Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Przedszkole
w Bukowcu
MotylkiPszczółkiBiedronkiKoniki polneMrówki

8:00 - 8:40

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, spontaniczne, zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci, zabawy ruchowe, zabawy integracyjne ze śpiewem, przy muzyce, praca indywidualna, wspomagająca - korygująca.

8:40 - 8:50

Ćwiczenia poranne.

8:50 - 9:00

Czynności samoobsługowe, higieniczno - sanitarne, prace porządkowe, przygotowanie do posiłku.

9:00 - 9:30

Śniadanie - kształcenie nawyku estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku.

9:30 - 9:40

Czynnosci higieniczno-porządkowe, rozwijanie umiejetności samoobsługowych,  mycie zębów.

9:40 - 10:00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym i/lub z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, przygotowanie do zajęć.

10:00 - 10:50

Zajęcia dydaktyczne pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form aktywności edukacyjnej dziecka.

10:50 - 11:50

Wycieczki, spacery na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń ruchowych, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

11:50 - 12:00

Czynności porządkowe. Przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne, praca dyżurnych).

12:00 - 12:30

Obiad - kształcenie nawyku kulturalnego spożywania posiłku.

12:30 - 12:50

Czynności higieniczno-porządkowe. Relaksacja z elementami muzykoterapii i baśnioterapii - słuchanie bajek lub muzyki relaksacyjnej, głosne czytanie w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom".

12:50 - 13:00

Zabawy dowolne, spontaniczne w wybranych kącikach zainteresowań,   podejmowane przez dzieci indywidualnie lub w zespołach. Prace porządkowe. 

13:00 - 13:50


Praca indywidualna. Utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, również w języku obcym nowożytnym. Tworzenie różnych sytuacji edukacyjnych o charakterze poznawczym, spacery, zabawy w  ogrodzie przedszkolnym lub kącikach zainteresowań w sali (w zależności od pogody), zajęcia dodatkowe.


13:50 - 14:00


Czynniki higieniczno - porządkowe, przygotowanie do podwieczorku.


14:30 - 17:00


Zajęcia dodatkowe, zabawy na powietrzu, zajęcia spontaniczne i swobodne zgodne z potrzebami i zainteresowaniami dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, kontakty indywidualne z z dziećmi, praca nauczyciela o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym. Gry edukacyjne, planszowe w małym zespole, rozchodzenie się dzieci.

Sierpień
9
Niedziela
Klara, Roman, Romuald


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca