Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Przedszkole
w Bukowcu

 

W naszym przedszkolu metody pracy dobieramy w zalezności od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności planujemy rozwijać i doskonalić. Zatem najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody lub ich elementy:


Metody aktywności ruchowej i tańca

   •   Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

   •   Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana

   •   Metoda Carla Orffa

   •   Ćwiczenia rytmiczne 

   •   Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss 

 

Metody aktywne ożywiające działania pedagogiczne

   •   Pedagogika zabawy Klanza

   •   Gry planszowe

   •   Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”

   •   Kinezjologia edukacyjna P. Denissona

 

Techniki parateatralne

   •   Drama

   •   Technika zmiany ról

   •   Pantomima

   •   Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy

 

Metody z zakresu dydaktyki matematycznej

   •   Edukacja matematyczna według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

 

Metody wspomagające naukę czytania

   •   Metoda odimiennej nauki czytania dr Ireny Majchrzak

   •   Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

   •   Metoda analityczno- syntetyczna

   •   Metoda czytania globalnego ( w tym Model nowozelandzki i " Słoneczna biblioteka".)

 

Techniki relaksacyjne

   •   Masaż relaksacyjny

   •   Muzyka relaksacyjna

   •   Bajkoterapia

   •   Techniki wizualizacyjne

   •   Choreoterapia

 

 Wszystkie wymienione wyżej metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka, rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości.

Styczeń
27
Środa
Angela, Jan, Przybysław


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca