Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Przedszkole
w Bukowcu

Zapisy dzieci do przedszkola w ZSP w Bukowcu

na rok szkolny 2019/2020


Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.


Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego złożyć w naszym przedszkolu.deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.


Formularze deklaracji są dostępne w sekretariacie ZSP w Bukowcu oraz na stronie www.spbukowiec.pl.


Brak złożenia deklaracji we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do naszego przedszkola na rok szkolny 2019/2020 będą uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu nr 2/2019 Wójta Gminy Brójce z dnia 25 stycznia 2019r.


Rodzice zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego bądź Oddziału Przedszkolnego wraz z załącznikami.

Sekretariat szkoły przyjmuje deklaracje i wnioski we wtorki w godz. 9-18, w pozostałe dni w godzinach 9-15. Serdecznie zapraszamy.

Styczeń
29
Środa
Franciszek, Zdzisław, Zenon


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca