu.

Uczniowie klas od II do VIII wchodzą do szkoły samodzielnie i udają się prosto do wyznaczonych sal. Natomiast uczniowie klas I przychodzą do szkoły z jednym Rodzicem. Prosimy o punktualne przybycie i zajęcie miejsca w klasach, pamiętajmy o zasłanianiu ust i nosa, zachowaniu dystansu społecznego oraz dezynfekcji rąk przy wejściu.

g. 9.00 kl. V – VIII

kl. VIa (sala nr 9) i kl. VIIa (sala nr 8) – wyjście ewakuacyjne nr 3

kl. VIb (sala nr 22) i kl. VIc (sala nr 10) – wyjście ewakuacyjne nr 4

kl. V (sala nr 30) i kl. VIIb (sala nr 31) – wyjście ewakuacyjne nr 1

kl. VIIIa (sala nr 28) i kl. VIIIb (sala nr 27) – wyjście ewakuacyjne nr 6

g.10.30 kl. II – III

kl. IIa (sala nr 3) – wyjście ewakuacyjne nr 1

kl. IIb (sala nr 9)– wyjście ewakuacyjne nr 4

kl. IIIa (sala nr 4) – wyjście ewakuacyjne nr 1

kl. IIIb (sala nr 10) – wyjście ewakuacyjne nr 4

g. 12.00 kl. I i IV

kl. Ia (sala nr 2) – wyjście ewakuacyjne nr 1

kl. Ib (sala nr 4) – wyjście ewakuacyjne nr 1

kl. IVa (sala nr 22) – wyjście ewakuacyjne nr 4

kl. IVb (sala nr 21) – wyjście ewakuacyjne nr 4

Przypominam, że do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie przebywający na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

W tym dniu nie będzie autobusu!

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, proszę na bieżąco obserwować stronę szkoły i komunikaty na Platformie Librus.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu

Aldona Korzeniowska

11 marca 2020, środa

Informacja w sprawie pracy szkoły

Zgodnie z decyzją władz państwowych od 12 marca br. zajęcia zostaną zawieszone. 12 i 13 marca będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu. W tych dniach również będzie kursował autobus szkolny zgodnie z rozkładem.

Natomiast od 16 do 25 marca szkoła będzie zamknięta. Nauczyciele prowadzący poszczególne lekcje będą kontaktować się z rodzicami za pośrednictwem platformy Librus i przekazywać wytyczne dotyczące pracy dzieci w domu. Działania te będą dotyczyły czytania lektur, a także ćwiczeń utrwalających zrealizowany materiał.

Prosimy o poważne podejście do sprawy. Czas, w którym uczniowie nie będą uczęszczać do szkoły, jest czasem kwarantanny społeczeństwa, zatem należy go spędzić w domu.

Wskazane jest systematyczne śledzenie platformy Librus oraz strony internetowej szkoły, ponieważ tam będą umieszczane ważne informacje dotyczące pracy placówki.

11 marca 2020, środa

Informacja Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

10 marca 2020, wtorek

pilny komunikat

W związku z otrzymanym komunikatem od Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi dotyczącym polecenia Wojewody Łódzkiego w zakresie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek informujemy, że zostały odwołane wszystkie zaplanowane wyjazdy; zbiorowe wyjścia do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzenia na terenie szkoły (apele, akademie, koncerty).

Apelujemy o nieprzyprowadzanie chorych dzieci do szkoły, przedszkola zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej. Nieprzestrzeganie zaleceń MEN skutkuje natychmiastowym telefonem do rodziców i koniecznością odebrania dziecka z placówki.

27 lutego 2020, czwartek

Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa Ministerstwa Edukacji Narodowej rekomenduje:

• przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

• mycie rąk zgodnie z instrukcją Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

• nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły;

• niezwłoczne poinformowanie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego przez Rodziców, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne;

• możliwość zastosowania przez Rodziców zapisów art.32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz.U.2017, poz.1368, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy;

• sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronie szkoły i przedszkola: www.spbukowiec.pl.

Informujemy, że jeśli uczeń lub Rodzic nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodów do obaw.

19 lutego 2020, środa

Bal karnawałowy

Karnawał to miła,szalona,pełna wrażeń, kolorów, dźwięków i zabaw tradycja, nie tylko dla dorosłych.Dlatego w piątek 21 lutego w naszej szkole zostanie zorganizowany Bal Karnawałowy. Mile widziane baśniowe stroje.

13 stycznia 2020, poniedziałek

Informacja dla rodziców w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami.

12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

• profilaktyczną opiekę zdrowotną;

• promocję zdrowia;

• opiekę stomatologiczną.

Ustawa nie obejmuje swoim zakresem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów, z którym Gmina Brójce zawarła porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń w okresie od 13 listopada 2019 r. na czas nieoznaczony jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowicach, z siedzibą w Kurowicach ul. Pabianicka 4.

Ewentualne uwagi dotyczące realizacji porozumienia rodzice mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Rodzice mają możliwość wyrażenia sprzeciwu złożonego świadczeniodawcy, tj. pielęgniarce wobec profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz dentyście wobec profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla uczniów. Jeżeli rodzic nie zgłasza pisemnie sprzeciwu oznacza to, że godzi się na profilaktyczną opiekę w tym zakresie.

Świadczenia ogólnostomatologiczne

Oprócz profilaktycznej opieki zdrowotnej uczniom przysługują świadczenia ogólnostomatologiczne, na wykonywanie których wymagana jest zgoda rodziców. Świadczenia te są realizowane w gabinecie świadczeniodawcy.

Sprzeciw i zgoda mają być wyrażone wobec świadczeniodawcy, a nie wobec szkoły. Zbieranie sprzeciwów i zgód jest technicznie wspomagane przez szkołę. Zebrane dokumenty (sprzeciwy i zgody) powinny być przekazane do świadczeniodawcy, gdyż to on zobowiązany do prowadzenia dokumentacji i jest (administratorem zgromadzonych danych osobowych).

Podstawa prawna:

• ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o pomocy zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1078)

• porozumienie z 13 listopada 2019 r. w sprawie opieki stomatologicznej nad uczniami pomiędzy Gminą Brójce a SPZOZ w Kurowicach

10 stycznia 2020, piątek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebrania z rodzicami podsumowujące pracę I półrocza roku szkolnego 2019/20 (zapoznanie z ocenami śródrocznymi).

Zebrania odbędą się we wtorek 28 stycznia 2020 r. o godzinie 17.00.

17.30-18.30- konsultacje indywidualne wg potrzeb rodziców i nauczycieli.

10 stycznia 2020, piątek

Godziny pracy sekretariatu w ferie zimowe 2020r.

W ferie zimowe 13 - 24. 01. 2020r.

sekretariat szkolny

czynny w godzinach 8.00 - 15.00

19 grudnia 2019, czwartek

ORGANIZACJA PRZEDŚWIĄTECZNA

ORGANIZACJA DNIA 20 GRUDNIA 2019R.

20 grudnia 2019r. jest ostatnim dniem zajęć dydaktycznych przed świętami.

HARMONOGRAM:

 1 i 2 lekcja – zajęcia zgodnie z planem;

 3 lekcja – spotkania wigilijne w klasach z wychowawcami, wizyta św. Mikołaja;

 4 lekcja – Jasełka dla całej szkoły;

 godz. 12:40 – jedyny w tym dniu autobus powrotny;

 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) odbędą się zgodnie z planem.

W dniach 23, 24 ,27 ,30 i 31 grudnia 2019r. przewidziane są zajęcia świetlicowe w godz. 8-16 dla zadeklarowanych uczniów.

2 i 3 styczeń 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tzw. dniami dyrektorskimi. W tych dniach przewidziane są zajęcia świetlicowe.

Życzenia radosnych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

dla uczniów i ich Rodziców

składa Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu.

12 grudnia 2019, czwartek

FOTOGRAFIA SZKOLNA

12 grudnia 2019 r. (w czwartek) w naszej szkole odbędzie się sesja fotograficzna wykonana przez firmę – Agnes.

Przykładowe ceny zdjęć:

• grupowe-15 zł;

• komplet zdjęć (legitymacyjne, dyplom, karta rowerowa - 9 szt.)-17 zł;

• paszportowe, do dowodu (4 szt.)-17 zł;

• towarzyskie-15 zł.

Oferta zdjęciowa składa się z części 1 i 2 (plakaty informacyjne znajdują się na drzwiach na korytarzu głównym w szkole).

Uwaga:

Zdjęcia z części 2 nie podlegają zwrotowi. Prosimy o uważne i przemyślane zamówienie.

Prosimy o poinformowanie wychowawców, jaki rodzaj zdjęć dziecko ma mieć zrobione.

2 grudnia 2019, poniedziałek

Przetarg na zamówienie społeczne

Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu posiłków dla uczniów oraz wychowanków w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2020 r.

link: http://spbukowiec.biposwiata.pl/wiadomosci/10286/usluga_polegajaca_na_przygotowaniu_dostawie_i_wydaniu_posilkow_d

26 listopada 2019, wtorek

Zebranie z rodzicami

- Rodziców uczniów klas I - III serdecznie zapraszamy na zebranie z Rodzicami,

które odbędzie się 26 listopada 2019r. o godz.17.00.

- Rodziców uczniów klas IV - VIII serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne

(według potrzeb Rodziców i Nauczycieli) 26 listopada 2019 r. w godz.17.30-18.00.

Szczególnie zapraszamy Rodziców zagrożonych uczniów.

11 listopada 2019, poniedziałek

Marsz Niepodległości

09:30 - złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Kurowicach,

10:00 - Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach,

11:30 - Powitanie gości i złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową,

- Marsz Niepodległości ulicami Bukowca,

- Program artystyczny,

- Kulinarna niespodzianka.

5 listopada 2019, wtorek

Apel z okazji Święta Niepodległości

Dnia 8.11.2019r. w naszej szkole odbędzie się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Nasza szkoła bierze udział w akcji pod patronatem MEN pod hasłem „Szkoła do hymnu” - o godzinie 11:11 wspólnie odśpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”.

Tego dnia wszyscy uczniowie przychodzą ubrani na galowo.

7 października 2019, poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, że w dniu 11.10.2019r (piątek) na 3 godz. lekcyjnej odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W ten dzień uczniowie przychodzą ubrani na galowo.

Natomiast 14.10.2019r ( poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia tego dnia zajęcia opiekuńcze w formie świetlicy w godz. 8:00 – 16:00.

18 września 2019, środa

AKTUALIZACJA DANYCH KONTAKTOWYCH

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

Informujemy, że linia telefoniczna 42 227 98 88 ( stacjonarna) została naprawiona.

Kontakt do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bukowcu:

1. 42 227 98 88 wewn. 1 – sekretariat szkoły/dyrektor

2. 42 227 98 88 wewn. 2 – intendent/sekretariat przedszkola

3. 42 227 98 88 wewn. 4 - pedagog

4. 42 227 98 88 wewn. 5 – świetlica

Kontakt do Przedszkola Samorządowego w Bukowcu:

517 -891 -166 czynny w godz. 7:00 – 17:00

6 września 2019, piątek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebranie we wtorek 10 września 2019 r.

Godz. 16.30

 Spotkanie z Dyrektorem (zapoznanie z organizacją pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020)

 Prelekcja poprowadzona przez psychologa Jakuba Rychtera nt. „Umiejętności wychowawcze Rodziców. Zagrożenia: cyberprzemoc, dopalacze”.

Godz. 17.30

 spotkanie z Wychowawcami klas I-VIII

27 sierpnia 2019, wtorek

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września 2019r.

zapraszamy wszystkich uczniów szkoły na inaugurację roku szkolnego 2019/2020.

Zaplanowana uroczystość odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 8.00 - Msza Święta w kościele p.w. NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 – uroczysta akademia w sali sportowej

(uczniowie podczas akademii przebywają pod opieką rodziców lub opiekunów)

Po uroczystej akademii (ok. godz. 9.30) spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

(w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne i nie ma zajęć świetlicowych)

Autobus szkolny:

7.30 - z Brójec – dowożący dzieci na Mszę Św., a potem do szkoły.

10.15 – powrót do domu

24 czerwca 2019, poniedziałek

GODZINY WAKACYJNE!!!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie wakacyjnym (24.06 - 31.08.2019 r.)

sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 8.00 - 14.00

20 czerwca 2019, czwartek

Numer do kontaktu

Z powodu awarii linii telefonicznej podajemy tymczasowy nr kontaktowy do naszej szkoły/przedszkola

517-891-166

19 czerwca 2019, środa

Zakończenie roku szkolnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca 2019r. (środa).

Harmonogram organizacji uroczystości:

Autobus poranny zgodnie z rozkładem jazdy – dowóz uczniów do kościoła

08:00 Msza święta w kościele w Kurowicach

09:00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas I-III

11:00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas IV-VIII

13:30 Autobus powrotny

W godzinach 9:00 – 13:30 jest możliwość skorzystania z zajęć świetlicowych.

10 czerwca 2019, poniedziałek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów,

które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. (w czwartek) o godz. 17.00.

Obecność obowiązkowa.

29 maja 2019, środa

SPECJALIŚCI W SZKOLE ORAZ INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu:

1.Dyrektor

2.Wicedyrektor

3.Pedagog

4.Psycholog

5.Specjaliści

6.Wychowawcy

Instytucje wspierające:

1.Rzecznik praw dziecka tel. 800-12 -12 -12

2.Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego-wschodniego. Zespół do Spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. ul. 11 Listopada 62F 95-040 Koluszki tel. 44/ 719-62-40

44/ 714 -69 -77, 44/ 714 -16-34

3. Policyjny Telefon Zaufania tel. 0 800-283-107 lub 71-344-15-53

4. Młodzieżowy Telefon Zaufania tel. 116-111

5. Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży tel. 507-832-741

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki

tel. 44/ 714-14-54

7. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach „PROGRES”

ul. Staszica 34, 95-040 Koluszki tel. 44/ 714-69-69

8. Punkt Pomocy Psychologicznej w Kurowicach ul. Pabianicka 10 tel. 42/ 21-40-201

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brójcach 95-006 Brójce 39 telefon/fax (42) 214-02-01

10. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi tel. 42/ 688-20-70

11.Stowarzyszenie MONAR – Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi

ul. Tuszyńska 123/125 lok.3 tel. 884-882-558 lub 42/ 646-40-12

12. ReSTART – Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży (przy Fundacji Innopolis)

ul. Kamińskiego 21, II piętro tel. 798-201-307

13. Centrum Służby Rodzinie ul. Broniewskiego 1a tel. 42/ 682-20-22; 42/ 684-14-60

14. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Piotrkowska 102 (prawa oficyna-parter) tel. 42/ 63-01-102 – Telefon całodobowy. Ośrodek Interwencji Kryzysowej: całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczna, dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa dotyczącego przemocy oraz pomocy prawno-socjalnej. 15. Miejski telefon dla ofiar i świadków przemocy tel. 0-800-112-800- numer bezpłatny, anonimowy, całodobowy, czynny 7 dni w tygodniu, przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

16. Niebieska Linia. Telefon alarmowy dla rodzin z problemami alkoholowymi i uwikłanymi

w przemoc tel. 42/ 681-80-07 lub 0-800-120-002

17.Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie Łódź, ul. Franciszkańska 85 tel. 42/ 640-65-91

18. Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii tel. 42/ 640-65-91

19. Specjalistyczna Poradnia Wsparcia Rozwoju i Terapii w Łodzi tel. 42/ 653-76-75

20. Centrum Wsparcia dla Osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ), Fundacja ITAKA tel. 800-702-222

21. Łódź Ratunkowa. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży tel. 515-333-460

22. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Łodzi (NFZ)

- ul. Tatrzańska 109 Łódź tel. 42/ 643-28-02

- ul. Aleksandrowska 159, tel. 42/ 652-92-14 lub 42/ 71-55-819

- ul. Sieradzka 11, tel. 42/ 679-02-13

Telefon alarmowy (policja, pogotowie, straż pożarna) 112

22 maja 2019, środa

VII PIKNIK RODZINNY

Zapraszamy do udziału w VII Pikniku Rodzinnym pt. " KOSMICZNA PODRÓŻ", który odbędzie się 31 maja 2019 r. o godz. 16.00.

W programie:

- występy naszych wychowanków

- loteria fantowa

- malowanie twarzy

- stoisko z pysznym jedzeniem

- stoisko stomatologa

- gry i zabawy

- inne

14 maja 2019, wtorek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W dniu 29 maja 2019r (środa) zapraszamy Rodziców na zebrania z Wychowawcami.

17:00 - spotkanie z Wychowawcami (ocena przewidywana na koniec roku, omówienie całorocznych działań szkoły w tym działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa)

17:30 - 18:30 - konsultacje indywidualne wg. potrzeb nauczycieli i rodziców

25 kwietnia 2019, czwartek

Od soboty zawieszenie akcji strajkowej

Szanowni Państwo,

ZNP podjął decyzję o zawieszeniu akcji strajkowej od najbliższej soboty (27.04.2019r.).

W związku z powyższym w PONIEDZIAŁEK (29.04.) lekcje odbędą się zgodnie z planem.

Z poważaniem

Aldona Korzeniowska

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Bukowcu

12 marca 2019, wtorek

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne według indywidualnych potrzeb rodziców i nauczycieli zaplanowane na 12 marca 2019r. zostają przeniesione na 19.03.2019r. Godz. 17.30 – 18.30.

Spotkanie z wychowawcą klasy VIII ( ocena gotowości uczniów do egzaminów) także zostało przeniesione na 19.03.2019r godz. 17.00.

12 marca 2019, wtorek

Światowy projekt „Piosenka dla Pokoju”

Światowy projekt „Piosenka dla Pokoju”, „ World Peace Song Project”, realizowany jest w naszej szkole od 19.02.2019r., w ramach zajęć flażoletowych i języka angielskiego w klasie Ia i Ib.

Głównym założenie projektu jest propagowanie pokoju i braterstwa na całym świecie, poprzez piosenkę.

W ramach tego projektu dzieci uczestniczą w warsztatach na temat pokoju w języku polskim jak i angielskim.

Głównym punktem projektu jest napisanie słów do tyczących pokoju na świecie do jednej melodii oraz nauka zwrotek piosenki w języku polskim, a refrenu w języku angielskim. Nasze wykonanie utworu , wzbogacone będzie grą na flażoletach do refrenu piosenki.

Pokazowe wykonanie piosenki z autorskimi słowami nastąpi podczas „ Przeglądu Piosenki Angielskiej”, w naszej szkole dnia 12.04.2019 roku, po czym nagrane wykonanie zostanie umieszczone na platformie YOUTUBE w zakładce World Peace Song Project Polska , htp://worldpeacesongprojectpolska.wordpress.com/informacje/

Niech cały świat dowie się, że dzieci z Bukowca także przykładają „ mała cegiełkę” do pokoju na świecie.

Koordynatorki:

Renata Rodak i Joanna Kalinowska

7 marca 2019, czwartek

Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych

W dniach 11-15.03. podobnie jak w ubiegłych latach, przeprowadzimy w naszej szkole zbiórkę makulatury oraz puszek aluminiowych. Dla klasy która najwięcej uzbiera przewidziana nagroda! Prosimy, aby makulatura była związana lub zapakowana w pudełku i podpisana.

Prosimy przynosić wspomniane materiały do piątku do godziny 15.

Zapraszamy wszystkich do udziału w zbiórce!

Pamiętajcie! O środowisko dbamy również poprzez odzyskiwanie surowców wtórnych.

18 lutego 2019, poniedziałek

Biblioteka w ferie

Zapraszam we wtorek 19 lutego od 10:00 do 14:00 do szkolnej biblioteki.

Można poczytać i wypożyczyć książkę.

7 lutego 2019, czwartek

ORGANIZACJA BALU KARNAWAŁOWEGO 8.02.2019

ORGANIZACJA

8.02. 2018r.

BAL KARNAWAŁOWY

klasy I-II od 8.55- 10.35

klasy III-IV od 10.35 – 12.30 ( przerwa obiadowa 11.30 zgodnie z planem)

klasy V-VIII 12.45- 14.20 ( ostatni autobus o 14.25)

11 stycznia 2019, piątek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebrania podsumowujące pracę I półrocza roku szkolnego 2018/19.

Zebrania odbędą się we wtorek 15 stycznia 2019 r. o godzinie 17.00.

17.30-18.30- konsultacje indywidualne wg potrzeb nauczycieli i rodziców

11 stycznia 2019, piątek

FOTOGRAFIA SZKOLNA

25 stycznia 2019 r. (w piątek) w naszej szkole odbędzie się sesja fotograficzna wykonana przez nową firmę – Agnes.

(przykładowe ceny zdjęć: grupowe-14 zł; legitymacyjne (9 szt.)-17 zł; paszportowe (4 szt.)-17 zł; towarzyskie-14 zł)

Oferta zdjęciowa składa się z części 1 i 2 (plakaty informacyjne znajdują się na drzwiach na korytarzu głównym w szkole).

Uwaga: Zdjęcia z części 2 nie podlegają zwrotowi. Prosimy o uważne i przemyślane zamówienie.

Prosimy o poinformowanie wychowawców, jaki rodzaj zdjęć dziecko ma mieć zrobione.

14 grudnia 2018, piątek

KOMUNIKAT z dnia 14.12.2018r godz 9.20

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT na Usługę polegającą na przygotowaniu, dostawie i wydaniu dwudaniowych gorących posiłków obiadowych tj. pełnych obiadów (zupa plus drugie danie), w dniach nauki szkolnej dla uczniów oraz w dniach funkcjonowania przedszkoli dla wychowanków (w tym w okresie wakacyjnym do dyżurującego przedszkola) w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2019 r.

W związku z koniecznością zmodyfikowania ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - nazwa zadania:Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu dwudaniowych gorących posiłków obiadowych tj. pełnych obiadów (zupa plus drugie danie), w dniach nauki szkolnej dla uczniów oraz w dniach funkcjonowania przedszkoli dla wychowanków ( w tym w okresie wakacyjnym do dyżurującego przedszkola) w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Brójce w 2019 roku -

Zamawiający przesuwa następujące terminy:

1. Nowy termin składania ofert  - 19.12.2018r do godz. 14.30

2. Nowy termin otwarcia ofert - 19.12.2018r godz. 14.45

13 grudnia 2018, czwartek

ORGANIZACJA PRZEDŚWIĄTECZNA

Informacja dotycząca organizacji przedświątecznej

W piątek 14.12.2018 r. uczniowie naszej szkoły obejrzą świąteczne przedstawienie Jasełkowe.

Prosimy, aby w tym dniu dzieci były ubrane na galowo.

21 grudnia 2018 r. jest ostatnim dniem zajęć dydaktycznych przed świętami. W godzinach przedpołudniowych odbędzie się uroczysty apel i wigilie klasowe. Dzieci odwiedzi również

Św. Mikołaj, zostaną rozdane prezenty.

W tym dniu autobus powrotny będzie o godz. 12.30.

Zajęcia świetlicowe zgodnie z planem.

Życzenia radosnych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

dla Uczniów i ich Rodziców

składa Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bukowcu

5 grudnia 2018, środa

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu dwudaniowych gorących posiłków obiadowych tj. pełnych obiadów (zupa plus drugie danie), w dniach nauki szkolnej dla uczniów oraz w dniach funkcjonowania przedszkoli dla wychowanków (w tym w okresie wakacyjnym do dyżurującego przedszkola) w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2019 r.

http://spbukowiec.biposwiata.pl/wiadomosci/9780/wiadomosc/209678/ogloszenie_wraz_z_zalacznikami

27 listopada 2018, wtorek

Zebrania z rodzicami

27 listopada 2018r. (wtorek) zapraszamy na zebrania:

- godzina 16.30 - prelekcja z funkcjonariuszami policji na temat cyberprzemocy w korytarzu głównym szkoły;

- godzina 17:00 - spotkania z wychowawcami w klasach;

- godzina 17:30 - 18:30 - konsultacje indywidualne.

21 listopada 2018, środa

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w naszą akcję

ZBIÓRKI RZECZY I ŻYWNOŚCI na rzecz zwierząt ze schronisk.

Akcja w została przeprowadzona w dniach 04-26 października 2018 roku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Świetlicy Środowiskowej w Bukowcu, a także w Urzędzie Gminy Brójce. Dzięki bezinteresownej pomocy uczniów i mieszkańców gminy zebrano blisko 500 kg suchej karmy, 100 puszek z żywnością, koce, dywany, kapy, posłania, a nawet nową budę dla psa! Akcja jest bardzo ważną formą wsparcia dla biednych czworonożnych przyjaciół, dzięki której mogą one godnie przetrwać nadchodzącą zimę.

Wasza pomoc była tak ogromna, że udało nam się wspomóc również schronisko w Tomaszowie Mazowieckim.

Szczególne słowa uznania i wdzięczności za umożliwienie przeprowadzenia akcji kierujemy do

Pani Dyrektor Aldony Korzeniowskiej.

Dziękujemy również naszym rodzicom za pomoc w transporcie darów do obu schronisk.

Dzięki Wam przekonaliśmy się, że istnieją jeszcze życzliwi ludzie o wielkich sercach, którym los zwierząt nie jest obojętny.

Szczęśliwe psiaki i koty długo nie zapomną Waszych dobrych i wielkich serc.

W ich imieniu serdecznie dziękujemy!

KLASA IV B

20 listopada 2018, wtorek

KIERMASZ KSIĄŻEK

W dniach 20 – 27 listopada 2018r na terenie szkoły odbędzie się kiermasz książek.

W ofercie znajdą się opowiadania, powieści, komiksy, a także łamigłówki, malowanki

z naklejkami, albumy naklejkowe,książki kulinarne.

Książki w okazyjnych cenach.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zakupu.

9 listopada 2018, piątek

12 LISTOPADA - DZIEŃ WOLNY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 7.11.2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

dzień 12 listopada 2018 r.jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu szkoła i przedszkole są zamknięte.

9 listopada 2018, piątek

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu ma zaszczyt zaprosić na

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

w ramach Gminnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się

11 listopada 2018 roku .

Harmonogram uroczystości :

-9:30 Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach poprzedzona złożeniem kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym;

-11:00 program artystyczny na hali sportowej w ZSP w Bukowcu , a następnie przemarsz ulicami Bukowca;

- Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową;

- Zwiedzanie Izby Pamięci Narodowej;

- Niespodzianka dla „NIEPODLEGŁEJ”

16 października 2018, wtorek

ZBIÓRKA RZECZY I ŻYWNOŚCI DLA ZWIERZĄT Z ŁÓDZKIEGO SCHRONISKA PRZY ULICY MARMUROWEJ

Jeśli mieliby Państwo ochotę wesprzeć naszą akcję, w której chcemy wspomóc biedne koty i psy, prosimy, aby do dnia 26 października 2018r. dostarczyli Państwo rzeczy, które są już Państwu zbędne – puszki i suchą karmę, koce, kołdry, narzuty, powleczenia pościeli, legowiska, miski, smycze oraz wszystko, co może zabezpieczyć zwierzaki przed zimą (za wyjątkiem puchowych).

Punkty zobioru:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BUKOWCU ul. Szkolna 3

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W BUKOWCU ul. Górna 21

URZĄD GMINY BRÓJCE Brójce 39

Dziękujemy za pomoc,

uczniowie klasy IV B

wraz z wychowawczynią

10 października 2018, środa

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W piątek 12.10.2018 r. uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na galowo.

W tym dniu na 3 godz. lekcyjnej odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zajęcia na pozostałych godzinach lekcyjnych bez zmian.

O godzinie 13.00 odbędzie się Pasowanie Uczniów klas I.

1 października 2018, poniedziałek

KOŁO PLASTYCZNE

Zapraszamy uczniów klas V i VI

na koło plastyczne (rysunek, malarstwo).

Zajęcia poprowadzi pan Bolesław Domiński.

Zajęcia począwszy od 02 października odbywać się we wtorki o godz. 14.35 sala 27

ZAPISY W SEKRETARIACIE

19 września 2018, środa

KONTAKT ZE ŚWIETLICĄ SZKOLNĄ

Informujemy, że od 20 września 2018 r. będzie udostępniony numer telefonu bezpośrednio do świetlicy szkolnej.

W sprawach organizacyjnych dotyczących

świetlicy prosimy dzwonić pod nr:

508 194 405

Uwaga: Telefon będzie aktywny od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-17.00

19 września 2018, środa

AKTUALNY ROZKŁAD AUTOBUSU SZKOLNEGO

Wyjazd autobusu z Brójec:

6.30 (dla dzieci uczęszczających na godz.7.00)

7.25

Powrót:

13.40

14.35

15.35 (z uwagi na remont drogi na terenie Gminy Brójce

autobus może przyjeżdżać z opóźnieniem)

PRZYSTANKI:

Bukowiec ul. Dolna 44

Bukowiec ul. Dolna 84

Bukowiec / Kraszew

Bukowiec Rokicińska/Jałowcowa (zatoczka)

Bukowiec – Zielonogórska (dotyczy godz. 13.40)

Bukowiec – Południowa (dotyczy godz. 13.40)

Bukowiec – Wygoda

Bukowiec ul. Mała (przystanek)

Brójce 61

10 września 2018, poniedziałek

Zebrania z rodzicami

11 września 2018r. (wtorek) zapraszamy na zebrania:

- godzina 16.30 - spotkanie z dyrektorem na korytarzu głównym

- godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami w klasach.

28 sierpnia 2018, wtorek

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września 2018r.

zapraszamy wszystkich uczniów szkoły i przedszkolaków na inaugurację

roku szkolnego 2018/2019.

Zaplanowana uroczystość odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 8.00- Msza Święta w kościele p.w. NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 – uroczysta akademia w sali sportowej

(uczniowie i przedszkolaki podczas akademii przebywają pod opieką rodziców lub opiekunów).

Po uroczystej akademii (ok. godz. 9.30) spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych

(w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne i nie ma zajęć świetlicowych, natomiast

przedszkole pełni dyżur do godz. 17.00).

Autobus szkolny:

7.30 - z Brójec – dowożący dzieci na Mszę Św., a potem do szkoły.

10.15 – powrót do domu

22 czerwca 2018, piątek

Zakończenie ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dnia 22 czerwca 2018r. (piątek) odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

godzina 8:00 - Msza Święta w kościele w Kurowicach

godzina 9:00 - Uroczysta akademia

Autobus:

- godzina 7:20 - wyjazd autobusu z Brójec

- godzina 11:30 - autobus powrotny

Jednocześnie informujemy, że podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018

będą przetwarzane dane osobowe Państwa i Państwa dzieci oraz wykonywane zdjęcia.

14 czerwca 2018, czwartek

Wielka Zbiórka Książek

Fundacja Zaczytani.org składa serdeczne podziękowania

za ciągłą i bezinteresowną pomoc, serce, życzliwość i wsparcie organizowanej przez nas Wielkiej Zbiórka Książek 2018 na rzecz małych i dużych Pacjentów.

Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy 369 książek (120 dla dorosłych i 249 dla dzieci), co pozwoli nam otworzyć nowe biblioteki w placówkach medycznych.

Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń będzie nas wpierać w dalszych naszych działaniach na rzecz drugiego człowieka. Wspólnie możemy skutecznie pomagać małym pacjentom.

9 czerwca 2018, sobota

VI PIKNIK RODZINNY

Dyrektor, nauczyciele i uczniowie mają zaszczyt zaprosić

na VI Piknik Rodzinny

pt. „Wesoła Rodzinka…”, który odbędzie się 9 czerwca 2018 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bukowcu.

Motywem przewodnim zbliżającego się pikniku będzie zaprezentowanie przez dzieci umiejętności zdobytych podczas tegorocznych zajęć dodatkowych

W programie:

10.00 – 11.00 – część artystyczna

11.00 – 13:00 – dodatkowe atrakcje:

-loteria fantowa-każdy los wygrywa;

-pyszne jedzonko: kiełbaska i kaszanka z grilla, pierogi, naleśniki, ciasta;

-malowanie twarzy;

-dmuchańce i trampolina;

-wata cukrowa i popcorn;

-węzły harcerskie;

-warsztaty ceramiczne;

-stworzenie niepowtarzalnej torebki na zakupy

-fachowe porady z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

oraz wiele innych.

Strój sportowy zakładajcie i całymi rodzinami przybywajcie.

Bez Was sobie zabawy nie wyobrażamy.

4 czerwca 2018, poniedziałek

DZIEŃ DZIECKA_

Organizacja Dnia Dziecka

Godz. 8.00 – Apel dla wszystkich uczniów szkoły

Godz. 8.30-12.00 zajęcia warsztatowe, rekreacyjno-sportowe, ognisko z kiełbaskami, przejażdżka wozem strażackim.

Autobus powrotny o godz. 12.00.

Zajęcia świetlicowe dla dzieci, które muszą zostać w szkole bez zmian.

W tym dniu nie będzie wydawany obiad dla uczniów szkoły.

Z UWAGI NA PRZEWIDYWANE W TYM DNIU WYSOKIE TEMPERATURY, PROSIMY O ZAOPATRZENIE DZIECI W WODĘ BUTELKOWANĄ ORAZ NAKRYCIE GŁOWY.

27 kwietnia 2018, piątek

Apel

W piątek na 2 godzinie lekcyjnej odbędzie się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. tego dnia wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

25 kwietnia 2018, środa

WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK

W dniach 25.04.2018r - 18.05.2018r. w naszej szkole odbędzie się WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK.

Zbieramy książki dla małych i dużych pacjentów, dzięki czemu otworzymy około 100 bibliotek w szpitalach w całym kraju.

Książki powinny być w stanie idealnym, przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, wydane po 2000roku.

Zebrane książki przekażemy do magazynu w Łodzi, skąd powędrują do czytelników.

Z góry dziękujemy za włączenie się do akcji.

24 kwietnia 2018, wtorek

Dzień Ziemi

We wtorek na 3 godzinie lekcyjnej odbędzie się apel z okazji Dnia Ziemi.

28 marca 2018, środa

Wiosenna przerwa świąteczna..

Od 29 marca do 3 kwietnia.

28 marca 2018, środa

Góra grosza

Dziękujemy za włączenie się do akcji Góra Grosza.

Dzięki Państwa hojności udało się zgromadzić kwotę 788,07zł.

Pieniążki zostały przekazane na Pocztę Polską, skąd powędrują do głównej bazy Fundacji.

Jeszcze raz dziękujemy za okazane serce.

14 marca 2018, środa

Zbiórka makulatury 2018

W tym roku zbiórka makulatury i puszek aluminiowych będzie trwała tylko 3 dni (z powodu braku miejsca), od 14 do 16 marca do godziny 15. Zachęcamy do udziału. Zarobione pieniądze przeznaczamy na gry do świetlicy i sprzęt sportowy. Klasa, która zbierze najwięcej kilogramów surowców otrzyma nagrodę.

Organizatorki zbiórki: Agnieszka Kot i Maria Ścibor

19 lutego 2018, poniedziałek

FOTOGRAF W SZKOLE

Informujemy, że 23 lutego (piątek) będą w naszej szkole robione zdjęcia przez profesjonalną firmę fotograficzną (przykładowe ceny: grupowe klasowe – 14 zł, legitymacyjne,karta rowerowa, okazjonalne – 14 zł zestaw, zdjęcie towarzyskie w tekturowej ramce rozm. 18x23 - 14zł, portret w plastikowej tekturowej ramce - 32zł). Szczegóły na plakacie wywieszonym na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły.

Prosimy o poinformowanie wychowawców, jaki rodzaj zdjęcia dziecko ma mieć zrobione.

19 lutego 2018, poniedziałek

„Wieczór z Kopernikiem”

Dyrektor szkoły oraz klasy IV wraz z rodzicami

i wychowawczyniami zapraszają Uczniów i Rodziców naszej szkoły

na „Wieczór z Kopernikiem”,który corocznie organizujemy w rocznicę

urodzin naszego Patrona.

Wieczór rozpocznie się przy Obserwatorium Astronomicznym w Bukowcu

24 lutego 2018 r. (sobota) o godz. 16.00 i potrwa około 2 godzin.

Podczas spotkania odbędzie się obserwacja nieba, warsztaty astronomiczne, konkurs o patronie szkoły oraz ognisko z kiełbaskami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

18 lutego 2018, niedziela

VI Festiwal Kultury w Bukowcu

Serdecznie zapraszamy na VI Festiwal Kultury w Bukowcu,

który odbędzie się 18 lutego 2018r. o godzinie 16:00 w sali sportowej w Bukowcu.

Wystąpią m. in. :

- Amatorski Teatr Rodziców i Nauczycieli "Gwiazdozbiór";

- Zespół mażoretek "Siete";

- Zespół Śpiewaczy "Bukowianki";

- Orkiestra Dęta OSP w Kurowicach;

- Julia Biernacka;

- Tosia Wiatr;

- Anna Frątczak i Bartłomiej Serafin;

- Łukasz Kózka;

- Antoni Włodarczyk;

- Zespół taneczny "Terps";

- Zespół gitarowy ze szkoły w Bukowcu.

30 stycznia 2018, wtorek

KOŁO ASTRONOMICZNE – INFORMACJA!!!

Zajęcia koła astronomicznego, które były przewidziane w harmonogramie na dzień 5 lutego 2018 zostały przesunięte na dzień 12 lutego 2018 ( godziny bez zmian).

26 stycznia 2018, piątek

Ferie: Zespół Szkolno-Przedszkolny Bukowcu zaprasza uczniów szkoły w czasie ferii zimowych 2018 na zajęcia SKS

DYŻURY:

SKS pierwszy tydzień 29.01-02.02 w godz. 9.00 – 10.30

Zapraszamy wszystkich chętnych

16 stycznia 2018, wtorek

Akcja poszerzająca wiedzę na temat silnego zanieczyszczenia powietrza

W ostatnich tygodniach uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu przeprowadzili akcję poszerzającą wiedzę na temat silnego zanieczyszczenia powietrza, które prowadzi do smogu. Z wielkim zaangażowaniem pracowali nad pogłębieniem świadomości na temat skutków tego szkodliwego zjawiska. Stworzyli plakaty, referaty oraz ulotki. Prace można było obejrzeć na zorganizowanej w szkole wystawie.

Według badań przeprowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, wartość indeksu jakości powietrza w województwie łódzkim w lutym bieżącego roku określana jest jako niezdrowa lub nawet stanowiąca zagrożenie dla życia!

Magdalena Trzcińska

18 grudnia 2017, poniedziałek

Organizacja dnia 22 grudnia.

22 grudnia jest ostatnim dniem zajęć dydaktycznych przed świętami. Tego dnia odbędą się:

- w godzinach 8.00 - 11.30 - spotkania wigilijne w klasach z wychowawcami lub lekcje (wg uznania wychowawcy). Dzieci odwiedzi również Św. Mikołaj i rozda prezenty.

- godz. 11.30 - Jasełka

- godz. 12.40 - autobus powrotny

- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlicowe) odbędą się zgodnie z planem.

Życzenia radosnych, pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia

dla uczniów i ich rodziców

składa Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz pracownicy

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu

12 grudnia 2017, wtorek

DWA NOWE PRZYSTANKI AUTOBUSU SZKOLNEGO

Szanowni rodzice, uprzejmie informujemy, że od dnia 13.12.2017r. ulegnie zmianie trasa autobusu odjeżdżającego spod szkoły o godz. 13.40. Autobus przed skrętem na Wygodę i Brójce pojedzie do Kurowic wysadzając dzieci na przystanku w pobliżu ulicy Zielonogórskiej, a wracając z powrotem dzieci w pobliżu ulicy Południowej. W związku z tym dojazd dzieci do miejscowości Wygoda i Brójce zostanie czasowo wydłużony.

Rodziców zainteresowanych dowozem dzieci do nowo wyznaczonych przystanków prosimy o zgłaszanie do sekretariatu szkoły celem złożenia wniosku o dowóz.

4 grudnia 2017, poniedziałek

Teatr Gwiazdozbiór przedstawia...

Już w poniedziałek odbędzie się spektakl Teatru Rodziców i Nauczycieli GWIAZDOZBIÓR. W tym roku przedstawią "Historię Małego Księcia". Zapraszamy wszystkich Uczniów i Przedszkolaków naszej szkoły o godz. 8:55 na salę gimnastyczną.

Natomiast dzieci z sąsiednich szkół zapraszamy na godzinę 10:30.

ZAPRASZAMY

27 listopada 2017, poniedziałek

Światowy Dzień Misia w bibliotece

27 listopada gościły u nas grupy przedszkolne. Oczywiście przyszły ze swoimi misiami. Uczennice z klasy IIIb przygotowały pod moim kierunkiem inscenizację o Kubusiu Puchatku

i przyjaciołach. Dziewczynki zebrały duże brawa.

Włączyłyśmy dzieci do wspólnego śpiewu piosenki "Kilku kumpli weź... . Przedszkolaki bardzo chętnie naśladowały taniec dziewczynek.

Bibliotekarka- Ilona Zawalska

17 listopada 2017, piątek

ŻYWA LEKCJA PRZYRODY

W dniu 23 listopada 2017r (czwartek) odbędzie się w naszej szkole żywa lekcja przyrody. Tym razem uczniowie „spotkają się” z chrząszczami egzotycznymi. Koszt lekcji to 5 zł, które należy wpłacić do wychowawcy do dnia 22.11.2017r (środa).

17 listopada 2017, piątek

KÓŁKO ASTRONOMICZNE - AKTUALIZACJA

Na prośbę rodziców uczestników kółka astronomicznego zmianie ulega

organizacja zajęć. Od najbliższego spotkania tj. 4 grudnia 2017 roku, nie ma

podziału na kategorie wiekowe. Wszyscy zainteresowani przychodzą na godzinę

18:00 ​(z ​wyjątkiem ​5 ​marca ​ze ​względu ​na ​zaplanowane ​obserwacje)

Zajęcia teoretyczno-praktyczne trwają 60 minut. Następnie jeśli pogoda na

to ​pozwoli, ​planowane ​są ​30 ​minutowe ​obserwacje ​przy ​użyciu ​teleskopów.

9 listopada 2017, czwartek

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Brójce oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Bukowcu mają zaszczyt zaprosić wszystkich Rodziców wraz z dziećmi

na Marsz Niepodległości, który odbędzie się w dniu 11 listopada 2017r.

o godzinie 11.00 na placu szkolnym w Bukowcu.

W programie uroczystości:

o Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Apel Niepodległościowy;

o Przemarsz ulicami Bukowca w towarzystwie m.in.: ułanów,

Orkiestry Dętej z Kurowic, Mażoretek, drużyny harcerskiej, Bukowianek,

Bukowiaczka, Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych,

reprezentacji „Solidarności Kolejarskiej”;

o Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkowa;

o Zwiedzanie Izby Pamięci Narodowej

o Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy wojskowej grochówce.

16 października 2017, poniedziałek

Spektakl "Zaelektryzowani"

W dniu 27 października 2017r. odbędzie się spektakl interaktywny „ Zaelektyryzowani”.

W programie przewidziane są elementy wykładu, laboratorium naukowego, kabaretu oraz interaktywnego quizu, które pozwolą na czynny udział w wydarzeniach i eksperymentach. Koszt spektaklu wynosi 4zł. od dziecka. Opłatę należy wnieść u wychowawcy klasy do dnia 26.10.2017r.

13 października 2017, piątek

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia wszyscy uczniowie przychodzą ubrani na galowo.

13 października o godzinie 13:00 odbędzie się Pasowanie Uczniów klas I

21 września 2017, czwartek

Cyrk w szkole

W czwartek 21 września odwiedzi nas cyrk. Koszt to 10 złotych. Płatne u wychowawców klas do wtorku 19.09.

12 września 2017, wtorek

Zebrania z rodzicami

12 września 2017r. (wtorek) zapraszamy na zebrania.

- godzina 16.30 - spotkanie z dyrektorem na korytarzu głównym

- godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami w klasach

28 sierpnia 2017, poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

W dniu 4 września 2017r.

zapraszamy wszystkich uczniów szkoły i przedszkolaków na inaugurację roku szkolnego 2017/2018.

Zaplanowana uroczystość odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 8.00- Msza Święta w kościele p.w.NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 – uroczysta akademia w sali sportowej

(uczniowie i przedszkolaki podczas akademii przebywają pod opieką rodziców lub opiekunów)

Po uroczystej akademii (ok. godz. 9.30) spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

(w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, natomiast przedszkole pełni dyżur

do godz. 17.00)

Autobus szkolny:

7.30 - z Brójec

10.15 - powrót

23 czerwca 2017, piątek

Zakończenie roku szkolnego

Dnia 23 czerwca 2017r. (piątek) odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

godzina 8:00 - Msza Święta w kościele w Kurowicach

godzina 9:00 - Uroczysta akademia

Autobus:

- godzina 7:30 - wyjazd autobusu z Brójec

- godzina 11:00 - autobus powrotny

10 czerwca 2017, sobota

Piknik rodzinny

Dnia 10 czerwca 2017 roku od godziny 10:00 odbędzie się Szkolno - Przedszkolny Piknik Rodzinny. W tym roku organizowany został pod hasłem: "Rodzina to fajna drużyna".

6 czerwca 2017, wtorek

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy na zebranie we wtorek 6 czerwca 2017r. o godz. 17:00.

Porządek zebrania:

- podanie przewidywanych ocen rocznych,

- podsumowanie całorocznej pracy,

- organizacja pikniku,

- konsultacje.

1 czerwca 2017, czwartek

Dzień Dziecka

Organizacja Dnia Dziecka - 1 czerwca 2017

Godz. 8.00 – Apel dla wszystkich uczniów szkoły oraz wychowanków przedszkola.

Przewidziane atrakcje:

Przedszkole: Konkurs „MAM TALENT” oraz pokaz wozów strażackich

Klasy I-III: Rozgrywki sportowe, ognisko z kiełbaskami oraz przejażdżka samochodem strażackim.

Klasy IV-VI: Wyjazd do kina. Po powrocie ognisko z kiełbaskami.

Autobus powrotny o godz. 12.30.

Zajęcia świetlicowe dla dzieci, które muszą zostać w szkole bez zmian.

W tym dniu nie będzie wydawany obiad dla uczniów szkoły. Obiad w przedszkolu bez zmian.

30 maja 2017, wtorek

ORGANIZACJA DNIA 30 MAJA 2017R.

W związku z uroczystością 10 – lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika naszej szkole plan dnia będzie wyglądał następująco:

• Autobus poranny bez zmian.

• W godzinach 7:00-8:00 świetlica bez zmian.

• W godzinach 8:00-10:00:

o Klasy I-III zajęcia świetlicowe z wychowawcami w Sali ruchowej przedszkola;

o Klasy IV-VI zajęcia świetlicowe pod opieką wychowawców w sali nr 3 i 4;

o Uczniowie biorący udział w uroczystości – próba na Sali gimnastycznej;

o Punkt Przedszkolny 3 (Mrówki) – zajęcia w budynku przedszkola.

• W godzinach 10:00-11:30 – uroczystość jubileuszowa na sali gimnastycznej.

Do jej udziału zapraszamy wszystkich uczniów szkoły oraz przedszkolaków z grup „0” wraz z nauczycielami.

W tym dniu obowiązuje strój galowy (dziewczynki – biała bluzka i czarna

lub granatowa spódniczka, chłopcy – biała koszula i czarne lub granatowe spodnie).

• Autobus powrotny po uroczystości o godz. 11:30.

• Zajęcia świetlicowe dla dzieci, które muszą zostać w szkole w godz. 11:30-17:00.

• Obiad w tym dniu zgodnie z planem.

Rodziców zapraszamy na program artystyczny na godzinę 17:00, naszym artystom będzie bardzo miło występować przed Państwem – serdecznie zapraszamy.

Dyrektor wraz z pracownikami ZSP w Bukowcu

30 maja 2017, wtorek

Jubileusz 10-lecia nadania im. Mikołaja Kopernika Szkole Podstawowej w Bukowcu

Uroczystości związane z Jubileuszem 10 - lecia nadania imienia Mikołaja Kopernika Szkole Podstawowej w Bukowcu odbędą się w dniach 28 i 30 maja 2017 roku w kościele parafialnym w Kurowicach oraz w sali sportowej naszej szkoły.

Program:

28.05.2017r. godz. 11:15 - Msza Święta w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach

30.05.2017r. godz. 10:00 - Uroczystość Jubileuszowa w sali sportowej szkoły

8 maja 2017, poniedziałek

Żywa lekcja historii

W dniu 8 maja (poniedziałek) odbędzie się żywa lekcja historii pt. "Jak to Sobieski pod Wiedniem wojował" prowadzona przez p. Darię Hapke.

Klasy I-III na pierwszej godzinie lekcyjnej.

Klasy IV-VI na drugiej godzinie lekcyjnej.

W związku z powyższym wydarzeniem wszystkich uczniów prosimy o wpłatę 6zł do swoich wychowawców.

23 kwietnia 2017, niedziela

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wtorek - 25.04., na 3 godzinie lekcyjnej odbędzie się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

10 kwietnia 2017, poniedziałek

Wiosenna przerwa świąteczna

Od 13 do 18 kwietnia.

9 kwietnia 2017, niedziela

Apel wielkanocny

12 kwietnia na trzeciej godzinie lekcyjnej (9:50-10:35) apel wielkanocny, pozostały rozkład zajęć bez zmian. Wszystkich uczniów prosimy o strój galowy.

4 kwietnia 2017, wtorek

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na zebranie z rodzicami we wtorek 4 kwietnia 2017r.

17:00 - spotkanie z wychowawcami

17:30 - 18:00 - konsultacje

20 marca 2017, poniedziałek

Fotograf w szkole

Informujemy, że 20 marca (poniedziałek) będą w naszej szkole robione zdjęcia przez profesjonalną firmę fotograficzną (przykładowe ceny: grupowe – 16 zł, legitymacyjne – 13 zł). Szczegóły na plakacie wywieszonym na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły. Prosimy o poinformowanie wychowawców, jaki rodzaj zdjęcia dziecko ma mieć zrobione.

15 marca 2017, środa

Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych

W dniach 13-17.03. odbywa się zbiórka makulatury oraz puszek aluminiowych. Prosimy przynosić wspomniane materiały do piątku do godziny 15.

19 lutego 2017, niedziela

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej odbędzie się 17 III.

Swoje zgłoszenie należy potwierdzić u nauczyciela języka angielskiego do 24 lutego.

Konkurs jest kierowany do wszystkich chętnych od "0" do klasy VI.

Zapraszamy.

18 lutego 2017, sobota

Wieczór z Kopernikiem i Maksymem

Dyrektor szkoły, grupa „AstroMax” oraz klasy IV wraz z rodzicami i wychowawczyniami zapraszają uczniów naszej szkoły oraz przedszkolaków i rodziców na Wieczór z Kopernikiem i Maksymem, który rozpocznie się pod Obserwatorium Astronomicznym w Bukowcu

18 lutego 2017r. (sobota) o 16.00 i potrwa około 2 godzin.

W planie między innymi ognisko (zapewniamy kijki, kiełbaski, chleb, musztardę i keczup).

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o informację do wychowawczyń (do środy) – kartka z imieniem i nazwiskiem dziecka; grupą lub klasą, do której uczęszcza oraz liczbą osób, które będą mu towarzyszyć.

14 lutego 2017, wtorek

Regulamin konkursu na hymn Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu

Regulamin konkursu na hymn Szkoły Podstawowej

im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu

I. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem konkursu na opracowanie tekstu hymnu szkoły jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bukowcu – Koordynator p. Bogumiła Połać.

II. CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

• uświadomienie roli hymnu w społeczności szkolnej,

• pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i dorosłych,

• popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym,

• rozbudzanie uczuć patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem,

• wzbogacenie tradycji i symboli szkoły,

• stworzenie hymnu, pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą,

• kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symbolu narodowego, jakim jest hymn.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie, rodzice uczniów

i absolwenci Szkoły Podstawowej w Bukowcu.

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi

w regulaminie.

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.

5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej w Bukowcu.

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą i przyszłymi patronami, nie może zawierać elementów obraźliwych.

2. Hymn powinien zawierać przynajmniej dwie zwrotki i refren.

3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę utworów.

4. Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej w zamkniętej kopercie.

5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, bądź ( jeśli wykonawcą jest klasa) powinna być nazwa klasy.

6. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego tekstu.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace należy składać do dnia 14 marca 2017r. do Koordynatora –

p. Bogumiły Połać.

2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1. Przy ocenie komisja w szczególności uwzględnia:

• zgodność treści z tematem,

• atrakcyjność i pomysłowość,

• zaprezentowanie charakteru szkoły,

• walory artystyczne,

• poprawność merytoryczną i językową.

2. Oryginalność tekstu.

3. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście

lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu do 11 kwietnia 2017r.

2. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową.

9 lutego 2017, czwartek

Żywa lekcja przyrody - pajęczaki

W dniu 15 lutego 2017r. odbędzie się żywa lekcja przyrody, pt. "Spotkanie z pajęczakami". koszt pokazu to 4 złote. Wpłaty prosimy dokonywać u wychowawcy.

1 lutego 2017, środa

JUBILEUSZOWY V FESTIWAL KULTURY W BUKOWCU

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu serdecznie zaprasza na

JUBILEUSZOWY V FESTIWAL KULTURY W BUKOWCU,

który odbędzie się 5 lutego 2017r. o godz. 16 w sali sportowej w Bukowcu.

Podczas festiwalu obchodzić będziemy benefis

X-lecia istnienia Amatorskiego Teatru Rodziców i Nauczycieli "GWIAZDOZBIÓR"

oraz

X-lecia istnienia Zespołu Mażoretek "SIETE"

16 stycznia 2017, poniedziałek

Ferie Zimowe

Niech ten wspaniały czas umożliwi Wam pełne korzystanie z uroków zimy, dostarczy niezapomnianych wrażeń i wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się swobodą, przygodami, poznawaniem nowych miejsc i ludzi. Jednak prosimy, by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali o bezpieczeństwo swoje oraz osób towarzyszących i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub zdrowiu.

Życzymy Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych ferii zimowych!

16 stycznia 2017, poniedziałek

Dyżury w czasie ferii zimowych 2017

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu zaprasza uczniów szkoły w czasie ferii zimowych 2017

na zajęcia SKS oraz do biblioteki szkolnej.

DYŻURY:

SKS dla klas I – III wtorki i czwartki w godz. 9.00 – 10.30

SKS dla klas IV – VI wtorki i czwartki w godz. 10.30 – 12.00

BIBLIOTEKA SZKOLNA: wtorki godz. 10.00 – 15.00

13 stycznia 2017, piątek

Wyniki konkursu "Portret postaci z bajki KRÓLOWA ŚNIEGU"

Jury rozstrzygnęło konkurs plastyczny. Oto zwycięzcy:

Kategoria – przedszkole:

I miejsce – Paweł Siudek (SP w Bukowcu)

II miejsce – Anna Lewandowska (SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Justynowie)

III miejsce – Zuzanna Lis (SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Justynowie)

Wyróżnienie – Katarzyna Kramek (SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Justynowie)

Kategoria – klasy I-III

I miejsce – Bartłomiej Kubisz (SP w Bukowcu)

II miejsce – Katarzyna Berent (SP w Bukowcu)

III miejsce – Julia Kotynia (SP w Woli Rakowej)

Wyróżnienie – Wiktoria Warchoł (SP w Woli Rakowej)

Laureaci otrzymają dyplomy oraz upominki, natomiast pozostałe osoby, biorące udział w konkursie dyplomy uczestnictwa.

Gratulujemy!

13 stycznia 2017, piątek

Bal karnawałowa dla klas IV-VI

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas IV-VI na bal karnawałowy, który odbędzie się w piątek 13 stycznia w godzinach 16:00-18:00.

Mile widziane stroje karnawałowe.

Jeśli po balu planujecie wrócić samodzielnie do domu albo zabrać się z kimś nie zapomnijcie zabrać ze sobą zgody waszych opiekunów.

Zapraszamy serdecznie.

10 stycznia 2017, wtorek

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy na zebrania podsumowujące pracę w I semestrze roku szkolnego 2016/2017.

Zebrania odbędą się we wtorek 10 stycznia 2017r. o godzinie 17.00.

22 grudnia 2016, czwartek

Organizacja dnia 22 grudnia.

22 grudnia jest ostatnim dniem zajęć dydaktycznych przed świętami. Tego dnia odbędą się:

- w godzinach 8.00 - 11.00 - spotkania wigilijne w klasach z wychowawcami lub lekcje (wg uznania wychowawcy)

- godz. 11.00 - Jasełka

- godz. 12.15 - autobus powrotny

12 grudnia 2016, poniedziałek

Spotkanie z pisarką p. Karoliną Kołodziej

12 grudnia gościła w naszej bibliotece p. Karolina Kołodziej łodzianka, filolog, wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorką książki "Odkryj Łódź". Bardzo twórczej książki o niezwykłym mieście, dla dzieci od lat 5. Pani opowiadała dzieciom jak powstaje książka.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas I i II c ze szkoły.

Dziękuję p. E. Wiatr za pomoc w przygotowaniu tego spotkania.

opiekun biblioteki -Ilona Zawalska

11 grudnia 2016, niedziela

Ogólnopolski konkurs "Alfik humanistyczny"

W środę na 6 godzinie lekcyjnej chętni uczniowie kl. IIa będą pisać ogólnopolski konkurs "Alfik humanistyczny". Trzymamy kciuki!

8 grudnia 2016, czwartek

KIERMASZ KSIĄŻKI.

W dniach 8 - 16 grudnia trwa w naszej szkole kiermasz nowej książki. Stoisko w hallu przy wejściu. Sprzedaż odbywa się przed lekcjami, w czasie przerw i w miarę możliwości po zajęciach.

Zapraszamy!

6 grudnia 2016, wtorek

Konkurs plastyczny "Portret postaci z bajki Królowa Śniegu"

Zachęcamy wszystkie Dzieci, które obejrzały bajkę "Królowa Śniegu" w wykonaniu amatorskiego teatru rodziców i nauczycieli "Gwiazdozbiór" do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Wszelkie szczegóły znajdują się w zakładce "Teatr Gwiazdozbiór - Aktualności". Na prace czekamy do 22 grudnia 2016r.

5 grudnia 2016, poniedziałek

Teatr Gwiazdozbiór

W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. o godz.8.55 odbędzie się występ Amatorskiego Teatru Nauczycieli i Rodziców „Gwiazdozbiór”.

W tym roku będziemy oglądać przedstawienie pt.: „Królowa śniegu”.

5 grudnia 2016, poniedziałek

Przesłuchanie kwalifikujące do międzyszkolnego konkursu piosenki angielskiej

12 grudnia odbędzie się przesłuchanie kwalifikujące do konkursu piosenki angielskiej.

11:45-12:30 klasy oddziały przedszkolne oraz klasy I-III

12:45 - 13:30 klasy IV - VI

Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD ( półplayback).

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

29 listopada 2016, wtorek

Andrzejki

Jutro dzień Andrzejek, więc kto przebrany - nie pytany! Podczas długiej przerwy będzie można wróżyć sobie na korytarzu głównym. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.

28 listopada 2016, poniedziałek

"Dar serca"

Zapraszamy do udziału w dobroczynnej akcji "DAR SERCA", której celem jest zbiórka upominków świątecznych, a w szczególności artykułów pierwszej potrzeby dla wybranej rodziny. W tym roku będzie to "szlachetna paczka". Zbiórka trwa od 28.11.-08.12. Po jej zakończeniu w dniu 10 grudnia 2016r. wszystkie dary zostaną przekazane potrzebującej rodzinie. Liczy się każdy DAR SERCA!

Dziękujemy!

24 listopada 2016, czwartek

Udział w wojewódzkich konkursach przedmiotowych

W czwartek 24.11. odbędzie się konkurs z języka angielskiego, w poniedziałek 28.11. z języka polskiego, a w środę 30.11. z matematyki. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

23 listopada 2016, środa

Alfik matematyczny

W środę 23.11. uczniowie klas II wezmą udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym "Alfik". Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki!

19 listopada 2016, sobota

Okulary dla Afryki

Nasza szkoła bierze udział w II Ogólnopolskiej zbiórce używanych okularów dla Afryki.

Co zbieramy:

- okulary słoneczne;

- okulary korekcyjne plusy i minusy (bez cylindrów korygujących astygmatyzmem);

- w dobrym stanie, całe, z wszystkimi elementami i bez zarysowań na szkłach w centrum;

- umyte wodą i mydłem;

- zapakowane w cienki, foliowy woreczek.

Zbiórka trwa do 30 listopada. Przyniesione okulary przekazujemy p. Dorocie Federak, p. Annie Płomińskiej lub p. Aleksandrze Kurzawie.

15 listopada 2016, wtorek

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie we wtorek 15 listopada 2016r.

- godz. 17:00 - spotkanie z Wychowawcami

- godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje indywidualne wg. potrzeb nauczycieli i rodziców

11 listopada 2016, piątek

UROCZYSTY MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

Wójt Gminy Brójce

oraz Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu

zapraszają na MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada 2016 roku.

Uroczyste rozpoczęcie obchodów o godzinie 11:00 na placu szkolnym w Bukowcu.

W programie:

- Msza polowa;

- Apel Niepodległościowy na placu szkolnym;

- Przemarsz ulicami Bukowca w towarzystwie m.in.: ułanów na koniach, Orkiestry Dętej z Kurowic, Mażoretek, Bukowianek, Bukowiaczka, Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, reprezentacji „Solidarności Kolejarskiej”

- Otwarcie i poświęcenie Izby Pamięci Narodowej;

- Pokaz umiejętności władania szablą i lancą;

- Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy wojskowej grochówce.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

8 listopada 2016, wtorek

ŚNIADANIE DAJE MOC...

We wtorek 8 listopada uczniowie wezmą udział w programie „Śniadanie daje moc”. Tego dnia dzieci przygotują zdrowe kanapki. Każdy uczeń powinien mieć ze sobą wszystkie składniki, niezbędne do wykonania zdrowego śniadania.

24 października 2016, poniedziałek

Współpraca kół historycznych

Na zaproszenie pani Dyrektor A. Kmiecik i opiekunki koła historycznego p. I. Zawalskiej 24 X 2016r. po południu odwiedzili nas uczniowie ze SP nr 26 z Łodzi wraz z opiekunami - Dyrektorem szkoły panem Michałem Różańskim oraz nauczycielem historii. Pani Dyrektor przywitała gości, a następnie pokazała im nasz budynek szkoły, nowy obiekt przedszkola oraz Leśną klasę w ogrodzie szkolnym. Uczniowie zaś chętnie pokazywali nowym kolegom swoje sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną.

Następnie wszyscy udaliśmy się na XIX-wieczny cmentarz ewangelicki w Bukowcu, po którym przewodnikiem był p. Andrzej Braun - miłośnik historii i radny w Bukowcu. Pan Andrzej bardzo ciekawie opowiedział nam o historii cmentarza. Uczniowie mogli obejrzeć odnowione przez p. A. Brauna nagrobki, nawet z lat 60-tych XIX wieku. Odwiedził nas również były nauczyciel historii - p. Bolesław Domiński, który wyjaśniał dzieciom skomplikowaną przeszłości naszego Bukowca.

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego przy naszej szkole. Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały astronomicznych ciekawostek p. Michała Katy - miłośnika astronomii, przedstawiciela grupy „Astromax”, który prowadzi w naszej placówce zajęcia koła astronomicznego.

Dzięki naszym Rodzicom mogliśmy zjeść kiełbaskę z ogniska i napić się ciepłej herbaty.

Nasi goście odjechali do Łodzi ok. godz.19:00.

11 października 2016, wtorek

Apel z okazji DEN

W czwartek na 2 godzinie lekcyjnej odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia wszyscy uczniowie przychodzą w stroju galowym.

11 października 2016, wtorek

Organizacja dnia 14 października

14.10.2016r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zgodnie z art. 74KN). W tym dniu w godz. 9.30-10.30 odbędzie się ślubowanie klas I. W ślubowaniu uczestniczą przedstawiciele poszczególnych klas. Dla dzieci nie mających zapewnionej opieki w tym dniu placówka organizuje zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w godz. 7.00-17.00.

Autobus:

przywóz - 9.00 z Brójec

odwóz - 10.30

15 września 2016, czwartek

Sprzątanie świata

16 września 2016 roku nasza szkoła weźmie udział w akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie będą tradycyjnie sprzątać teren wokół i w pobliżu szkoły, dlatego prosimy, by dzieci przyniosły jednorazowe rękawiczki. Przypominamy również o odpowiednim obuwiu.

Organizatorki: M. Ambrozik A. Kurzawa.

13 września 2016, wtorek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

13 września 2016 r. (wtorek) zapraszamy na zebrania.

- godzina 16.30 - spotkanie z dyrektorem ( przedstawienie głównych kierunków pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017)

- godzina 17.00 - spotkania z wychowawcami ( zapoznanie z planem pracy klasy na rok szkolny 2016/2017, zapoznanie z procedurami współpracy z rodzicami, sprawy różne )

1 września 2016, czwartek

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

W dniu 1września 2016r.

zapraszamy wszystkich uczniów szkoły i przedszkolaków na inaugurację roku szkolnego 2016/2017.

Zaplanowana uroczystość odbędzie się zgodnie

z następującym harmonogramem:

godz. 8.00- Msza Święta w kościele p.w.NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 – uroczysta akademia w sali sportowej

(uczniowie i przedszkolaki na sali przebywają pod opieką rodziców lub opiekunów)

godz. 10.00- spotkanie z wychowawcami w klasach szkolnych i grupach przedszkolnych.

(w tym dniu nie zaplanowano zajęć dydaktycznych, przedszkole pełni dyżur w godz. 7.00-17.00)

godz. 10.15- powrót do domu.

Autobus szkolny:

7.30 - z Brójec

10.15 - powrót

1 lipca 2016, piątek

PRACA SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACJI

W czasie miesięcy wakacyjnych sekretariat

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu

(budynek szkoły)

będzie czynny w dniach:

27 czerwca – 15 lipca

25 lipca – 05 sierpnia

22 sierpnia – 31 sierpnia

codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 -15.00

Sekretariat przedszkola będzie czynny w dniach:

27 czerwca -1 lipca – godz. 8-12 (wt.13-17)

11 lipca -22 lipca – godz. 8-12 (wt.13-17)

08 sierpnia – 19 sierpnia – godz. 8-12

29 sierpnia – 31 sierpnia -godz.8-12

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy – spbukowiec@o2.pl

Kontakt telefoniczny:

szkoła – 42 227 98 88

przedszkole – 501 290 755

24 czerwca 2016, piątek

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

24 czerwca (piątek) odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

godz.8.00 - Msza Św. w kościele w Kurowicach

godz.9.00 - uroczysta akademia

godz.10.30 - spotkania z wychowawcami w klasach.

autobus:

- godz.7.30 - wyjazd autobusu z Brójec

- godz.11.00 - autobus powrotny

11 czerwca 2016, sobota

Szkolno - Przedszkolny Piknik Rodzinny

Serdecznie zapraszamy na Szkolno - Przedszkolny Piknik Rodzinny, który odbędzie się w dniu 11 czerwca w godzinach 10-13 w ogrodzie szkolnym.

6 czerwca 2016, poniedziałek

Zebranie z rodzicami

Tym razem w poniedziałek - 06 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami. Zapraszamy

31 maja 2016, wtorek

Świeto Szkoły

We wtorek odbędzie się IX rocznica nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. Tego dnia na 3 godzinie lekcyjnej odbędze się uroczysty apel. Wszystkich obowiązuje strój galowy.

26 kwietnia 2016, wtorek

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na zebranie z rodzicami we wtorek 26 kwietnia 2016r.

16:30 - pogadanka nt. cyberprzemocy - Fundacja Kreatywnych Rozwiązań "Edukabe"

17:00 - spotkanie z wychowawcami

17:30 - 18:30 - konsultacje

11 kwietnia 2016, poniedziałek

Wycieczka do EC 1 - Planetarium

W dniu 11 kwietnia (poniedziałek) odbędzie się wycieczka uczniów naszej szkoły do EC1 - Planetarium. Lekcje w tym dniu odbywają się zgodnie z planem. W trakcie zajęć o godz.:

8.30 - wyjazd uczniów kl. I - II;

9:30 - wyjazd uczniów klas III - IV.

Wycieczka jest bezpłatna.

5 kwietnia 2016, wtorek

Sprawdzian klasy VI

5 kwietnia uczniowie klasy VI przystąpią do Ogólnopolskiego Sprawdzianu. W tym dniu uczniowie klas I -V nie mają zajęć dydaktycznych.

Dowóz dla szóstoklasistów:

- wyjazd busa z Brójec - 8.10

- powrót - 13.00.

Dla dzieci nie mających opieki w domu organizowane są zajęcia świetlicowe w godz. 7.00-17.00.

21 marca 2016, poniedziałek

Pierwszy Dzień Wiosny

Już w poniedziałek będziemy świętować nadejście wiosny. Tego dnia nie ma lekcji. Natomiast czeka nas świetna zabawa. Każda klasa ma przydzelone określone zadanie. Będzie zdrowo i kolorowo. W poniedziałek zakładamy ubrania w kolorowych barwach, kojarzących się z wioną.

9 marca 2016, środa

Dni Otwarte

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu zaprasza rodziców zerówek wraz z dziećmi na Dni Otwarte 9,10 i 11 marca 2016 r. o godz. 9.00

4 lutego 2016, czwartek

Pokaz historyczy

Jutro uczniowie naszej szkoły wezmą udział w pokazie historycznym "Rzymskie imprerium i tradycje antyku".

22 grudnia 2015, wtorek

Organizacja dnia 22 grudnia.

22 grudnia jest ostatnim dniem zajęć dydaktycznych przed świętami. Tego dnia odbędą się:

- w godzinach 8.00 - 9.40 - spotkania wigilijne w klasach z wychowawcami lub lekcje (wg uznania wychowawcy)

- godz. 9.50 - Jasełka

- godz. 11.30 - autobus powrotny

- godz. 11.45 - 16.45 - świetlica

7 grudnia 2015, poniedziałek

Teatr Rodziców i Nauczycieli GWIAZDOZBIÓR

Już w poniedziałek rodzice i nauczyciele przedstawią kolejną bajkę. Tym razem pojawi się "Shrek"... Jest to prezent Mikołajkowy dla wszystkich dzieci naszej szkoły.

24 listopada 2015, wtorek

Zebranie z rodzicami

godz. 16:00 sala gimnastyczna - podsumowanie uroczystości otwarcia nowej części budynku szkoły i przedszkola

godz. 16:30 - zwiedzanie nowego obiektu

godz. 17:00 - spotkanie z Wychowawcami (oceny śródokresowe)

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje indywidualne wg. potrzeb nauczycieli i rodziców

11 listopada 2015, środa

UROCZYSTY MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2015 roku o godzinie 10:00 odbędzie się Uroczysty Marsz Niepodległości w Bukowcu, na który serdecznie zapraszamy uczniów wraz z rodzicami.

W programie:

- Apel Niepodległościowy na placu szkolnym;

- przemarsz ulicami Bukowca w towarzystwie między innymi: Ułanów na koniach, Orkiestry Dętej z Kurowic, Mażoretek, Bukowianek, Bukowiaczka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu i Koła Gospodyń Wiejskich;

- uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej "Pamięci Bohaterów Walczących o Niepodległość Polski";

-wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy wojskowej grochówce.

6 listopada 2015, piątek

ŚNIADANIE DAJE MOC

W piątek uczniowie klas I-III wezmą udział w programie „Śniadanie daje moc”. Tego dnia dzieci przygotują zdrowe kanapki. Każdy uczeń powinien mieć ze sobą wszystkie składniki, niezbędne do wykonania zdrowego śniadania.

5 listopada 2015, czwartek

Żywa lekcja przyrody

Ustalony został nowy termin żywej lekcji przyrody pod tytułem "Pokaz motyli egzotycznych".

Odbędzie się 5 listopada, w czwartek.

27 października 2015, wtorek

Ślubowanie klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy Rodziców Uczniów klas I na CEREMONIĘ ŚLUBOWANIA, która odbędzie się 27 października 2015r. o godzinie 9:50 w hali sportowej.

Uczniowie i Wychowawczynie klas I

21 października 2015, środa

Dzień Edukacji Narodowej

W środę odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tego dnia wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy.

15 października 2015, czwartek

Nowa organizacja pracy szkoły

Od 15 października br. w naszej szkole będzie obowiązywała nowa organizacja pracy. Wszystkie klasy będą rozpoczynały zajęcia od godziny 8:00. Nowy plan lekcji znajduje się w zakładce "Plan lekcji".

Dodatkowo w godzinach 7:00-8:00 w szkole będzie działała świetlica.

13 października 2015, wtorek

Żywa lekcja przyrody przeniesiona

Z przyczyn od nas niezależnych żywa lekcja przyrody została przeniesiona po 15 października.

13 października 2015, wtorek

Otwarcie nowego obiektu

Uroczystość otwarcia nowego obiektu przedszkolnego odbędzie się 13 października 2015r. o godzinie 10:00 w sali sportowej. Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą Św. w kościele NSJ w Kurowicach w dniu 11 października 2015r. o godzinie 11:15.

7 października 2015, środa

Żywa lekcja przyrody

W dniu 7 października 2015r. odbędzie się żywa lekcja przyrody pt. „Pokaz motyli egzotycznych”. Koszt 4 złote - wpłat należy dokonywać u wychowawców klas.

22 września 2015, wtorek

Sprzątanie świata

22 września 2015 roku nasza szkoła weźmie udział w akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie będą tradycyjnie sprzątać teren wokół i w pobliżu szkoły, dlatego prosimy, by dzieci przyniosły jednorazowe rękawiczki.

Organizatorki: A. Kurzawa, M.Ścibor

15 września 2015, wtorek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

15 września 2015r. odbędą się zebrania z rodzicami:

- 16:30 spotkanie z Dyrektorem - przedstawienie głównych kierunków pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016

- 17:00 spotkania z wychowawcami.

1 września 2015, wtorek

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. (wtorek) o godzinie 9.00 na sali sportowej.

Serdecznie zapraszamy.

Autobus:

8.30 z Brójec

10.15 powrót

13 czerwca 2015, sobota

Rodzinny Piknik w Bukowcu

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i przedszkolaków wraz z rodzicami na rodzinny piknik, który odbędzie się 13.06.2015 w Bukowcu na placu szkolnym. Zaczynamy już o godzinie 10.

1 czerwca 2015, poniedziałek

Dzień Dziecka

W poniedziałek będziemy obchodzić w szkole Dzień Dziecka. Zaczniemy wspólnym apelem. Potem odbędą się zajęcia sportowe. W tym roku uczniowie klas I-III będą mogli uczestniczyć w prelekcji o dinozaurach. Oczywiście nie może zabraknąć wozów strażackich. Na koniec wszystkie klasy będą mogły upiec kiełbaski przy ognisku.

25 maja 2015, poniedziałek

8 Rocznica Nadania Szkole im. Mikołaja Kopernika

Jutro odbędzie się apel z okazji 8 Rocznicy Nadania Imienia Naszej Szkole.

7 maja 2015, czwartek

Wycieczka do Warszawy

W czwartek klasa V i VI jadą na dwudniową wycieczkę do Warszawy.

1 maja 2015, piątek

Konkurs Fotograficzny EKO-GMINA 2015

Serdecznie zapraszamy uczniów i przedszkolaków do udziału w konkursie fotograficznym EKO-GMINA 2015. Jest to konkurs na najlepsze zdjęcie przedstawiające otaczającą nas przyrodę. Na prace czekamy do 31 maja. Szczegóły w regulaminie.

29 kwietnia 2015, środa

Apel z okazji Rocznicy Konstytucji 3 maja

Jutro odbędzie się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia obowiązuje strój galowy.

22 kwietnia 2015, środa

Dzień Ziemi

W środę w naszej szkole będziemy obchodzić największe ekologiczne święto świata - Dzień Ziemi. W tym roku obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone będą promocji odnawialnych źródeł energi. W naszej szkole do 15 maja będzie można oddać zużyte, lub zepsute telefony komórkowe. Zbiórka odbędzie się w bibliotece.Gorąco zachęcamy do udział u akcji ekologicznej.

21 kwietnia 2015, wtorek

Konkurs pięknego czytania

We wtorek odbędzie się w naszej szkole konkurs pięknego czytania klas młodszych.

10 kwietnia 2015, piątek

Turniej o puchar dyrektora..

W piątek nasi uczniowie zmierzą się z uczniami innych szkół, podczas turnieju piłki nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły. Życzymy powodzenia.

27 marca 2015, piątek

Konkurs recytatorski...

W piątek o godzinie 10.00 odbędzie się konkurs recytatorski " Po schodach wierszy".

23 marca 2015, poniedziałek

Pierwszy dzień wiosny...

W poniedziałek w naszej szkole odbędą się wiosenne warsztaty. Nasi uczniowie przeniosą się do świata wiosny, kreując wiosenną modę, wiosenne ogródki. Czeka Nas wiele atrakcji, trak więc Pani Zimo żegnamy Cię...

20 marca 2015, piątek

Zaćmienie słóńca...

W poniedziałek Obserwatorium w Bukowcu im. Papieża Sylwestra II serdecznie zaprasza na obserwację częściowego zaćmienia słońca. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych od godziny 9.47, początek zaćmienia do godziny 12.07 koniec zaćmienia.

20 marca 2015, piątek

Próbny egzamin..

W Piątek na pierwszych godzinach lekcyjnych odbędzie się próbny egzamin klas VI z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Jest to ostatni sprawdzian umiejętności przed egzaminem kończącym VI klasę.

16 marca 2015, poniedziałek

Pasowanie na czytelnika...

W poniedziałek odbędzie się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika.

16 marca 2015, poniedziałek

Zbiórki Ekologiczne...

Od 16 do 20 marca, zachęcamy do udziału w zbiórce makulatury (gazety, czasopisma, katalogi, foldery, tekturę i opakowania tekturowe). Pamiętajmy, źe zbierając odpady ekologiczne wspomagamy nasze środowisko. Dołącz się do naszej akcji.

24 lutego 2015, wtorek

Żywa lekcja przyrody.

We wtorek w szkole odbędzie się po raz kolejny, żywa lekcja przyrody. Tym razem uczniowie, będą mogli oglądać pajęczaki.

20 lutego 2015, piątek

Wieczór z Patronem

W najbliższy piątek 20.02.2015 o godzinie 16:30 odbędzie się impreza "Wieczór z Patronem", kierowana do dzieci i ich rodziców. W programie: konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku; obserwacje nieba pod kierunkiem M. Katy i M. Górko; ognisko. Spotykamy się przy obserwatorium. PS. Nie zapomnijcie o kiełbaskach. Zapraszamy

17 lutego 2015, wtorek

Zapalenie zniczy pod obserwatorium...

Jutro uczniowie szkoły zapalą znicze pod obserwatorium. Będziemy wspominać zmarłego przed dwoma laty Pawła Maksyma - założyciela Obserwatorium Astronomicznego w Bukowcu.

16 lutego 2015, poniedziałek

Nowy plan lekcji

Od początku II semestru obowiązuje nowy plan lekcji!!! - dostępny na stronie www

30 stycznia 2015, piątek

Bal karnawałowy i Dyskoteka

30 stycznia w piątek uczniowie klas I-III będą bawić się na balu karnawałowym od godz 11.45 do godz. 14.00, natomiast uczniowie klas starszych zapraszamy na dyskotekę od godz.15.00 do godz.18.00

28 stycznia 2015, środa

Dzień babci i dziadka

W środę 28 stycznia o godz. 10.35 uczniowie klas II i III przygotowują niespodziankę dla ukochanych dziadków. Serdecznie zapraszamy!!

27 stycznia 2015, wtorek

Zebranie z Rodzicami

We wtorek o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z wychowawcami klas, oraz konsultacje. Zapraszamy

18 stycznia 2015, niedziela

Festiwal Kultury w Bukowcu

Serdecznie zapraszamy na III Festiwal Kultury w Bukowcu, który odbędzie się 18 stycznia 2015r. o godz. 16:00 w sali sportowej w Bukowcu.

Wystąpią:

- Amatorski Teatr Nauczycieli i Rodziców "Gwiazdozbiór" z przedstawieniem pt. "Podróż wigilijna";

- Dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowiaczek";

- Zespół Śpiewaczy "Bukowianki";

- Zespół mażoretek "Siete".

12 grudnia 2014, piątek

Otwarcie Ekopracowni

12 grudnia w piątek o godzinie 10.00, odbędzie się uroczyste otwarcie EKOpracowni. Uczniowie szkoły i przedszkola zaprezentują niezwykłe eksperymenty.

8 grudnia 2014, poniedziałek

Teatr Gwiazdozbiór

W poniedziałek 8 grudnia teatr Gwiazdozbiór, zaprasza wszystkie dzieci na magiczne przedstawienie. W tym roku przeniesiemy się w niezwykły świat "Opowieści Wigilijnej" - Karola Dickens'a. Zapraszamy

28 listopada 2014, piątek

Andrzejki

Zbliżają się ANDRZEJKI! A jeśli Andrzejki, to zabawa, wróżby i swawole! Chcielibyście sobie przypomnieć wróżby z dzieciństwa? Zapraszamy na każdej przerwie lekcyjnej w piątek 28 listopada do Naszych wróżek, na korytarzu szkolnym.

18 listopada 2014, wtorek

Zebranie z rodzicami

We wtorek o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami. ( oceny sródokresowe)

7 listopada 2014, piątek

11 Listopada

7 listopada odbędzie się apel z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości. Wszyscy uczniowie przychodzą na galowo.

6 listopada 2014, czwartek

Drzwi otwarte

6 listopada w czwartek, uczniowie klasy VI odwiedzą Gimnazjum w Kurowicach w ramach drzwi otwartych, wyjazd o godzinie 10.

5 listopada 2014, środa

Zdrowe śniadanie

W środę 5 listopada przedszkolaki i uczniowie szkoły wezmą udział w akcji " Śniadanie daje moc"

4 listopada 2014, wtorek

Olimpus matematyczny.

We wtorek 4 listopada w naszej szkole odbędzie się olimpiada matematyczna.

4 listopada 2014, wtorek

Wycieczka do muzeum

We wtorek 4 listopada klasy IV i V odwiedzą Muzeum Archeologiczno - Etnograficzne w Łodzi.

1 listopada 2014, sobota

Miesiąc życzliwośći

W listopadzie rozpoczyna się miesiąc życzliwości, uśmiech, serdeczność i wzajemne ciepło są dobre na wszystko. Już od czterech lat nasza szkoła promuje życzliwość i przyjacielską pomoc.W tym roku, dodatkowo możemy pomóc naszym małym przyjaciołom - zwierzętom, przynosząc karmę, która trafi do schroniska w Łodzi na ulicy Marmurowej. Pamiętajmy,że życzliwość rodzi życzliwość.

31 października 2014, piątek

Halloween

W czwartek 30.10 odbędzie się dyskoteka z okazji HALLOWEEN dla klas IV - VI. Zapraszamy.

24 października 2014, piątek

Koło astronomiczne, już rusza.

W piątek 24.10 odbędą się pierwsze zajęcia z koła astronomicznego. Zapraszamy o godzinie 15:00. Zapisy w sekretariacie szkoły.

16 października 2014, czwartek

Spotkanie z owadami - żywe lekcje z przyrodą

W czwartek 16 października o godzinie 8.55 uczniowie naszej szkoły wezmą udział w niezwykłej lekcji przyrody, tym razem będzie to spotkanie z owadami.

14 października 2014, wtorek

Ślubowanie klas I

Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców klas pierwszych,na uroczyste pasowanie pierwszoklasistów, które odbędzie się we wtorek 14 października o godz. 8.00-10.00

13 października 2014, poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

Zapraszamy wszystkich uczniów na apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

w poniedziałek 13 października.

29 września 2014, poniedziałek

Spotkanie z policjantem

Dzisiaj odwiedził naszą szkołę pan policjant, nasz gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą zdarzyć się w drodze do szkoły i przypomniał nam zasady ruchu drogowego.

23 września 2014, wtorek

PIERWSZE ZEBRANIE Z RODZICAMI

23 września 2014 r. (wtorek) zapraszamy na zebrania w szkole.

• godzina 16.30 – spotkanie z dyrektorem /przedstawienie głównych kierunków pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015, oferta zajęć pozalekcyjnych/

• godzina 17.00 – spotkania z wychowawcami /zapoznanie z planem pracy klasy na rok szkolny 2014/2015; zapoznanie z procedurami współpracy z rodzicami; sprawy różne/

18 września 2014, czwartek

Dzień sprzątania Świata

Akcja sprzątanie świata odbyła się i w tym roku. Uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji

" Ratujmy Kasztanowce", która odbywa się już po raz 8.

1 września 2014, poniedziałek

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 września 2014 r. /poniedziałek/ odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2014/2015, na którą serdecznie zapraszamy uczniów szkoły i wychowanków przedszkola.

godz. 8.00 - Msza Święta w kościele p.w. NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 - uroczysta akademia w sali sportowej.

Autobus:

7.30 - wyjazd autobusu z Brójec

10.00 - autobus powrotny

30 czerwca 2014, poniedziałek

PRACA SEKRETARIATU W WAKACJE

W czasie miesięcy wakacyjnych sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu

będzie czynny w dniach:

30 czerwca – 4 lipca

21 lipca – 1 sierpnia

18 sierpnia – 29 sierpnia

codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 -15.00

W dniach 7 – 18 lipca oraz 4 – 14 sierpnia ( w poniedziałki 8.00-12.00, środy – 8.00- 16.00, piątki 8.00-16.00) w sekretariacie będzie pełniony dyżur kancelaryjny.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy – spbukowiec@o2.pl

14 czerwca 2014, sobota

Pożegnanie VI lkasy

Spotkanie pożegnalne VI klasy odbędzie się w sobotę 14 czerwca o godzinie 16:00

13 czerwca 2014, piątek

Bal III klasy

W piątek 13 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się Bal III klasy. W programie: przedstawienie "Akademia Pana Kleksa", poczęstunek oraz dyskoteka.

Serdecznie zapraszamy

11 czerwca 2014, środa

Mobilne miasteczko ruchu drogowego

W środę uczniowie naszej szkoły będą mogli skorzystać z mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz wykazać się swoimi umiejętnościami podczas egzaminu na kartę rowerową.

Życzymy powodzenia

7 czerwca 2014, sobota

II PIKNIK RODZINNY "WIĘC CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT"

W sobotę 7 czerwca na terenie naszej szkoły odbędzie się Piknik Rodzinny "Więc chodź, pomaluj mój świat". Piknik rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa ok 3 godzin. Uczestnicy będą mogli obejrzeć występy artystyczne, wziąć udział w rodzinnych zabawach, konkursach i loterii fantowej oraz skorzystać ze stoisk ze słodkościami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

3 czerwca 2014, wtorek

Spotkania z rodzicami

godz. 17:00 - spotkania z Wychowawcami

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje wg indywidualnych potrzeb nauczycieli i rodziców

Zapraszamy

2 czerwca 2014, poniedziałek

Święto Szkoły i Dzień Dziecka

W poniedziałek 2 czerwca obchodzimy święto szkoły połączone z Dniem Dziecka. Uczniowie będą uczestniczyli w akademii z okazji 7 rocznicy nadania szkole imienia M. Kopernika, spotkaniu ze strażakami, prezentacji eksperymentów przyrodniczych w wykonaniu koła przyrodniczo-ekologicznego oraz zajęciach sportowych.

W tym dniu dzieci obowiązuje strój sportowy.

Autobus szkolny powrotny jest przewidziany około godziny 12:00.

Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z planem.

30 maja 2014, piątek

Życie i hodowla pszczół

W piątek 30 maja odbędą się warsztaty dotyczące życia i hodowli pszczół, które poprowadzi p. Piotr Poźniak.

29 maja 2014, czwartek

Turniej piłki nożnej w Kurowicach

28 maja 2014, środa

Dyskoteka Szkolna

W środę 28 maja zapraszamy uczniów klas IV-VI na szkolną dyskotekę. Odbędzie się w godzinach 16:30-18:30.

Życzymy wspaniałej zabawy!

27 maja 2014, wtorek

Wycieczka klasy III do Sandomierza

21 maja 2014, środa

"Jesteśmy w Europie" - Konkurs o Unii Europejskiej

21.05. 2014 reprezentacja naszej szkoły weźmie udział w konkursie dotyczącym Unii Europejskiej „Jesteśmy w Europie” odbywającym się w Szkole Podstawowej w Justynowie. W konkursie weźmie udział 8 osób z naszej szkoły: Martyna Urban, Klaudia Owczarek, Marysia Koza, Hania Poźniak, Mateusz Strach, Staś Rodak, Szymon Kmita i Michał Kardas. Wszystkim dowodzić będzie pani Ola Kurzawa.

14 maja 2014, środa

"Duchy, dziwne miejsca, niezwykłe przygody" międzyszkolny konkurs czytelniczy

W środę 14 maja trójka uczniów z nszej szkoły weźmie udział w międzyszkolnym konkursie czytelniczym "Duchy, dziwne miejsca, niezwykłe przygody" organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Kurowicach.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

30 kwietnia 2014, środa

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły na uroczystą akademię poświęconą kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

28 kwietnia 2014, poniedziałek

2 MAJA DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora ZSP w Bukowcu nr 1/2013/2014 dzień 2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu dla dzieci nie mających opieki w domu organizowane są zajęcia świetlicowe w godz. 8.00-16.00.

25 kwietnia 2014, piątek

Kanonizacja Jana Pawła II

W piątek 25 kwietnia w naszej szkole odbędzie się akademia z okazji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy

17 kwietnia 2014, czwartek

Wiosenna przerwa świąteczna

Od 17 do 22 kwietnia

16 kwietnia 2014, środa

Międzyszkolny Konkurs o Janie Pawle II

Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Międzyszkolnym Konkursie związanym z kanonizacją Jana Pawła II organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Jana Pawła II w Bedoniu.

10 kwietnia 2014, czwartek

IV Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora

W czwartek 10 kwietnia w naszej szkole odbędzie się IV Turniej Piłki Nożnej chłopców i dziewcząt o Puchar Dyrektora.

Powodzenia!

9 kwietnia 2014, środa

Wycieczka do Torunia

W środę 9 kwietnia uczniowie z klas IV-VI wyjeżdżają na całodniową wycieczkę do Torunia.

4 kwietnia 2014, piątek

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

W piątek 4 kwietnia w naszej placówce odbędzie się finał III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Po schodach wierszy".

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

2 kwietnia 2014, środa

Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych - podsumowanie

W poniedziałek 31 marca, podczas apelu, nastąpiło podsumowanie zbiórki makulatury. Uczniom naszej szkoły udało się zebrać w sumie prawie 4 TONY makulatury!!! Poniżej przedstawiamy ilość zgromadzonych kilogramów z podziałem na klasy:

I kl. - 398,5 kg

II kl. - 344 kg

III kl. - 654 kg

IV kl. - 355 kg

V kl. - 503 kg

VI kl. - 463 kg

Uczniowie z klas, które przyniosły najwięcej kilogramów makulatury otrzymały słodkie nagrody.

Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom i rodzicom, którzy włączyli się w naszą wiosenną akcję makulaturową.

1 kwietnia 2014, wtorek

Sprawdzian VI-klasistów

We wtorek 01 kwietnia odbędzie się sprawdzian VI -klasistów. Tego dnia nie ma zajęć dydaktycznych, jedynie zajęcia świetlicowe.

Wszystkim VI -klasistom życzymy powodzenia!!!

28 marca 2014, piątek

Rekolekcje wielkopostne

W piątek 28 marca uczniowie naszej szkoły wezmą udział w rekolekcjach w kościele w Kurowicach. Wyjazd ze szkoły o godzinie 11:40.

27 marca 2014, czwartek

Wizyta gimnazjalistów

W czwartek 27 marca uczniowie z gimnazjum w Kurowicach odwiedzą 5 i 6-klasistów w naszej szkole.

21 marca 2014, piątek

Witamy wiosnę w naszej szkole

W piątek 21 mara uczniowie naszej szkoły uroczyście powitają wiosnę. Rozpoczną o 8:00 apelem. Oby wiosna już z nami została!

21 marca 2014, piątek

Zbiórka makulatury

Do 21 marca do godziny 14:00 w naszej szkole trwa zbiórka makulatury. Zwycięzców czyli klasę, która zebrała najwięcej kilogramów makulatury i puszek poznamy już wkrótce.

19 marca 2014, środa

Jedziemy do Eksperymentarium

W środę 19 marca uczniowie naszej szkoły jadą na wycieczkę do Eksperymentarium w Manufakturze. Wyjazd o godzinie 9:00, powrót około godziny 13.

14 marca 2014, piątek

Eliminacje do konkursu recytatorskiego

W piątek 14 marca odbędą się eliminacje wstępne do III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Po schodach wierszy". Eliminacje odbędą się na terenie naszej placówki.

12 marca 2014, środa

Pasowanie na czytelnika

W środę 12 marca o godzinie 10:45 odbędzie się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

11 marca 2014, wtorek

Apel z okazji przyznania stypendium

W poniedziałek 03 marca odbędzie się apel podczas którego dwóm uczennicom z naszej szkoły - Klaudii Owczarek i Martynie Urban - zostaną przyznane stypendia naukowe Rady Gminy Brójce. Stypendium to mogą uzyskać uczniowie klas IV-VI, którzy osiągnęli za ostatni semestr (lub rok) nauki średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 5,5 oraz wzorowe zachowanie.

Serdecznie gratulujemy!!!

11 marca 2014, wtorek

Pokaz historyczny

Uczniowie naszej szkoły obejrzą pokaz historyczny pod hasłem "Staropolski sarmatyzm, epoka szlachecka". W programie między innymi: żywa lekcja historii,prezentacja obyczajów i kultury epoki; przegląd ekwipunku i uzbrojenia; zapierające dech w piersiach pojedynki, a także duża kolekcja broni i rekwizytów.

4 marca 2014, wtorek

"Kot w butach"

Uczniowie z Koła teatralnego wraz z opiekunką p. B. Połać zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły na przedstawienie "Kot w butach". Przedstawienie odbędzie się we wtorek 04 marca.

1 marca 2014, sobota

NABÓR DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Od 3 marca 2014 r. rozpoczynamy nabór dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej:

Zasady rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej są dostępne do pobrania w zakładce "Dokumenty"

28 lutego 2014, piątek

Wieczór z Kopernikiem i Maksymem

Dyrektor szkoły, grupa "AstroMax" oraz VI klasa wraz z rodzicami i wychowawczynią zapraszają uczniów naszej szkoły oraz przedszkolaków i ich rodziców na Wieczór z Kopernikiem i Maksymem, który odbędzie się w piątek 28 lutego o 17:00 pod obserwatorium.

20 lutego 2014, czwartek

Jedziemy do teatru

20 lutego w czwartek uczniowie klasy V i VI jadą do Teatru Muzycznego na przedstawienie pt. "Balladyna".

Wyjazd - 8:00, planowany powrót - 13:30.

Życzymy udanego spektaklu

20 lutego 2014, czwartek

Dyskoteka Szkolna

Samorząd Szkolony serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VI na Walentynkową Dyskotekę, która odbędzie się w czwartek 20 lutego w godzinach 16:00-19:00.

Udanej Zabawy!

4 lutego 2014, wtorek

Dzień Babci i Dziadka

Uczniowie klasy II wraz z Wychowawczynią zapraszają na akademię z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Akademia odbędzie się we wtorek 04 lutego o godzinie 9:50.

2 lutego 2014, niedziela

II Festiwal Kultury w Bukowcu

Serdecznie zapraszamy na II Festiwal Kultury w Bukowcu, który odbędzie się w niedzielę 2 lutego o godzinie 16:00 w sali sportowej w Bukowcu. Organizatorem festiwalu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu.

Program Festiwalu:

- przedstawienie p.t. "Magiczna noc" w wykonaniu Amatorskiego Teatru Nauczycieli i Rodziców "Gwiazdozbiór"

- występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowiaczek"

- występ Zespołu Śpiewaczego "Bukowianki"

- występ Zespołu Mażoretek "Siete"

- promocja filmu "Nic wielkiego" z udziałem uczniów ZSP w Bukowcu; spotkanie z reżyserem Jankiem Gazickim

WSTĘP WOLNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

20 stycznia 2014, poniedziałek

Początek ferii zimowych!!

W poniedziałek 20 stycznia rozpoczynamy ferie zimowe. Do szkoły wracamy w poniedziałek 03 lutego 2014r.

W czasie ferii w naszej szkole odbędą się następujące zajęcia:

ZAJĘCIA SPORTOWE - prowadzący p. Stanisław Czapnik

- wtorek 21.01.14

kl.I-III - godz. 9:00-10:30

kl. IV-VI - godz. 10:30-12:00

- czwartek 28.01.14

kl.I-III - godz. 9:00-10:30

kl.IV-VI - godz. 10:30-12:00

POGOTOWIE NAUKOWE (TEMAT: "ZADANIA EGZAMINACYJNE") DLA KLASY VI

- prowadząca p.Monika Ambrozik

- środa 22.01.14, godz. 10:00 - 12:30

17 stycznia 2014, piątek

Jedziemy na lodowisko

W piątek 17 stycznia o godzinie 11:45 uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami jadą na lodowisko.

Życzymy szalonej i bezpiecznej zabawy!

16 stycznia 2014, czwartek

Bal Karnawałowy

16 stycznia w czwartek w godzinach 14:00-16:00 odbędzie się Bal Karnawałowy dla klas I - III.

Serdecznie zapraszamy uczniów i życzymy wspaniałej zabawy.

14 stycznia 2014, wtorek

Konkurs Kolęd i Pastorałek

Uczniowie naszej placówki z klas 0, II, III, V wezmą udział w Konkursie Kolęd i Pastorałek organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach. Konkurs odbędzie się w środę 15 stycznia 2014r.

POWODZENIA!

14 stycznia 2014, wtorek

Spotkania z rodzicami

17:00 spotkania z Wychowawcami

17:30 - 18:30 konsultacje według indywidualnych potrzeb nauczycieli i rodziców

Serdecznie zapraszamy

20 grudnia 2013, piątek

Wigilia szkolna

W piątek będziemy obchodzić szkolną Wigilię. Tego dnia obowiązuje strój galowy.

20 grudnia 2013, piątek

Kolędowanie w Gminie

W piątek 20 grudnia uczniowie klasy 0 i III zaśpiewają kolędy podczas opłatkowego spotkania w Urzędzie Gminy w Brójcach.

19 grudnia 2013, czwartek

Przerwa świąteczna

Tradycyjnie w naszej szkole, w ostatni dzień nauki przed świętami, czyli 20 grudnia 2013 r. (piątek) odbędą się:

godzina 8.00 – 9. 40 – zajęcia zgodnie z tygodniowym planem lekcji,

godzina 9.50 - spotkania wigilijne w klasach z wychowawcami; wizyta Mikołaja

godzina 10.45 - Jasełka

• Autobus powrotny odjeżdża spod szkoły o godzinie 11.45

• Zajęcia świetlicowe odbędą się zgodnie z planem.

• Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZSP w Bukowcu nr 1/2013/2014 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dn. 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 2 i 3 stycznia 2014 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

W przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło mieć zapewnionej opieki może w tych dniach w godzinach 8.00 - 16.00 skorzystać z zajęć opiekuńczo- wychowawczych (świetlicowych) organizowanych przez szkołę.

9 grudnia 2013, poniedziałek

Teatr "Gwiazdozbiór" zaprasza na przedstawienie

W poniedziałek amatorski teatr rodziców i nauczycieli "Gwiazdozbiór" zaprezentuje przedstawienia pod tytułem "Magiczna noc".

3 grudnia 2013, wtorek

Miesiąc Życzliwości

Listopad w naszej szkole był ogłoszony miesiącem życzliwości. Podczas apelu poznaliśmy uczniów wyróżniających się życzliwością, kulturalnym zachowaniem i gotowością do pomagania, oto oni:

Paweł Grudziński - kl.I, Martyna Misio - kl.II, Klaudia Szozda - kl.III, Natalia Gąsińska - kl.IV, Klaudia Owczarek - kl.V, Krystian Kępka - kl.VI.

Gratulujemy!

2 grudnia 2013, poniedziałek

Piszemy listy do Św. Mikołaja

Od 2 do 6 grudnia potrwa "Tydzień pisania listów do Św. Mikołaja". W akcji wezmą udział uczniowie klas IV, V i VI. Powodzenia.

28 listopada 2013, czwartek

AKCJA DOPOSAŻENIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Uwaga rodzice!

W celu doposażenia biblioteki szkolnej organizujemy zbiórkę lektur

oraz funduszy na zakup lektur szkolnych.

Akcja potrwa do 10 stycznia 2014 r.

Zbiórka prowadzona jest przez sekretariat szkoły

w poniedziałki i środy w godz. 8.00-15.00.

Poniżej przedstawiamy wykaz potrzebnych lektur:

klasa 1

1. M.Kownacka „Plastusiowy pamiętnik”

2. H.Januszewska „Kopciuszek”

3. E.Szelburg-Zarembina „Najmilsi”

4. W.Widłak „Pan Kuleczka”

klasa 2

1. Jan Grabowski „Czarna owieczka”

2. A.i Cz.Centkiewiczowie „Zaczarowana zagroda”

3. A.Milne „Kubuś Puchatek”

4. M.Kruger „Karolcia”

5. J.Porazińska „Szewczyk Dratewka”

klasa 3

1. A.i Cz.Centkiewiczowie „Anaruk,chłopiec z Grenlandii”

2. H.Lofting „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

3. J.Grabowski „Puc,Bursztyn i goście”

4. A.Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”

klasa 4

1. J.Brzechwa „Akademia Pana Kleksa”

2. M.Kruger „Ucho,dynia,125”

3. R.Dahl „Fabryka czekolady”

4. C.S.Lewis „Lew,czarownica i stara szafa”

klasa 5

1. F.Molnar „Chłopcy z Placu Broni”

2. L.M.Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”

3. E.Niziurski „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”

4. M.Twain „Przygody Tomka Sawyera”

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału

w powyższym przedsięwzięciu!

28 listopada 2013, czwartek

Andrzejki w naszej szkole

28 listopada w piątek Samorząd Szkolny zaprasza uczniów naszej szkoły na wróżby andrzejkowe.

27 listopada 2013, środa

Wycieczka do redakcji "Dziennika Łódzkiego"

W środę uczestnicy koła dziennikarskigo wezmą udział w warsztatach w redakcji "Dziennika Łódzkiego".

25 listopada 2013, poniedziałek

"Elementy profilaktyki uzależnień"

W poniedziałek 25 listopada dla uczniów klasy IV i V zostaną przeprowadzone zajęcia o charakterze profilaktycznym - "Elementy profilaktyki uzależnień". Zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności nieulegania negatywnym wpływom otoczenia oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zachowanie.

22 listopada 2013, piątek

"Cukierki" - program profilaktyczny

Poradnia PP "PROGRES" z Koluszek przeprowadzi dla uczniów klasy II i III program profilaktyczny "Cukierki".

19 listopada 2013, wtorek

"Góry Grosza"

Od 19 listopada w naszej szkole rusza Akcja Towarzystwa NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz dzieci z domów dziecka - "Góry Grosza".

14 listopada 2013, czwartek

Klasa IV jedzie do teatru

W czwartek 14 listopada uczniowie klasy IV jadą do Łódzkiego Domu Kultury na przedstawienie pt. "Wrota Czasu" wystawiane przez Teatr Młodego Widza z Wolimierza.

14 listopada 2013, czwartek

Wyjazd na przedstawienie "Bajkowy Kogel-Mogel"

W czwartek 14 listopada uczniowie klasy V i VI obejrzą przedstawienie pt. "Bajkowy Kogel-Mogel" przygotowane przez uczniów Gimnazjum w Kurowicach.

12 listopada 2013, wtorek

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

We wtorek 12 listopada w naszej szkole odbędzie się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

5 listopada 2013, wtorek

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy na zebrania we wtorek 5 listopada 2013 r.

- 17.00 - spotkania z wychowawcami

- 17.30 - 18.30 - konsultacje z nauczycielami.

22 października 2013, wtorek

Ślubowanie klasy I

Uroczystość "Pasowania na ucznia" odbędzie się 22 października o godzinie 10:00.

18 października 2013, piątek

"Noc książkomaniaków"

W nocy z piątku na sobotę (18/19 października) uczniowie naszej szkoły wezmą udział w projekcie "Noc książkomaniaków" organizowanym w Widzewskim Domu Kultury "502". Tytuł tegorocznej edycji to "Stacja Tuwimowo".

11 października 2013, piątek

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

9 października 2013, środa

Wycieczka do Rezerwatu Buków

W środę 9 października Koło Przyrodniczo - Ekologiczne odwiedzi Rezerwat Buków w Janówce.

8 października 2013, wtorek

Wyjazd na przedstawienie "Lewa strona życia"

Dla uczniów klas IV-VI w GOK w Brójcach odbędzie się przedstawienie profilaktyczne pt. "Lewa strona życia".

30 września 2013, poniedziałek

Spotkanie z Policją

Dnia 30 września dla uczniów naszej szkoły oraz przedszkola odbędzie się prelekcja z udziałem policji dotycząca bezpieczeństwa na drodze.

20 września 2013, piątek

"Sprzątanie Świata"

20 września nasza szkoła weźmie udział w XX międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata".

17 września 2013, wtorek

Zebranie z rodzicami

17 września (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami.

godz.16.30 - spotkanie z dyrektorem

godz.17.00 - spotkania z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy!

2 września 2013, poniedziałek

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

2 września 2013 r. /poniedziałek/ odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2013/2014, na którą serdecznie zapraszamy uczniów szkoły i wychowanków przedszkola.

godz. 8.00 - Msza Święta w kościele p.w. NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 - uroczysta akademia w sali sportowej.

Autobus:

7.30 - wyjazd autobusu z Brójec

10.00 - autobus powrotny

19 lipca 2013, piątek

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW

Informacja dotycząca zasad przyznawania dofinansowania podręczników szkolnych w zakładce "Dokumenty".

5 lipca 2013, piątek

GODZINY PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACJI

Informujemy, że sekretariat Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bukowcu będzie nieczynny w dniach 8 -21 lipca oraz 5-18 sierpnia. W pozostałe dni robocze zapraszamy od 8.00 do 15.00.

2 lipca 2013, wtorek

Wykazy podręczników i wnioski o dofinansowanie

Wszelkie druki i wykazy dostępne są w zakładce "Dokumenty"

28 czerwca 2013, piątek

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Dnia 28 czerwca 2013 r. (piątek) odbędzie się zakończenie roku szkolnego.

godz.8.00 - Msza Święta w kościele p.w. NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 - uroczysta akademia

Autobus:

- godz. 7.30 -wyjazd autobusu z Brójec, drugi autobus zostanie podstawiony przed budynkiem szkoły

- godz. 10.30 - autobus powrotny

19 czerwca 2013, środa

ZEBRANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW PRZYSZŁOROCZNEJ KLASY I

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców uczniów przyszłorocznej klasy I. Zebranie odbędzie się 19 czerwca o godzinie 17.00 w sali nr 9.

8 czerwca 2013, sobota

Piknik Rodzinny

W naszej Szkole odbędzie się wielki piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji, na który zapraszamy naszych uczniów i przedszkolaków z rodzinami.

4 czerwca 2013, wtorek

Spotkanie z rodzicami

Godz. 17.00 – spotkania z w Wychowawcami

Godz. 17.30 – 18.30 Konsultacje wg indywidualnych potrzeb nauczycieli i rodziców

29 maja 2013, środa

Dzień dziecka

Z uwagi na święto Bożego Ciała 30 maja Dzień Dziecka obchodzimy w naszej szkole 29.05 i jak zwykle będzie to dzień sportu

13 maja 2013, poniedziałek

Otwarte warsztaty astronomiczne prof. Constantino Sigismondi

W dniach 13- 16 maja o godzinie 12.00 będą organizowane

w naszej placówce Słoneczne warsztaty pt.„400 lat temu teleskopem, 1000 lat temu rurkami: Galileusz i papież Sylwester II obserwują słońce”

Zajęcia poprowadzi prof. Costantino Sigismondi.

Uczestnicy: młodzież szkolna jak i dorośli

Uczestnicy będą mieli możliwość bezpiecznej obserwacji słońca wykonanymi własnoręcznie prostymi instrumentami, a także przy pomocy teleskopów Obserwatorium Astronomicznego.

Podczas trwania warsztatów pokazany zostanie ruch obrotowy słońca zaobserwowany po raz pierwszy przez Galileusza w 1613 roku.

10 maja 2013, piątek

Kręcimy film w naszej szkole

W piątek 10 maja 2013 r. będą w naszej szkole realizowane zdjęcia do nowego pełnometrażowego filmu absolwenta Łódzkiej Szkoły Filmowej - Janka Gazickiego.

5 maja 2013, niedziela

Minimistrzostwa Deichmann Cup

Od 21.04 przez 9 tygodni nasi chłopcy grają w turnieju Deichmann Cup w Łodzi. Nasza drużyna występuje jako Francja w grupie wiekowej U-11 i idzie nam całkiem nieźle. Wyniki rywalizacji można śledzić na bieżąco na stronie www.kochamsport.pl w zakładce Łódź.

30 kwietnia 2013, wtorek

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Tego dnia obchodzimy 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

29 kwietnia 2013, poniedziałek

III Turniej piłki nożnej w naszej szkole

Juz po raz 3 organizujemy Turniej piłki noznej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bukowcu

4 kwietnia 2013, czwartek

Ogólnopolski Sprawdzian klas VI

Dla pozostałych klas jest to dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

3 kwietnia 2013, środa

Rekrutacja

Od 3 do 30 Kwietnia rusza rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Szczegółowe informacje w zakładce dokumenty.

28 marca 2013, czwartek

Wiosenna przerwa świąteczna

Do szkoły wracamy w środę - 3.04.2013r.

22 marca 2013, piątek

Pierwszy dzień wiosny

Dziś w naszej szkole świętijemy pierwszy dzień wiosny. Dla dzieci przeidziane są zajęcia warsztatowe i sportowe.

13 marca 2013, środa

Zbiórka surowców wtórnych

Przez tydzień zbieramy makulaturę i puszki aluminiowe. Klasa która zbierze największą ilość w/w materiałów zostanie nagrodzona, a przychód ze sprzedaży surowców wtórnych zostanie przeznaczony na zakup sprzętu świetlicowego. Akcja kończy sie z dniem 20.03.2013r.

6 marca 2013, środa

Spotkanie rodziców w sprawie budowy boiska

Z inicjatywy rodziców powstała idea budowy boiska wielofunkcyjnego przy naszej szkole. Z tej okazji zapraszamy na spotkanie w tej sprawie, które odbędzie się 6.03.2013r. w naszej szkole o godzinie 18:00

22 lutego 2013, piątek

Pożegnaliśmy naszego astronoma

22 lutego pożegnaliśmy Ś.P. Pawła Maksyma. W pożegnaniu uczestniczyli: poczet sztandarowy naszej szkoły oraz uczniowie, nauczyciele i rodzice.

14 lutego 2013, czwartek

Wieczór z Patronem odwołany

Z przykrością zawiadamiamy, iż z powodu nagłej śmierci naszego atronoma Ś.P. Pawła Maksyma wieczór z patronem, który miał się odbyć 19 lutego o godzinie 17:00 zostaje odwołany.

3 lutego 2013, niedziela

I Festiwal Kultury w Bukowcu

Zapraszamy wszystkich na I festiwal kultury w Bukowcu 3.02.2013r o godzinie 16:00 w sali sportowej

8 stycznia 2013, wtorek

Spotkanie z pisarką

14 stycznia 2013 r. o godz.9.30 odbędzie się spotkanie z pisarką Anną Onichimowską w sali gimnastycznej.Udział wezmą klasy 0 i I-VI.Dzieci będą mogły kupić książki i otrzymać autografy.

7 grudnia 2012, piątek

Przedstawienie mikołajkowe

Tradycyjnie na mikołajki amatorski teatr rodziców "Gwiazdozbiór" przedstawi bajkę dla dzieci z naszej szkoły

6 grudnia 2012, czwartek

Mikołajki klasowe

Jak co roku w poszczególnych klasach odbędą się "Mikołajki" klasowe

5 grudnia 2012, środa

Wyjazd do kina

Klasy I-VI wyjeżdżają tego dnia do kina "Odeon" w Koluszkach na najnowszą część przygód Asterixa i Obelixa "W służbie Jej Króleskiej Mości".

30 listopada 2012, piątek

Andrzejki szkolne

Podczas przerw międzylekcyjnych odbędą się wróżby andrzejkowe dla dzieci z naszej szkoły.

26 listopada 2012, poniedziałek

Dzień Misia w Bibliotece

Jak co roku biblioteka szkolna organizuja dla dzieci obchody Światowego Dnia Misia

21 listopada 2012, środa

W Aniołkowie

21 listopada w Światowy Dzień Życzliwości rozpoczęliśmy w naszej szkole akcję "Bądź życzliwy na co dzień". Uczniowie będą zbierać własnoręcznie wykonane aniołki za dobre uczynki. Finał akcji i wybór najżyczliwszych uczniów nastąpi 21 grudnia (ostatni dzień szkoły).

14 listopada 2012, środa

Stroje w viziriadzie wygraliśmy

Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się zdobyć stroje sportowe. Oficjalne wyniki za październik 2012 dostępne pod adresem https://vizir.pl/viziriada/front/VIZIRIADA_wyniki_pazdziernik.pdf

Akcja trwa do końca listopada i nadal mamy szanse na wartościowy sprzęt sportowy, dlatego bardzo nadal prosimy o wsparcie

5 listopada 2012, poniedziałek

London Quiz

Od poniedziałku 05.11.2012r. przez dwa tygodnie na gazetkach na korytarzu szkolnym będą ukryte pytania dotyczące Londynu. Rozstrzygnięcie konkursu 19.11.2011r. Pełny regulamin u pani A. Kurzawy

2 listopada 2012, piątek

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

31 października 2012, środa

Halloween

Na korytarzach szkolnych zaroi się od zjaw i potworów nie z tej ziemii

23 października 2012, wtorek

Bezpieczeństwo na drodze

Przedszkolaki i uczniowie spotykają się z policjantami na zajęciach poświęconych bezpiecznemu poruszaniu się po drogach.

17 października 2012, środa

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I

Uczniowie klasy I składają ślubowanie na sztandar szkoły, oraz są pasowani na ucznia Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bukowcu.

17 września 2012, poniedziałek

VIZIRIADA

Szanowni Rodzice. Nasza Szkoła dołączyła do prgramu Viziriada, gdzie nagrodą jest sprzęt sportowy. Każda zakupiona polska paczka proszku do prania Vizir przybliża nas do nagrody. Uprzejmie prosimy, jeżeli ktoś posiada puste już opakowanie po proszku Vizir, by oddał je nauczycielowi wychowania fizycznego. Sczegóły akcji można znaleźć na stronie www.viziriada.pl

3 września 2012, poniedziałek

Przystanki autobusowe

Przystanki autobusów szkolnych - Bukowiec

1.Brójce 61

2.Brójce (przystanek)

3.Wygoda (przystanek)

4.Bukowiec GS (przystanek dla gimnazjum)

5.ul.Rokicińska (zatoczka autobusowa)

6.Bukowiec ul.Dolna 2 (Kraszew)

7.Bukowiec ul.Dolna 44

8.Bukowiec ul.Dolna 84

9.Bukowiec (stara szkoła)

10.Bukowiec (szkoła)

przywóz – wyjazd autobusu z Brójec – 7.25

odwóz – wyjazd autobusu spod szkoły – 13.40

30 sierpnia 2012, czwartek

Autobus szkolny wraca na starą trasę

Jedyną zmianą jest lokalizacja przystanków, które przy ul. Rokicińskiej będą wyłącznie w miejscach do tego celu przystosowanych (zatoczkach). Przystanki na pozostałej części trasy pozostają bez zmian.

15 maja 2012, wtorek

Gratulujemy naszej uczennicy Martynie Urban

Gratulujemy Martynie Urban z klasy III, która uczestniczyła w ogólnołódzkim konkursie literackim „W hołdzie Adamowi Mickiewiczowi” i zdobyła I miejsce w kategorii klas I-III. Konkurs odbył się 15 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi.

14 maja 2012, poniedziałek

Gratulujemy Patrycji Zarzyckiej wyróżnienia w konkursie

W Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi odbył się VI Ogólnołódzki Konkurs Plastyczny pt. „ W domu zwierzaka mam i o niego dbam”, w którym wyróżnienie zdobyła Patrycja Zarzycka z klasy III. Gratulujemy.

27 kwietnia 2012, piątek

OTWARTE MISTRZOSTWA MAŻORETEK POLSKI ŚRODKOWEJ

21.O4.2012 w Poddębicach odbyły się mistrzostwa mażoretek.

I MIEJSCE - Juniorki -Wiktoria Świderek,Wiktoria Sójka,Sara Bek z kl.V.

II MIEJSCE -Kadetki- Zuzanna Sójka,Julia Jędrzejczyk,Roksana Krawczyk,Martyna Filip,Klaudia Szozda,Maria Koza,Klaudia Owczarek,Sandra Świderek,Roksana Biernacka,Natalia Gąsińska,Hanna Guzenda,Małgorzata Szymankiewicz.

I MIEJSCE - Seniorki - Adrianna Wszędybył,Agnieszka Siuto,Marcelina Bukowska

GRATULUJEMY !

1 stycznia 1970, czwartek

Tytuł..ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Brójce oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Bukowcu mają zaszczyt zaprosić wszystkich Rodziców wraz z dziećmi

na Marsz Niepodległości, który odbędzie się w dniu 11 listopada 2017r.

o godzinie 11.00 na placu szkolnym w Bukowcu.

W programie uroczystości:

o Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Apel Niepodległościowy;

o Przemarsz ulicami Bukowca w towarzystwie m.in.: ułanów, Orkiestry Dętej z Kurowic, Mażoretek, drużyny harcerskiej, Bukowianek, Bukowiaczka, Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych, reprezentacji „Solidarności Kolejarskiej”;

o Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkowa;

o Zwiedzanie Izby Pamięci Narodowej

o Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy wojskowej grochówce.

1 stycznia 1970, czwartek

ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Brójce oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Bukowcu mają zaszczyt zaprosić wszystkich Rodziców wraz z dziećmi

na Marsz Niepodległości, który odbędzie się w dniu 11 listopada 2017r.

o godzinie 11.00 na placu szkolnym w Bukowcu.

W programie uroczystości:

o Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Apel Niepodległościowy;

o Przemarsz ulicami Bukowca w towarzystwie m.in.: ułanów, Orkiestry Dętej z Kurowic, Mażoretek, drużyny harcerskiej, Bukowianek, Bukowiaczka, Kół Gospodyń Wiejskich, Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych, reprezentacji „Solidarności Kolejarskiej”;

o Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkowa;

o Zwiedzanie Izby Pamięci Narodowej

o Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy wojskowej grochówce.

Styczeń
27
Środa
Angela, Jan, Przybysław


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca