Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Przedszkole
w Bukowcu

 
Zapisy dzieci do przedszkola w ZSP w Bukowcu

na rok szkolny 2020/2021Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

 

Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie 7 dni poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego złożyć w naszym przedszkolu deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

Wniosek przyjęcia do przedszkola będzie dostępny w sekretariacie ZSP w Bukowcu 
oraz na stronie w dziale "Dokumenty" zakładka "Dla rodziców" o
d 17 lutego 2020r.

 

Brak złożenia deklaracji we wskazanym terminie
jest równoznaczny
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do naszego przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będą uczestniczyli w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu nr 4/2020 Wójta Gminy Brójce z dnia 27 stycznia 2020r.

 

Rodzice zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka
do Przedszkola Samorządowego w Bukowcu wraz z załącznikami.


Sekretariat szkoły przyjmuje deklaracje i wnioski we wtorki w godz. 9-18, w pozostałe dni w godz. 9-15. 


 

INFORMACJA 

 

Informujemy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej zgodnie z informacją MEN nie ulegają zmianie terminy rekrutacji do przedszkoli i odbywają się one zgodnie z harmonogramem.

 

W związku z powyższym należy wyrazić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia należy złożyć w formie elektronicznej w okresie od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. na adres  sekretariat@spbukowiec.pl

 

na druku zamieszczonym na stronie www.spbukowiec.pl  w zakładce DOKUMENTY dla rodziców.

 

 

Niewyrażenie pisemnej woli przyjęcia dziecka skutkuje skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.WYNIKI REKRUTACJI na rok 2020/2021

30.03.2020r dostępne do wglądu przez określony czas


1. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

2. Lista Dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

3. Lista rezerwowa. 

 

 

Styczeń
27
Środa
Angela, Jan, Przybysław


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca