Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bukowcu
ul. Szkolna 3, 95-006 Bukowiec gm. Brójce
tel./faks: 42 2279888
e-mail: sekretariat@spbukowiec.pl
BIP: spbukowiec.biposwiata.pl
Przedszkole
w Bukowcu

26 stycznia 2021, wtorek

Zawieszenie zajęć w dniu 28.01.2021 roku

W związku z zawiadomieniem PGE dotyczącym przerwy w dostawie energii elektrycznej w dniu 28 stycznia 2021r. w godzinach 9.00-14.00 informuję, że tego dnia nastąpią duże utrudnienia związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania przedszkola. Brak oświetlenia w salach, wyłączone ogrzewanie w w/w godzinach i brak dostępu do ciepłej wody. Mając na uwadze bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z § 18 Rozporządzenia MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zajęcia dydaktyczne 28 stycznia 2021 roku zostają zawieszone. Organ prowadzący (Wójt Gminy Brójce) oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny (Łódzki Kurator Oświaty) zostali powiadomieni o zaistniałej sytuacji. W miarę możliwości prosimy o pozostawienie dzieci w domu oraz zrozumienie tej szczególnej sytuacji.

6 listopada 2020, piątek

11 LISTOPADA - ŚWIĘTO ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2020r. w naszym przedszkolu odbędą się zajęcia poświęcone obchodom Święta Niepodległości. Prosimy, by tego dnia dzieci przyszły ubrane na galowo.

20 października 2020, wtorek

DZIEŃ KOLORU POMARAŃCZOWEGO

23 października 2020r. we wszystkich grupach odbędzie się Bal Jesieni oraz Pasowanie na Przedszkolaka. Prosimy, aby tego dnia dzieci przyszły ubrane na pomarańczowo lub miały na sobie chociaż jeden element stroju w tym kolorze.

3 września 2020, czwartek

Zebrania z rodzicami

Drodzy Rodzice,

serdecznie Państwa zapraszam na spotkania z wychowawczyniami. Zebrania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem.

08.09.2020r.

grupa „Mrówki” godz. 18:00 sala nr 7 - WEJŚCIE - WEJŚCIE GŁÓWNE

09.09.2020r.

grupa „Koniki polne” godz. 18:00 sala nr 2a - WEJŚCIE - MAŁE DRZWI OD STRONY PARKINGU

grupa „Motylki” godz. 18:00 sala nr 6 - WEJŚCIE GŁÓWNE

10.09.2020r.

grupa „Pszczółki” godz. 18:00 sala nr 4 - WEJŚCIE DUŻE DRZWI OD STRONY PARKINGU

grupa „Biedronki” godz. 18:00 sala nr 5 - WEJŚCIE GŁÓWNE

O pozostałych terminach spotkań oraz konsultacji zostaną Państwo poinformowani na pierwszych zebraniach z wychowawcami.

Z poważaniem

Aldona Korzeniowska

31 sierpnia 2020, poniedziałek

Procedury zachowania bezpieczeństwa w szkole i w przedszkolu

Na czas trwania pandemii zostały opracowane procedury zachowania bezpieczeństwa w szkole i w przedszkolu, które wynikają z wytycznych MZ, MEN i GIS.

Znajdują się one w zakładce Dokumenty.

Wszyscy rodzice złożą oświadczenie, że w ostatnich dwóch tygodniach ich dziecko lub członkowie rodziny, z którymi dziecko ma kontakt, nie mieli styczności z osobami, u których stwierdzono obecność koronawirusa lub które przebywają na kwarantannie.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przebywających na terenie szkoły bezwględnie zakazuje się przyprowadzania do szkoły dzieci z podejrzeniem choroby. W przypadku wystąpienia w szkole ogniska wirusa COVID-19 istnieje możliwość zamknięcia szkoły i przejścia na tryb nauki zdalnej, a nikt tego nie chce.

Proszę rodziców, aby unikali przebywania na terenie szkoły. W miarę możliwości proszę o załatwianie wszelkich spraw drogą mailową lub telefonicznie. O możliwości kontaktowania się z nauczycielami i wychowawcami zostaną Państwo powiadomieni podczas zebrań.

Aldona Korzeniowska

Dyrektor

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Bukowcu

25 sierpnia 2020, wtorek

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo, Drogie dzieci w związku z zbliżającym się terminem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, chciałabym przekazać informację o organizacji w Przedszkolu Samorządowym w Bukowcu.

Przedszkole w roku szkolnym 2020/2021 będzie czynne w godz. 6:30 – 17:00.

Zajęcia rozpoczną się 1 września 2020r. W tym dniu zaplanowane są zajęcia dla dzieci integracyjno-adaptacyjne. Prosimy rodziców o zaopatrzenie swojego dziecka w suchy prowiant na czas planowanego pobytu w przedszkolu. 1 września rodzice dzieci z grup „Pszczółki, „Biedronki”, „Koniki Polne” i „Motylki” otrzymają także komplet dokumentów, które należy wypełnić i zwrócić do 02.09.2020r do godz. 9:00.

W dniu 2 września 2020r przedszkole zapewni obiad dwudaniowy dla dzieci, których rodzice złożą pisemny wniosek w dniu 01.09.2020r do godz. 14.00.

Od 3 września 2020r planowane jest pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) zgodnie z wypełnionymi przez Państwa deklaracjami.

Informujemy, że od 1 września 2020r. przygotowujemy się do pracy przedszkola w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEN,MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Rodzice i opiekunowie zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego przyprowadzając/odbierając dzieci do/z Przedszkola Samorządowego w Bukowcu proszeni są o zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola Samorządowego w Bukowcu – przedsionka – z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W pierwszym tygodniu września, wyjątkowo Rodzic dziecka przyjętego do grupy „MRÓWEK”, będzie mógł wejść ze swoim dzieckiem do szatni, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Przypominam, że do przedszkola może przyjść dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie przebywający na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.

Dzieci nie mogą również zabierać do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów oraz zabawek.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bukowcu

Aldona Korzeniowska

26 czerwca 2020, piątek

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

W załączonym linku jest do obejrzenia film przygotowany przez Panie Nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Bukowcu.

https://www.youtube.com/watch?v=aZgBxF5TFUA

18 czerwca 2020, czwartek

HARMONOGRAM ODBIORU DYPLOMÓW I RZECZY OSOBISTYCH DZIECI

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku przedszkolnego jest możliwość odbioru rzeczy i dyplomów ukończenia przedszkola lub ukończenia grupy. Zostaną one przekazane na terenie parkingu przedszkola w godzinach 14:00 – 17:00 według podanego niżej harmonogramu dla poszczególnych grup:

23.06.2020r. (wtorek) grupa "Mrówki"

24.06.2020r. (środa) grupa "Motylki"

25.06.2020r. (czwartek) grupa "Koniki Polne"

29.06.2020r. (poniedziałek) grupa "Pszczółki"

30.06.2020r. (wtorek) grupa "Biedronki"

Przypominam, że wejście na teren przedszkola odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym. Należy mieć zakryty nos i usta. Przy odbiorze rzeczy należy zachować dystans społeczny, wynoszący 1,5 m.

10 czerwca 2020, środa

Organizacja pracy przedszkola od 15 czerwca 2020r.

Biorąc pod uwagę potrzeby Rodziców, informujemy, że Przedszkole Samorządowe w Bukowcu od 15 czerwca 2020r. będzie czynne w godzinach 07:00 - 17:00. Zmianę deklaracji należy zgłosić u intendentki - p. Ilony Siuto.

8 maja 2020, piątek

Zarządzenie nr 27/2019/2020 z dnia 6 maja 2020 r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bukowcu w sprawie zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Bukowcu w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r.

Treść zarządzenia dostępna w zakładce dokumeny

http://www.spbukowiec.pl/przedszkole/dokumenty2/zawieszenie_zaj.pdf

19 marca 2020, czwartek

Informacja dotycząca rekrutacji

Informujemy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej zgodnie z informacją MEN zmianie nie ulegają terminy rekrutacji do przedszkoli i odbywają się one zgodnie z harmonogramem.

W związku z powyższym należy wyrazić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia należy złożyć w formie elektronicznej w okresie od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. na adres sekretariat@spbukowiec.pl

na druku (Potwierdzenie woli zapisu) zamieszczonym na stronie www.spbukowiec.pl w zakładce DOKUMENTY dla rodziców.

Niewyrażenie pisemnej woli przyjęcia dziecka skutkuje skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

11 marca 2020, środa

Informacja Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Rodzicu,

ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

11 marca 2020, środa

Informacja dotycząca pracy przedszkola

Zgodnie z decyzją władz państwowych od 12 marca br. zajęcia zostaną zawieszone. 12 i 13 marca będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci, które nie mają zapewnionej opieki w domu. Natomiast od 16 do 25 marca przedszkole będzie zamknięte.

Prosimy o poważne podejście do sprawy. Czas, w którym dzieci nie będą uczęszczać do przedszkola, jest czasem kwarantanny społeczeństwa, zatem należy go spędzić w domu.

Wskazane jest systematyczne śledzenie strony internetowej przedszkola, ponieważ tam będą umieszczane ważne informacje dotyczące pracy placówki.

10 marca 2020, wtorek

Pilny komunikat

W związku z otrzymanym komunikatem od Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi dotyczącym polecenia Wojewody Łódzkiego w zakresie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek informujemy, że zostały odwołane wszystkie zaplanowane wyjazdy; zbiorowe wyjścia do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzenia na terenie szkoły (apele, akademie, koncerty).

Apelujemy o nieprzyprowadzanie chorych dzieci do szkoły, przedszkola zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej. Nieprzestrzeganie zaleceń MEN skutkuje natychmiastowym telefonem do rodziców i koniecznością odebrania dziecka z placówki.

27 lutego 2020, czwartek

Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa Ministerstwa Edukacji Narodowej rekomenduje:

• przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

• mycie rąk zgodnie z instrukcją Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

• nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola i szkoły;

• niezwłoczne poinformowanie najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub zgłoszenie się do oddziału zakaźnego przez Rodziców, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne;

• możliwość zastosowania przez Rodziców zapisów art.32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz.U.2017, poz.1368, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy;

• sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronie szkoły i przedszkola: www.spbukowiec.pl.

Informujemy, że jeśli uczeń lub Rodzic nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodów do obaw.

10 stycznia 2020, piątek

KONSULTACJE Z RODZICAMI

Zapraszamy na konsultacje indywidualne wg potrzeb rodziców i nauczycieli, które odbędą się

we wtorek 28 stycznia 2020 r. od godziny 17.00 do 19.00.

30 grudnia 2019, poniedziałek

UWAGA

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniach 2 i 3 stycznia 2020r. nie będzie zapewnionych posiłków dla dzieci przedszkolnych. Wynika to z trwających prac komisji przetargowej. Prosimy o wyrozumiałość. Życzymy szczęśliwszego Nowego Roku.

11 grudnia 2019, środa

FOTOGRAFIA SZKOLNA

11 grudnia 2019 r. (w środę) w naszej szkole odbędzie się sesja fotograficzna wykonana przez firmę – Agnes.

Przykładowe ceny zdjęć:

• grupowe-15 zł;

• komplet zdjęć (legitymacyjne, dyplom, karta rowerowa - 9 szt.)-17 zł;

• paszportowe, do dowodu (4 szt.)-17 zł;

• towarzyskie-15 zł.

Uwaga:

Prosimy o poinformowanie wychowawców, jaki rodzaj zdjęć dziecko ma mieć zrobione.

28 listopada 2019, czwartek

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie z Wychowawcami w czwartek 28 listopada 2019 r. o godz.17.00.

11 listopada 2019, poniedziałek

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

09:30 - złożenie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Kurowicach,

10:00 - Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach,

11:30 - Powitanie gości i złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową,

- Marsz Niepodległości ulicami Bukowca,

- Program artystyczny,

- Kulinarna niespodzianka.

7 października 2019, poniedziałek

Dzień Edukacji Narodowej

Informujemy, że w dniu 11.10.2019r (piątek) o godz. 9:50 dla wszystkich uczniów i przedszkolaków odbędzie się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Prosimy aby tego dnia dzieci przyszły ubrane na galowo.

2 października 2019, środa

Nowa oferta cateringowa

Od dnia 2 października przedszkole zapewnia dostęp do śniadań i podwieczorków dostarczanych przez firmę cateringową. Deklaracje dotyczące zainteresowania tą formą wyżywienia dostępne są u wychowawców. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z pełnej oferty cateringowej można uzyskać u intendenta.

18 września 2019, środa

Aktualizacja danych kontaktowych

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

Informujemy, że linia telefoniczna 42 227 98 88 ( stacjonarna) została naprawiona.

Kontakt do Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bukowcu:

1. 42 227 98 88 wewn. 1 – sekretariat szkoły/dyrektor

2. 42 227 98 88 wewn. 2 – intendent/sekretariat przedszkola

3. 42 227 98 88 wewn. 4 - pedagog

4. 42 227 98 88 wewn. 5 – świetlica

Kontakt do Przedszkola Samorządowego w Bukowcu:

517 -891 -166 czynny w godz. 7:00 – 17:00

16 września 2019, poniedziałek

Dzień Przedszkolaka 2019

Na ten dzień czekają wszystkie Przedszkolaki! Ich wyjątkowe święto pod hasłem "Dzień Przedszkolaka pod lupą" obchodzić będziemy w piątek 20 września w ramach zajęć dydaktycznych.

6 września 2019, piątek

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy na zebranie w środę 11 września 2019 r.

 Godz.17.00 – spotkanie z Dyrektorem

(zapoznanie z organizacją pracy przedszkola na rok szkolny 2019/2020)

 Godz. 17.30 – spotkanie z Wychowawcami

27 sierpnia 2019, wtorek

Rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2019/2020

Informujemy, że zajęcia rozpoczynają się 2 września 2019r.

W dniu rozpoczęcia zajęć przedszkole nie zapewnia obiadu.

Prosimy zaopatrzenie dzieci w dodatkowe kanapki.

Przedszkole od 2 września będzie pracowało od godz. 6:30 do godz 17:00.

28 czerwca 2019, piątek

DYŻUR WAKACYJNY - WAŻNE!!!

1 lipca 2019 roku w naszej placówce rozpocznie się dyżur wakacyjny. W związku z remontem pomieszczeń przedszkolnych zajęcia opiekuńczo - wychowawcze będą odbywały się w salach lekcyjnych w szkole. Prosimy o zabranie z szatni wszystkich swoich rzeczy. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola będzie odbywać się wejściem głównym szkoły.

24 czerwca 2019, poniedziałek

GODZINY WAKACYJNE!!!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w okresie wakacyjnym (24.06 - 31.08.2019 r)

sekretariat szkoły będzie czynny w godzinach 8.00 - 14.00

10 czerwca 2019, poniedziałek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na zebranie Rodziców przyszłorocznych przedszkolaków,

które odbędzie się 13 czerwca 2019 r. (w czwartek) o godz. 18.00.

Obecność obowiązkowa.

22 maja 2019, środa

VII PIKNIK RODZINNY

Zapraszamy do udziału w VII Pikniku Rodzinnym pt. " KOSMICZNA PODRÓŻ", który odbędzie się 31 maja 2019 r. o godz. 16.00.

W programie:

- występy naszych wychowanków

- loteria fantowa

- malowanie twarzy

- stoisko z pysznym jedzeniem

- stoisko stomatologa

- gry i zabawy

- inne niespodzianki

22 maja 2019, środa

ZEBRANIA Z RODZICAMI

29 maja 2019 r. (w środę) odbędą się zebrania w oddziałach i punktach przedszkolnych

• Godz.18.00 – spotkania z wychowawcami ( przedstawienie wniosków z przeprowadzonej gotowości szkolnej w oddziałach przedszkolnych, omówienie całorocznych działań przedszkola, w tym działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa).

• Godz.18.00 – spotkania z wychowawcami ( przedstawienie wyników diagnozy rozwoju dzieci 3 i 5-letnich, omówienie całorocznych działań przedszkola, w tym działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa).

30 kwietnia 2019, wtorek

Gotowość szkolna

Informujemy, że gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole jest do odebrania u wychowawczyń grup (dotyczy oddziałów przedszkolnych: Motylki i Pszczółki).

25 kwietnia 2019, czwartek

27.04.2019r. zawieszenie strajku

Szanowni Państwo, ZNP podjął decyzję o zawieszeniu akcji strajkowej od najbliższej soboty (27.04.2019r.).

W związku z powyższym w PONIEDZIAŁEK (29.04.) zajęcia dydaktyczno - wychowawcze odbędą się zgodnie z planem.

Z poważaniem

Aldona Korzeniowska

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Bukowcu

23 kwietnia 2019, wtorek

Informacja o strajku

Szanowni Państwo, w naszej szkole nadal trwa strajk nauczycieli. W najbliższym czasie maja zapaść ważne decyzje. Proszę śledzić stronę internetową przedszkola. O wszelkich zmianach będę informowała Państwa na bieżąco.

Przypominam, że w czasie strajku zapewniona jest opieka uczniom oraz przedszkolakom.

Z poważaniem

Aldona Korzeniowska

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Bukowcu

19 kwietnia 2019, piątek

Życzenia świąteczne

Szanowni Państwo, o dalszych decyzjach dotyczących strajku w naszej placówce poinformuję Państwa we wtorek (23.04.).

Z poważaniem

Aldona Korzeniowska

W tym szczególnym czasie Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu życzą zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

12 kwietnia 2019, piątek

Informacja dotycząca organizacji przyszłego tygodnia.

Szanowni Państwo.

W dniach 15,16,17 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbywają się egzaminy ósmoklasistów. Nauczyciele nadal deklarują udział w akcji strajkowej do odwołania. Od dziś mam do dyspozycji trzech nauczycieli, którzy mogą sprawować opiekę nad dziećmi. Natomiast w /w dniach stanowią skład komisji zespołu nadzorującego egzamin. Opiekę nad dziećmi będzie sprawował wicedyrektor.

O wszelkich zmianach będę Państwa informowała na bieżąco.

Aldona Korzeniowska

Dyrektor

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

w Bukowcu

10 kwietnia 2019, środa

Informacja dot. strajku

Drodzy Państwo, w naszej placówce trwa strajk do odwołania. Natomiast zajęcia opiekuńczo – wychowawcze są zapewnione przez dyrektora i wicedyrektora. Nauczyciele, którzy zostali w dyspozycji dyrektora zostali oddelegowani do Zespołu Szkół w Kurowicach ze względu na odbywające się tam egzaminy gimnazjalne.

Z poważaniem

Aldona Korzeniowska

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Bukowcu

9 kwietnia 2019, wtorek

Akcja strajkowa

Szanowni Państwo, w związku z brakiem porozumienia między związkiem zawodowym a stroną rządową przekazuję kolejną informację dotyczące akcji strajkowej w naszej szkole. Dzisiaj do dyspozycji dyrektora oddało się dwóch nauczycieli, którzy sprawowali zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. O każdej zmianie będę informowała Państwa na bieżąco. Przypominam, że dyrektor wraz z wicedyrektorem są w dyspozycji, by sprawować opiekę nad dziećmi.

Serdecznie dziękuję za wyrozumiałość

Aldona Korzeniowska

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Bukowcu

8 kwietnia 2019, poniedziałek

Informacja dotycząca strajku

Szanowni Państwo, informuję o aktualnej sytuacji dotyczącej strajku nauczycieli w naszej placówce. Każdego dnia nauczyciele deklarują chęć przystąpienia do strajku lub oddania się zadaniom dyrektora. Nie jestem w stanie przewidzieć, w jakie dni oraz ilu nauczycieli będzie wykonywać swoje czynności. Dzisiaj do dyspozycji dyrektora oddało się dwóch nauczycieli, którzy sprawowali zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. O każdej sytuacji będę informowała Państwa na bieżąco. Ponadto przypominam, że dyrektor wraz z wicedyrektorem są w dyspozycji, by sprawować opiekę nad dziećmi.

Serdecznie dziękuję za wyrozumiałość

Aldona Korzeniowska

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

w Bukowcu

11 marca 2019, poniedziałek

Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych

W dniach 11-15.03. podobnie jak w ubiegłych latach, przeprowadzimy w naszym przedszkolu zbiórkę makulatury oraz puszek aluminiowych. Prosimy, aby makulatura była związana lub zapakowana w pudełku i podpisana. Dla grupy która najwięcej uzbiera przewidziana nagroda!

Prosimy przynosić wspomniane materiały do piątku do godziny 15.

Zapraszamy wszystkich do udziału w zbiórce!

Pamiętajcie! O środowisko dbamy również poprzez odzyskiwanie surowców wtórnych.

25 stycznia 2019, piątek

Wycieczka do teatru dla Pszczółek i Motylków

25.01.2019r. (piątek) dzieci z gr. Pszczółek i Motylków jadą do Teatru "Dom" w Łodzi na przedstawienie "Baśnie Polskie".

Wyjazd godz. 9.00 w tym dniu śniadanie w przedszkolu o godz. 8.00.

Przewidywany powrót około godz. 13.00 po powrocie dzieci zjedzą obiad w przedszkolu.

Koszt 30zł. Wpłaty prosimy dokonywać u wychowawczyń.

15 stycznia 2019, wtorek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się we wtorek 15 stycznia 2019r. o godzinie 18.00.

11 stycznia 2019, piątek

Żywa lekcja przyrody

W dniu 11 stycznia 2019r. w naszym przedszkolu odbędzie się żywa lekcja przyrody dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych. Tym razem dzieci "spotkają się " z gadam. Koszt lekcji to 5 zł, które należy wpłacić do wychowawcy do dnia 09.01.2019r.

18 grudnia 2018, wtorek

Jasełka

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na Jasełka Bożonarodzeniowe i rodzinne kolędowanie do naszego przedszkola.

We wtorek 18 grudnia 2018r. Punkty Przedszkolne (Biedronki, Koniki Polne oraz Mróweczki) godz. 10.00.

W środę 19 grudnia 2018r. Oddziały Przedszkolne (Pszczółki i Motylki) Godz. 10.00.

Po części artystycznej w sali ruchowej zapraszamy do sal przedszkolnych na opłatek i uroczystą Wigilię.

5 grudnia 2018, środa

Ogłoszenie o udzielenia zamówienia publicznego - Usługa polegająca na przygotowaniu, dostawie i wydaniu dwudaniowych gorących posiłków obiadowych tj. pełnych obiadów (zupa plus drugie danie), w dniach nauki szkolnej dla uczniów oraz w dniach funkcjonowania przedszkoli dla wychowanków (w tym w okresie wakacyjnym do dyżurującego przedszkola) w placówkach oświatowych działających na terenie gminy Brójce w 2019 r.

http://spbukowiec.biposwiata.pl/wiadomosci/9780/wiadomosc/209678/ogloszenie_wraz_z_zalacznikami

3 grudnia 2018, poniedziałek

Teatr "Gwiazdozbiór"

W poniedziałek 3 grudnia 2018r. dzieci obejrzą przedstawienie w wykonaniu Amatorskiego Teatru Rodziców i Nauczycieli - "Gwiazdozbiór". W tym dniu śniadanie będzie o godz. 8.00. Prosimy przyprowadzić dzieci najpóźniej do godz. 8.30.

29 listopada 2018, czwartek

Piżama Party

29.11.2018r. (czwartek) w godz. 17.00-18.00 w naszym przedszkolu odbędzie się Pizamowe Party połączone z wróżbami andrzejkowymi. (Obowiązkowy strój na wieczorną imprezę - PIŻAMA :))

27 listopada 2018, wtorek

Konsultacje

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na Konsultacje z Wychowawcami, które odbędą się w dniu 27.11.2018r. w godzinach 17.00-18.00.

21 listopada 2018, środa

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w naszą akcję

ZBIÓRKI RZECZY I ŻYWNOŚCI na rzecz zwierząt ze schronisk.

Akcja w została przeprowadzona w dniach 04-26 października 2018 roku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Świetlicy Środowiskowej w Bukowcu, a także w Urzędzie Gminy Brójce. Dzięki bezinteresownej pomocy uczniów i mieszkańców gminy zebrano blisko 500 kg suchej karmy, 100 puszek z żywnością, koce, dywany, kapy, posłania, a nawet nową budę dla psa! Akcja jest bardzo ważną formą wsparcia dla biednych czworonożnych przyjaciół, dzięki której mogą one godnie przetrwać nadchodzącą zimę.

Wasza pomoc była tak ogromna, że udało nam się wspomóc również schronisko w Tomaszowie Mazowieckim.

Szczególne słowa uznania i wdzięczności za umożliwienie przeprowadzenia akcji kierujemy do

Pani Dyrektor Aldony Korzeniowskiej.

Dziękujemy również naszym rodzicom za pomoc w transporcie darów do obu schronisk.

Dzięki Wam przekonaliśmy się, że istnieją jeszcze życzliwi ludzie o wielkich sercach, którym los zwierząt nie jest obojętny.

Szczęśliwe psiaki i koty długo nie zapomną Waszych dobrych i wielkich serc.

W ich imieniu serdecznie dziękujemy!

KLASA IV B

11 listopada 2018, niedziela

MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

W niedzielę 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbędzie się w Bukowcu uroczysty "Marsz niepodległości". Wszystkich serdecznie zapraszamy.

9 listopada 2018, piątek

12 LISTOPADA - DZIEŃ WOLNY

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 7.11.2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

dzień 12 listopada 2018 r.jest dniem wolnym od pracy.

W tym dniu szkoła i przedszkole są zamknięte.

9 listopada 2018, piątek

APEL Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 9.11.2018r. wszystkie przedszkolaki w naszym przedszkolu będą uczestniczyły w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości, prosimy o ubranie dzieci w strój galowy.

8 listopada 2018, czwartek

ŚNIADANIE DAJE MOC

W czwartek 8 listopada 2018r. dzieci będą obchodzić Dzień Zdrowego Śniadania w ramach programu: "Śniadanie daje nam moc" i samodzielnie będą przygotowywały zdrowe kanapki.

19 października 2018, piątek

Bal Jesieni połączony z Pasowaniem na Przedszkolaka

W piątek 19 pazdziernika 2018r. w naszym przedszkolu odbędzie się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Tego dnia, wszystkie dzieci, które rozpoczęły swoją naukę w naszym przedszkolu złożą ślubowanie i staną się prawdziwymi przedszkolakami. Uroczystość ta będzie połączona z BALEM JESIENI, na którym wszystkie już grupy będą wspólnie bawić się i tańczyć.

12 października 2018, piątek

Dzien Edukacj Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które obchodzić będziemy w piątek 12.10.2018r., wszystkie dzieci będą uczestniczyć w uroczystej akademii, którą przygotowali uczniowie naszej szkoły. Obowiązuje strój galowy.

2 października 2018, wtorek

Wycieczka do wioski indiańskiej dla GRUP KONIKI POLNE I MRÓWKI

We wtorek 2 października 2018 roku dzieci z grup Koniki Polne i Mróweczki wyjeżdżają na wycieczkę autokarową do wioski indiańskiej "TATANKA" w Solcy Małejkoło Ozorkowa. Koszt wycieczki 40zł. Program wycieczki zawiera: zwiedzanie wioski i muzeum indiańskiego z przewodnikiem, malowanie twarzy, strzelanie z łuku, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, tory przeszkód. Na koniec wycieczki ognisko z pieczeniem kiełbasek.

27 września 2018, czwartek

Wycieczka do Warszawy dla GRUP PSZCZÓŁKI I MOTYLKI

W czwartek 27 września 2018 roku, grupy zerówkowe czyli: 01-Pszczółki i 02-Motylki wyjeżdżają na całodniową wycieczkę autokarową do Warszawy. Koszt wycieczki 125 zł. Cena zawiera: transport, wyżywienie (obiad dwudaniowy), ubezpieczenie, opiekę pilota, usługi przewodnickie. W planie między innymi: przejazd na Stadion Narodowy, przejazd na Stare Miasto - Barbakan, pomnik Zygmunta III, Syrenki Warszawskiej, Małego Powstańca i inne... Zbiórka godz. 7.00, planowany powrót ok. godz. 19.00. Dodatkowo przed powrotem, dzieci zjedzą pizzę ufundowaną przez jednego z Rodziców :) Zabieramy ze sobą plecaki z prowiantem: 2 butelki wody lub soczku w plastikowej butelce z dzióbkiem, 2 kanapki na drugie śniadanie i podwieczorek (obiad jemy w Warszawie). Prosimy, aby dzieci tego dnia zjadły śniadanie w domu. Te dzieci, które mają problemy lokomocyjne również wzięły potrzebne leki przed podróżą. Prosimy nie dawać dzieciom na wycieczkę wyrobów czekoladowych, chipsów i paluszków itp. Ubieramy się "na cebulkę, odpowiednio do pogody, czapka, wygodne buty.

20 września 2018, czwartek

Dzień Przedszkolaka

Najważniejszy dzień dla naszych dzieci czyli Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony będzie w czwartek 20 września 2018 roku.

14 września 2018, piątek

Sprzątanie świata

W piątek (14.09.2018) w ramach akcji "Sprzątanie świata" odbędzie się prelekcja na temat segregowania śmieci a dzieci wspólnie w grupach będą wykonywały ekologiczny plakat pt:. „Akcja - segregacja”.

5 września 2018, środa

ZEBRANIA Z RODZICAMI

We wtorek 11 września 2018 r. zapraszamy na zebrania.

- godzina 17.30 - spotkanie z dyrektorem w sali ruchowej przedszkola;

- godzina 18.00 - spotkania z wychowawcami w salach.

31 sierpnia 2018, piątek

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

W dniu 3 września 2018r.

zapraszamy wszystkich uczniów szkoły i przedszkolaków na inaugurację roku szkolnego 2018/2019.

Zaplanowana uroczystość odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 8.00- Msza Święta w kościele p.w. NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 – uroczysta akademia w sali sportowej

uczniowie i przedszkolaki podczas akademii przebywają pod opieką rodziców lub opiekunów)

Po uroczystej akademii (ok. godz. 9.30) spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

(w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, natomiast przedszkole pełni dyżur

do godz. 17.00)

Autobus szkolny:

7.30 - z Brójec – dowożący dzieci na Mszę Św., a potem do szkoły.

10.15 – powrót do domu

21 czerwca 2018, czwartek

Zajęcia adaptacyjne

Zajęcia adaptacyjne dla nowych dzieci, które w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 rozpoczną swoją edukację w naszym przedszkolu, odbędą się 21 czerwca 2018 r. w godz 10.00 – 11.00 w poszczególnych grupach. Serdecznie zapraszamy.

20 czerwca 2018, środa

Zakończenie roku przedszkolnego

Zapraszamy wszystkich rodziców w środę 20.06.2018 roku o godzinie 14.00 na uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2017/2018.

14 czerwca 2018, czwartek

Zebranie z rodzicami - organizcja nowego roku szkolnego

W czwartek 14.06.2018 roku o godz 18.00, ponownie zapraszamy rodziców na zebraie, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2018/2019. W szczególności zapraszamy rodziców tych dzieci , które w nadchodzącym roku rozpoczną edukację w naszym przedszkolu.

5 czerwca 2018, wtorek

Zebranie z Rodzicami Podsumowujące

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami, podsumowujące miniony rok szkolny, które odbędzie się 5 czerwca 2018 roku (wtorek) o godz. 17.00

22 maja 2018, wtorek

Warsztaty w Muzeum Sztuki Współczesnej

W dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) odbędzie się wycieczka grup O1 i O2 do Muzeum Sztuki Współczesnej ms2, przy Manufakturze na warsztaty muzealne.

Wyjazd o godz. 11.00 przewidywany powrót ok. godz. 14.30. Koszt wyjazdu 15 zł.

Tego dnia dzieci zjedzą zupę po powrocie. (Zabieramy plecak z piciem i kanapką).

10 maja 2018, czwartek

Olimpiada w Rzeczycy

W czwartek 10.05.2018 r. dzieci z naszego przedszkola wyjeżdżają na Olimpiadę sportową do Rzeczycy. Planujemy o godzinie 8.00 śniadanie, wyjazd o 8.30. Prosimy o spakowanie do plecaka wody, słodką bułkę dzieci otrzymają na miejscu. W tym dniu dzieci zjedzą zupę po powrocie do przedszkola, ok. godziny 14.00.

7 maja 2018, poniedziałek

Wycieczka do Płocka

Przypominamy, 7 maja 2018 r. (w poniedziałek, zaraz po przerwie majowej) dzieci z grup O1 i O2 (zerówki) jadą na wycieczkę do Płocka. Zbiórka o godzinie 7.45 wyjazd o 8.00, przewidywany powrót ok. godziny 19.00.

27 kwietnia 2018, piątek

Zdjęcia

Przypominamy, że w piątek 27.04.2018 r. w naszym przedszkolu odbędzie się sesja fotograficzna.

W tym dniu dzieci z grup O1- Boidronki i O2- Motylki wezmą również udział w apelu z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, W związku z tym, że podczas apelu obowiązuje strój galowy, prosimy aby dzieci miały na przebranie odpowiednie ubranka (białe bluzki, koszule, granatowe lub czarne spódniczki, spodnie).

24 kwietnia 2018, wtorek

Zebranie z Rodzicami

Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do przedszkola na zebranie dotyczące obserwacji oraz gotowości szkolnej państwa dzieci, które odbędzie się 24 kwietnia 2018 o godz 17.00.

23 kwietnia 2018, poniedziałek

Dzień Ziemi

W poniedziałek 23 kwietnia będziemy obchodzić w naszym przedszkolu Światowy Dzień Ziemi, który będzie połączony z Dniem Niebieskim. Uroczystość ta odbędzie się pod hasłem "Ziemia - nasza niebieska Planeta" i będzie miała charakter warsztatowy. W ramach tych zajęć przewidziane są różne działania edukacyjne, mające na celu budzenie świadomości ekologicznej, zbliżanie dzieci do świata przyrody, wdrażanie do odpowiedzialności za jej stan, kształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt. Prosimy aby dzieci w tym dniu ubrane były na niebiesko.

19 kwietnia 2018, czwartek

Rozstrzygnięcie konkursu kulinarno- fotograficznego

W czwartek 19 kwietnia zapraszamy wszystkich rodziców dzieci, które brały udział w konkursie kulinarno-fotograficznym "Moja ulubiona potrawa" na uroczyste rozstrzygnięcie i rozdanie nagród na godzinę 13.00

4 kwietnia 2018, środa

Wycieczka do Teatru Arlekin

Tuż po Świętach Wielkanocnych, tj. w środę, 04.04.2018 r. grupy: 01- Biedronki, 02 - Motylki i PP1 - Pszczółki jadą na wycieczkę do Teatru Arlekin na przedstawienie pt.: "KrULewna Śnieżka". Koszt wycieczki 32 zł. Wpłaty prosimy dokonywać u wychowawczyń grup.

Zbiórka o godz. 7.30. Prosimy, aby w tym dniu dzieci były już po śniadanku i zabrały ze sobą małe plecaczki z kanapką i picie w butelce z dzióbkiem. Wracamy do przedszkola na obiadek.

21 marca 2018, środa

Witamy Wiosnę

W dniu 21 marca 2018 (środa) wszystkie przedszkolaki będą witały upragnioną WIOSNĘ.

Na pożegnanie zimy każda grupa będzie paliła swoją marzannę i weźmie udział w rozmaitych warsztatach o tematyce wiosennej: plastycznych, teatralnych, matematycznych oraz sportowych. Prosimy aby dzieci przyszły ubrane na zielono oraz przyniosły ze sobą różne owoce i warzywa, gdyż będziemy w tym dniu robić wiosenną sałatkę.

14 marca 2018, środa

Zbiórka Makulatury

Od 14 do 16 marca do godziny 15 odbędzie się w przedszkolu zbiórka matulatury. Zapakowane i podpisane paczki prosimy zostawiać przed salami danej grupy. Wszystkich rodziców zachęcamy do udziału. Zarobione pieniądze przeznaczamy na gry i sprzęt sportowy. Grupa, która zbierze najwięcej kilogramów surowców otrzyma nagrodę.

Organizatorem zbiórki w przedszkolu jest pani Agnieszka Kot.

20 lutego 2018, wtorek

Wizyta Stomatologa

W dniach 20, 23 i 27 lutego 2017 r. odbędą się w naszym przedszkolu zajęcia ze stomatologiem na temat profilaktyki higieny jamy ustnej, które przeprowadzi pani doktor Agnieszka Kozuń z gabinetu stomatologicznego ART DENTAL. Po warsztatach będzie także dokonany przegląd jamy ustnej tych dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę.

18 lutego 2018, niedziela

VI Festiwal Kultury w Bukowcu

Serdecznie zapraszamy na VI Festiwal Kultury w Bukowcu, który odbędzie się 18 lutego 2018r. o godzinie 16:00 w sali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu.

14 lutego 2018, środa

Walentynki

W środę 14 lutego będziemy obchodzić w naszym przedszkolu Walentynki, połączone z kolejnym dzniem z cyklu "W kolorowym świecie witamin". W związku z tym prosimy aby dzieci tego dnia ubrane były na czerwono.

26 stycznia 2018, piątek

Bal Karnawałowy

Wszystkie dzieci zapraszamy na Bal Karnawałowy, który odbędzie się w piątek 26 stycznia 2018r. w godz. 9.30 -10.15 w grupach PP1,PP2, i PP3 oraz w godz.10.30 -11.15 w zerówkach. Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyniosły ze sobą stroje na bal.

24 stycznia 2018, środa

Dzień Biały

W środę 24.01.2018 będziemy organizować kolejny dzień z cyklu: "W kolorowym świecie witamin".

Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola ubrane na biało i przyniosły ze sobą produkty spożywcze w tym kolorze.

23 stycznia 2018, wtorek

Zebranie z Rodzicami

W dniu 23 stycznia 2018 o godz 18.00 zapraszamy rodziców do przedszkola na zebranie podumowujące działania za pierwsze półrocze roku szk.2017/2018

19 stycznia 2018, piątek

Dzień Babci i Dziadka

My przedszkolaki z przedszkola w Bukowcu z ogromną chęcią i gorącym sercem, zapraszay wszystkie nasze kochane Babcie i kochanych Dziadków na uroczystość z okazji Waszego Święta, która odbędzie się w piątek 19 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 na sali gimnastycznej w budynku szkoły. Po części artystycznej zapraszamy na poczęstunek do sal w poszczególnych grupach.

19 grudnia 2017, wtorek

Jasełka Bożonarodzeniowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na Jasełka Bożonarodzeniowe i rodzinne kolędowanie do naszego przedszkola we wtorek 19 grudnia 2017 Punkty Przedszkolne, grupy:

Koniki Polne na godz 10.00

Pszczółki na godz 11.00

Mrówki na godz 12.00

oraz w środę 20 grudnia 2017 Oddziały Przedszkolne (zerówki):

Biedronki na godz 10.00

Motylki na godz 11.30

Po części artystycznej zapraszamy do sal na opłatek i uroczystą Wigilię.

5 grudnia 2017, wtorek

Wycieczka zerówek do Tomaszowa Mazowieckiego

Grupy zerówkowe 5 grudnia 2017r. w ramach prezentu mikołajkowego jadą na wycieczkę autokarową do Tomaszowa Mazowieckiego. W programie wycieczki: zwiedzanie pałacu im. Antoniego hr. Ostrowskiego, warsztaty muzealne "Podróż po Muzeolandii", warsztaty andrzejkowo - bożonarodzeniowe "Od A do Z, czyli od Andrzejek do Zapustów", spacer do Rezerwatu "Niebieskie Źródła", obiad w restauracji, warsztaty "Wokół choinki"- tworzenie stroika świątecznego.

Zbiórka o godz. 7.15, wyjazd 7.30. Prosimy aby dzieci były po śniadaniu, ubrane były adekwatnie do pogody, w plecakach miały coś na przebranie (w woreczku foliowym), do jedzenia kanapeczki, picie w plastikowych butelkach z dzióbkiem. Prosimy nie dawać dzieciom chipsów i czekoladowych słodyczy. Przewidywany powrót ok. godz. 17.00

4 grudnia 2017, poniedziałek

Teatr Gwiazdozbiór

W poniedziałek 4 grudnia 2017 r. o godz 8.55 Teatr Gwiazdozbiór wystąpi z przedstawieniem pt.: "Mały Książę". Śniadanie w tym dniu będzie wcześniej o godz. 8.15

30 listopada 2017, czwartek

Wycieczka do Baśniowej Kawiarenki

W czwartek 30 listopada grupy Motylki i Biedronki jadą na wycieczkę do Baśniowej Kawiarenki na przedstawienie pt.: "Sekret detektywa, na tropie zaginionych książeczek". Wyjazj o godz. 8.30 wracamy ok. godz. 11.30, na obiad. Tego dnia śniadanie mamy wcześniej o godz. 8.00, dzieci nie zabierają plecaków.

28 listopada 2017, wtorek

Zebrania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebrania w przedszkolu, podsumowanie obserwacji, we wtorek 28 listopada 2017r o godz.18.00.

24 listopada 2017, piątek

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W piątek 24.11.2017 obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Prosimy, aby wszystkie dzieci przyniosły swoje ulubione pluszaki - misie. W poniedziałek 27.11.2017 będziemy kontynuować zajęcia o tematyce związanej z misiem w bibliotece szkolnej. W związku z tym prosimy o ponowne przyniesienie misiów lub pozostawienie ich w przedszkolu na weekend.

23 listopada 2017, czwartek

Żywa lekcja przyrody

W dniu 23 listopada 2017r (czwartek) odbędzie się w naszym przedszkolu "żywa lekcja przyrody". Tym razem dzieci będą mogły zobaczyć rozmaite odmiany chrząszczy egzotycznych. Koszt lekcji to 5 zł, które należy wpłacać do wychowawców do dnia 22.11.2017r (środa).

10 listopada 2017, piątek

Narodowe Święto Niepodległości

W piątek 10 listopada o godz. 9.00 odbędzie się w naszym przedszkolu apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a w sobotę, 11 listopada o godz. 11.00 wszystkich zapraszamy na Marsz Niepodległości ulicami naszego Bukowca.

8 listopada 2017, środa

Dzień Zdrowego Śniadania

W środę 8 listopada 2017 r., jak co roku w naszym przedszkolu będziemy obchodzić Dzień Zdrowego Śniadania w ramach programu: "Śniadanie daje nam moc". Dzieci samodzielnie będą przygotowywały zdrowe kanapki a następnie razem przy wspólnym stole, będą je spożywały.

7 listopada 2017, wtorek

Warsztaty w stowarzyszeniu Onjaty

We wtorek 7 listopada grupy Biedronki i Motylki wychodzą do stowarzyszenia ONJATY na warsztaty twórcze "Nazywamy to książką".

31 października 2017, wtorek

Dzień Pomarańczowy

Kolejny dzień naszego projektu "W kolorowym świecie witamin" to dzień pomarańczowy, oczywiście prosimy, aby dzieci 31.10.2017r (wtorek) przyniosły owoce lub warzywa w tym kolorze oraz ubrały się na pomarańczowo (przynajmniej jeden element garderoby). Dziękujemy.

27 października 2017, piątek

Interaktywny spektakl Zaelektryzowani

W dniu 27 października 2017 r. odbędzie się spektakl interaktywny "Zaelektryzowani". W programie przewidziane są elementy wykładu, laboratorium naukowego, kabaretu oraz interaktywnego quizu, które pozwolą na czynny udział w wydarzeniach i eksperymentach. Koszt spektaklu 4 zł. Pieniążki prosimy wpłacać u wychowawców grup do 26.10.2017 r.

13 października 2017, piątek

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które obchodzić będziemy w piątek 13.10.2017r., wszystkie dzieci będą uczestniczyć w uroczystej akademii, którą przygotowali uczniowie naszej szkoły. Obowiązuje strój galowy.

12 października 2017, czwartek

Bal Jesieni połączony z Pasowaniem na Przedszkolaka

W czwartek 12.10.2017 w naszym przedszkolu odbędzie się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. Tego dnia, wszystkie dzieci, które rozpoczęły swoją naukę w naszym przedszkolu złożą ślubowanie i staną się prawdziwymi przedszkolakami. Uroczystość ta będzie połączona z BALEM JESIENI, na którym wszystkie już grupy będą wspólnie bawić się i tańczyć oraz kosztować jesiennych darów natury.

28 września 2017, czwartek

Dzień Fioletowy

W wiązku z kontynuacją projektu "W kolorowym świecie witamin" prosimy, aby dzieci 28.09.2017r (czwartek) przyniosły owoce lub warzywa w tym kolorze oraz ubrały się na fioletowo (przynajmiej jeden element garderoby). Dziękujemy.

22 września 2017, piątek

Wycieczka do Torunia

W piątek 22 września 2017 roku, grupy zerówkowe czyli: 01-Biedronki i 02-Motylki wyjeżdżają na całodniową wycieczkę autokarową do Torunia. Koszt wycieczki 130 zł. Cena zawiera: transport, wyżywienie (obiad dwudaniowy), ubezpieczenie, opiekę pilota, usługi przewodnickie (licencjonowany przewodnik po mieście, niespodzianka dla uczestników), bilety wstępu (Piernikowa Chatka, Dom Legend Toruńskich). Zbiórka godz. 7.45, wyjazd o godz. 8.00, planowany powrót ok. godz. 19.00. Zabieramy ze sobą plecaki z prowiantem: 2 butelki wody lub soczku w plastikowej butelce z dzióbkiem, 2 kanapki na drugie śniadanie i podwieczorek (obiad jemy w Toruniu). Prosimy, aby dzieci tego dnia zjadły śniadanie w domu. Te dzieci, które mają problemy lokomocyjne również wzięły potrzebne leki przed podróżą. Prosimy nie dawać dzieciom na wycieczkę wyrobów czekoladowych, chipsów i paluszków itp. Ubieramy się "na cebulkę, odpowiednio do pogody, czapka coś przeciwdeszczowego i wygodne buty.

21 września 2017, czwartek

Cyrk w przedszkolu

W czwartek 21.09.2017 r. do naszej placówki przyjedzie przyjedzie cyrk SZOK. W programie m.in. żonglerka, akrobacje, iluzja, tresura zwierząt i wiele innych atrakcji. Cena biletu 10 zł. Wpłaty prosimy dokonać do wtorku (19.09.2017 r.) u wychowawców grup. Pokaz w przedszkolu odbędzie się o godz 11.15 do 12.00.

20 września 2017, środa

Dzień Przedszkolaka

Najważniejszy dzień dla naszych dzieci czyli Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka obchodzony będzie w środę 20 września 2017 roku. od godz. 9.30. Będzie on jak zwykle bardzo uroczysty, tym razem pod hasłem "W Kolorowym Królestwie Przedszkolaków" i każdy przedszkolak będzie miał okazję zostać królem i królową, a wszyscy na sali balowej zatańczą w rytmach menueta.

15 września 2017, piątek

Sprzątanie Świata

W piątek (15.09.2017) w ramach akcji "Sprzątanie świata" odbędzie się prelekcja o ochronie środowiska a dzieci wspólnie w grupach będą wykonywały ekologiczny plakat p.t. „Nie ma śmieci, są surowce”.

12 września 2017, wtorek

Zebrania z Rodzicami

We wtorek 12 września 2017 r. zapraszamy na zebrania.

- godzina 17.30 - spotkanie z dyrektorem, przedstawienie kierunków pracy przedszkola w nowym roku szkolnym 2017/2018

- godzina 18.00 - spotkania z wychowawcami w salach.

31 sierpnia 2017, czwartek

Zajęcia otwarte w grupie KONIKÓW POLNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 września 2017r. po uroczystej akademii rozpoczynającej rok szkolny 2017/2018 w najmłodszej grupie przedszkolnej "KONIKI POLNE" odbędą się zajęcia otwarte. Rodziców serdecznie zapraszamy.

28 sierpnia 2017, poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

W dniu 4 września 2017r.

zapraszamy wszystkich uczniów szkoły i przedszkolaków na inaugurację roku szkolnego 2017/2018.

Zaplanowana uroczystość odbędzie się zgodnie z następującym harmonogramem:

godz. 8.00- Msza Święta w kościele p.w.NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 – uroczysta akademia w sali sportowej

(uczniowie i przedszkolaki podczas akademii przebywają pod opieką rodziców lub opiekunów)

Po uroczystej akademii (ok. godz. 9.30) spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych.

(w tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, natomiast przedszkole pełni dyżur

do godz. 17.00)

Autobus szkolny:

7.30 - z Brójec

10.15 - powrótść...

21 czerwca 2017, środa

Zakończenie Roku Przedszkolnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na uroczystość Zakończenia Roku Przedszkolnego 2016/2017 pod hasłem "Podróż za jeden uśmiech po Polsce" która odbędzie się w środę 21.06.2017 o godz. 14.00 !!!

13 czerwca 2017, wtorek

Zebranie z rodzicami dzieci przyszłorocznych

We wtorek 13.06.2017 r. o godz. 18.00 odbędą się zebrania dla Rodziców wszystkich przyszłorocznych przedszkolaków. Serdecznie zapraszamy !!!

10 czerwca 2017, sobota

Piknik Rodzinny

Zapraszamy wszystkich rodziców razem z dziećmi na coroczny PIKNIK RODZINNY w sobotę 10.06.2017 o godz. 10.00 - zachęcamy również do wzięcia udziału w rodzinnym show pod hasłem: "Mam Talent" i zaprezentować się wraz ze swoją rodziną. Życzymy udanej zabawy.

6 czerwca 2017, wtorek

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebranie podsumowujące pracę dydaktyczno - wychowawczą w roku 2016/2017, które odbędzie się 6 czerwca 2017 r, (we wtorek) o godz. 18.00

1 czerwca 2017, czwartek

Organizacja Dnia Dziecka

Godz. 8.00 – Apel dla wszystkich uczniów szkoły.

Przewidziane atrakcje:

Przedszkole: Konkurs „MAM TALENT” oraz pokaz wozów strażackich

Klasy I-III: Rozgrywki sportowe, ognisko z kiełbaskami oraz przejażdżka samochodem strażackim.

Klasy IV-VI: Wyjazd do kina. Po powrocie ognisko z kiełbaskami.

Autobus powrotny o godz. 12.30.

Zajęcia świetlicowe dla dzieci, które muszą zostać w szkole bez zmian.

W tym dniu nie będzie wydawany obiad dla uczniów szkoły. Obiad w przedszkolu bez zmian.

30 maja 2017, wtorek

Jubileusz 10-lecia nadania szkole imienia

Z okazji Jubileuszu 10-lecia nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika zapraszamy Państwa wraz z dziećmi na Mszę Świętą w intencji szkoły, która odbędzie się 28 maja 2017 r o godz. 11.15 w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach.

Ponadto 30 maja 2017 r o godz. 17.00 specjalnie dla Państwa powtórzymy jubileuszowy program artystyczny w wykonaniu uczniów i przedszkolaków.

26 maja 2017, piątek

Dzień Mamy

W piątek 26 maja 2017 zapraszamy wszystkie kochane MAMY na warsztaty pod hasłem "Lubię być z moją mamą" oraz ciekawe zabawy do naszego przedszkola. W poszczególnych grupach zajęcia te będą się odbywały w następujących godzinach: grupa Mrówek - godz. 10.00; grupa Pszczółek - godz. 11.30; grupa Biedronek - godz. 12.00; grupa Motylków - godz. 12.30; grupa Koników Polnych - godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy kochane MAMY !!!

19 maja 2017, piątek

Zbiórka fantów na Piknik

Ruszyła zbiórka fantów na V Piknik Rodzinny pod hasłem "Rodzina to fajna dzużyna", jednocześnie zapraszamy rodziny do zaprezentowania się na scenie podczas zbliżającego się pikniku w czymś, co Wasza rodzina robi, potrafi najlepiej np.: śpiew, taniec, scenka dramowa, sport czy inne ciekawe sztuczki. Ważne jest to, aby rodzina jako drużyna wystąpiła razem i zabawiła się w konkursie Mam Talent.

18 maja 2017, czwartek

Świerszczykowe wierszyki

18 maja (w czwartek) w GOK odbędą się gminne eliminacje konkursu recytatorskiego "Świerszczykowe wierszyki". Na występy wyjeżdża grupa Biedronki wraz z panią R. Rodak i M. Zarzycką oraz uczestnikami oddziałów przedszkolnych i szkoły.

17 maja 2017, środa

Wycieczka do leśniczówki w Żywocinie

W dniu 17 maja (środa) dzieci z grupy Biedronek i Koników Polnych jadą autokarem na zajęcia edukacyjne do leśniczówki w Żywocinie. Koszt wycieczki wynosi 20 zł, pieniążki prosimy wpłacać do wychowawców poszczególnych grup.

12 maja 2017, piątek

Olimpiada Sportowa w Rzeczycy

Przypominamy, że 12.05.2017 dzieci (przedstawiciele poszczególnych grup) jadą na Powiatową Olimpiadę Przedszkolaków do Rzeczycy. Zbiórka o godzinie 7.00. Prosimy, aby w tym dniu dzieci zjadły śniadanie w domu i były zaopatrzone w suchy prowiant oraz coś do picia. Odpowiedni strój sportowy dzieci otrzymają w przedszkolu.

8 maja 2017, poniedziałek

Wycieczka do Baśniowej Kawiarenki

W poniedziałek 8 maja dzieci z grupy Motylki i Mrówki jadą na wycieczkę autokarową do Baśniowej Kawiarenki w Łodzi na przedstawienie pt.: "Dlaczego słonie mają trąby". W tym dniu dzieci zjedzą śniadanko o godz. 8.00. Wyjazd o godz. 9.30. Planowany powrót około godz. 12.00 na obiad. W Kawiarence dzieci tradycyjnie otrzymają ciasteczko i soczek. Koszt wycieczki: 26 zł. Pieniążki prosimy wpłacać u wychowawców grup.

25 kwietnia 2017, wtorek

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się we wtorek 25 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.00 dla Punktów Przedszkolnych czyli grup: PP1-"PSZCZÓŁKI", PP2-"MOTYLKI" i PP3-"MRÓWKI" oraz o godzinie 18.00 dla Oddziału Przedszkolnego czyli grupy 01-"BIEDRONKI"

UWAGA !!!

Dla rodziców dzieci z grupy 02-"KONIKI POLNE" zebranie odbędzie się 9 maja 2017 o godzinie 18.00

Serdecznie zapraszamy.

24 kwietnia 2017, poniedziałek

Dzień Ziemi na Zielono

W poniedziałek 24.04.2017 będziemy obchodzili w przedszkolu Światowy Dzień Ziemi, tego dnia przychodzimy ubrani na zielono (przynajmiej jedna część garderoby) oraz dzieci przynoszą zielone owoce i warzywa, będzie to kolejny etap naszego cyklu "W kolorowym świecie witamin".

19 kwietnia 2017, środa

Wycieczka do Łodzi

W dniu 19.04.2017 r.(w środę) grupy Motylki i Pszczółki jadą na wycieczkę do Łodzi. W programie wycieczki zaplanowany jest przejazd pociągiem ze stacji Bedoń na dworzec Łódź Fabryczna, zwiedzanie nowego dworca, muzeum Semafor, warsztaty twórcze w Białej Fabryce, w międzyczasie ciepły posiłek (pizza). Koszt wycieczki 100 zł. Wpłaty pieniążków prosimy dokonywać u wychowawców grup do 12.04.2017 r. Zbiórka o godz. 7.00, wyjazd 7.15. Przewidywany powrót ok. godz. 17.00. Prosimy, aby dzieci zjadły pierwsze śniadanie w domu. Nie zabieramy plecaków, na drugie śniadanie i podwieczorek każde dziecko otrzyma bułeczkę i soczek.

11 kwietnia 2017, wtorek

Wielkanocne Śniadanie

We wtorek 11 kwietnia 2017 r. będziemy przygotowywać w naszym przedszkolu uroczyste śniadanie Wielkanocne. W związku z tym prosimy o przyniesienie różnych produktów.

6 kwietnia 2017, czwartek

Wycieczka do Ceramilandii

W czwartek 06.04.2017 dzieci z grupy Pszczółki i Motylki jadą na wycieczkę autokarową do Ceramilandii koło Lutomierska. Zbiórka o godz. 8.00. Prosimy, aby w tym dniu dzieci zjadły śniadanie w domu. Dzieciom, które mają dolegliwości związane z podróżą prosimy o podanie stosownych leków. Nie zabieramy plecaków z prowiantem tylko buty na zmianę. Na miejscu mamy obiad, napoje oraz słodką bułeczkę. Przewidziany powrót ok. godz. 15.00.

31 marca 2017, piątek

Konkurs recytatorski

W dniu 31.03.2017 - piątek odbędzie się w naszym przedszkolu międzyszkolny konkurs recytatorski poświęcony twórczości Juliana Tuwima pt. "Po schodach wierszy".

24 marca 2017, piątek

Rekolekcje Wielkopostne

Dnia 24 marca w piątek rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne w parafii w Kurowicach. W tym dniu zajęcia w przedszkolu odbywają się w niezmienionym trybie. Nauka rekolekcyjna rozpoczyna się o godz. 12.00 do 13.00. Przy szkole będą czekały autokary, które zawiozą i przywiozą dzieci. Zapraszamy również na dalszą naukę rekolekcyjną, która odbędzie się w sobotę i w niedzielę.

21 marca 2017, wtorek

Pierwszy Dzień Wiosny i dzień Niebieski

We wtorek 21 marca będziemy obchodzić Pierwszy Dzień Wiosny. Tego wspaniałego, wiosennego i miejmy nadzieję, że ciepłego dnia, zawita do nas "Wiosna w błękitnej sukience", dzieci obejrzą przedstawienie w wykonaniu uczniów z koła recytatorskiego pt. "Wiosenna łąka". Oczywiście, jak tradycja nakazuje, każda grupa przygotuje swoją Marzannę, którą pożegnamy Zimę. Przewidujemy wiele zabaw ruchowych, tanecznych i twórczych.

W tym dniu będziemy realizować również, kolejny - VI etap projektu „W kolorowym świecie witamin”, będzie to dzień niebieski i poświęcony zostanie promocji ruchu i aktywności fizycznej oraz ochrony wody. Prosimy, aby dzieci tego dnia przyszły ubrane na niebiesko (przynajmniej 1 element garderoby).

13 marca 2017, poniedziałek

Zbiórka matulatury

Przypominamy, że od poniedziałku 13 do piątku 17 marca będzie trwała w naszym przedszkolu zbiórka surowców wtórnych (makulatura, puszki). W tych dniach prosimy o przynoszenie zapakowanych paczek i składanie ich przed salami danej grupy.

8 marca 2017, środa

Dzień Kobiet

W środę z okazji Dnia Kobiet organizujemy w przedszkolu spotkanie grupowe pod hasłem "Dzieńdobry Panie" w ramach którego będziemy czytać wiersze i śpiewać piosenki o kobietach. Chłopcy w grupach przygotują dla dziewczynek kolorowe laurki z kwiatami.

23 lutego 2017, czwartek

Tłusty czwartek

W tłusty czwartek 23 lutego wszystkie grupy będą przygotowywały w klasach słodkie poczęstunki. Będziemy własnoręcznie przygotowywać i ozdabiać torty.

21 lutego 2017, wtorek

Dzień Biały

Kolejny - V etap projektu „W kolorowym świecie witamin” będziemy realizować w naszym przedszkolu we wtorek 21 lutego 2017 r. Tym razem prosimy, aby dzieci tego dnia przyszły ubrane na biało (przynajmniej 1 element garderoby) i przyniosły ze sobą mleczne przetwory (serki, twarożki lub jogurty, oczywiście dla alergików mogą być sojowe).

15 lutego 2017, środa

Pokaz Pająków

Żywa lekcja przyrody czyli pokaz Pająków dla grup 01 i 02 odbędzie się w przedszkolu środę 15 lutego. Koszt warsztatów 4 zł.

14 lutego 2017, wtorek

Walentynki oraz wyjazd grup 01 i pp3 do Baśniowej Kawiarenki

We wtorek 14 lutego grupy Biedronki i Mrówki wyjeżdżają do Baśniowej Kawiarenki na przedstawienie - "Brzydkie Kaczątko". Zbiórka o godz. 8.00 - śniadanie, wyjazd o godz. 8.40 , powrót ok. godz. 12.00 na obiad.

Tego dnia w przedszkolu obchodzone będą Walentynki, czyli muzyczne zabawy walentynkowe pod hasłem "Walentynki - kulturalni dla chłopczyka i dziewczynki". Obowiązuje strój czerwony lub różowy.

13 lutego 2017, poniedziałek

Audycja muzyczna z utworami Uli Pakuły

W poniedziałek 13 lutego 2017 r. odbędzie się "Kosmiczne spotkanie" z muzyką Uli Pakuły.

2 lutego 2017, czwartek

Spotkanie z aktorką

W czwartek 2 lutego w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi i poszerzaniem wiedzy o różnych zawodach, odwiedzi nasze przedszkole i spodka się z dziećmi aktorka filmowa i teatralna pani Anna Sarna-Śniecikowska, która będzie dla naszych przedszkolaków recytowała wiersze znanych poetów.

31 stycznia 2017, wtorek

Bal Karnawałowy

W dniu 31 stycznia 2017 (wtorek) po feriach o godz 9.15, w przedszkolu odbędzie się dla dzieci Bal Karnawałowy, prosimy o przygotowanie dzieciom strojów z bezpiecznymi rekwizytami.

16 stycznia 2017, poniedziałek

Ferie zimowe

W dniach od 16 do 29 stycznia 2017 będą ferie zimowe, w tym czasie w Punktach Przedszkolnych odbywać się będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.

13 stycznia 2017, piątek

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 13 stycznia 2017 (piątek) o godzinie 10.00 serdecznie zapraszamy nasze kochane Babcie oraz kochanych Dziadków na występy artystyczne z okazji ich święta oraz na wspólną zabawę karnawałową, po balu zapraszamy na poczęstunek.

10 stycznia 2017, wtorek

Zebranie z rodzicami

Zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się we wtorek 10 stycznia 2017 r. o godzinie 18.00

21 grudnia 2016, środa

Gminna Sesja Opłatkowa

W środę 21 grudnia o godz 12.30 w naszym przedszkolu odbędzie się Gminna Sesja Opłatkowa - przedszkolaki zaprezentują dla gości przygotowany program artystyczny - Jasełka

16 grudnia 2016, piątek

Jasełka

16 grudnia 2016 r. (w piątek) o godz.10.30 na sali gimnastycznej w szkole odbędą się Jasełka. Po przedstawieniu, serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkania wigilijne we wszystkich grupach przedszkolnych.

12 grudnia 2016, poniedziałek

Koncert pani Uli Pakuły

W poniedziałek 12 grudnia 2016 r. odbędzie się kolejny koncert pani Uli Pakuły. Tym razem dzieci wezmą udział w zabawach mikołajkowych.

12 grudnia 2016, poniedziałek

Konkurs na "Najładniejszą piosenkę anglojęzyczną"

12 grudnia 2016 r. przeprowadzony zostanie I etap konkursu na „Najładniejszą piosenkę anglojęzyczną”. Prosimy rodziców o przygotowanie chętnych dzieci i o dostarczenie linii melodycznej na płycie CD bądź na pendrivie.

12 grudnia 2016, poniedziałek

Spotkanie z pisarką p. Karoliną Kołodziej

W poniedziałek 12 grudnia naszym w przedszkolu odbędzie się spotkanie z pisarką, autorką książek dla dzieci o Łodzi, panią Karoliną Kołodziej.

8 grudnia 2016, czwartek

Akcja Dar serca

Do 8 grudnia 2016 r. w naszym przedszkolu będzie trwała akcja „Dar serca”.

Bardzo prosimy o aktywne włączenie się i wsparcie jednej z potrzebujących rodzin. Szczegółowe informacje dotyczące akcji wywieszone są w holu głównym przedszkola.

8 grudnia 2016, czwartek

"Czerwony dzień"

W czwartek 8 grudnia 2016 r. w naszym przedszkolu będziemy realizować IV część projektu:

„W kolorowym świecie witamin”. Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane na czerwono (przynajmniej 1 element garderoby) i przyniosły ze sobą czerwone warzywa i owoce.

6 grudnia 2016, wtorek

Mikołajki

We wtorek 6 grudnia 2016 r. z okazji Mikołajek dzieci otrzymają drobne upominki. Odwiedzi nas również Mikołaj z GOK.

W tym dniu nastąpi także przekazanie prac konkursowych na „Najpiękniejszą bombkę bożonarodzeniową” do GOK w Brójcach. W przygotowaniu bombek dzieciom pomagają wychowawczynie. Konkurs adresowany jest wyłącznie dla dzieci z Oddziałów Przedszkolnych (tzw. zerówek).

5 grudnia 2016, poniedziałek

Teatr Gwiazdozbiór

W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. o godz.8.55 odbędzie się występ Amatorskiego Teatru Nauczycieli i Rodziców „Gwiazdozbiór”.

W tym roku będziemy oglądać przedstawienie pt.: „Królowa śniegu”.

30 listopada 2016, środa

Zabawy Andrzejkowe

W środę odbędzie się w naszym przedszkolu zabawa muzyczno ruchowa - Piżama Party, w trakcie której będą miały miejsce różne wróżby Andrzejkowe i konkursy. Przewidziany jeszt słodki poczęstunek a obowiązkowy strój to piżama. Początek imprezy o godz 17.00 a koniec 19.00

Zapraszamy dzieci.

29 listopada 2016, wtorek

Dzień brązowy i konkurs „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”

We wtorek 29 listopada 2016 będzie realizowana trzecia część projektu: „W kolorowy świecie witamin”, tym razem będzie to „dzień brązowy”, oczywiście przypominamy o tym, że wszyscy przychodzą do przedszkola w brązowych ubraniach. Tym razem dzieci będziemy zapoznawały się z różnymi rodzajami ziaren, pestek i nasion.

W tym dniu ogłoszone zostaną również wyniki konkursu plastycznego: „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” adresowanego do wszystkich dzieci z naszego przedszkola i ich rodziców.

25 listopada 2016, piątek

Dzień Pluszowego Misia

W piątek wszystkie przedszkolaki będą obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Oczywiście będą zabawy, konkursy, wiersze i muzyka obowiązkowo tego dnia zabieramy ze sobą ulubioną przytulankę MISIA.

16 listopada 2016, środa

Konkurs Buliba

Przedszkolaki z Bukowca po raz drugi będą brały udział w ogólnopolskim - Wielkim Konkursie Ekologicznym - BULIBA. Hasłem tegorocznej edycji konkursu będzie "Baw się zdrowo" a celem będzie promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, aktywnego stylu życia, potrzebę rozwijania sprawności fizycznej dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. W związku z tym prosimy o przynoszenie różnych odpadów i materiałów wtórnych takich jak: butelki plastikowe po napojach, pudełka kartonowe, gazety, itp. z których bedziemy przygotowywać pracę. Oczywiście zapraszamy również do głosowania na naszą pracę.

15 listopada 2016, wtorek

Zebranie z rodzicami

We wtorek 15 listopada 2016 o godz. 18.00 - odbędą się spotkania z Wychowawcami poszczególnych grup, w trakcie których będą przedstawone analizy obserwacji dzieci.

Serdecznie zapraszamy.

Konsultacje indywidualne wg. potrzeb nauczycieli i rodziców w dniach 28.11.2016 - 02.12.2016

14 listopada 2016, poniedziałek

Muzyczne zabawy

W poniedziałek 14 listopada dzieci będą uczestniczyły w muzycznych zabawach z Ulą Pakułą pod hasłem „Spotkanie biało- czerwone”.

11 listopada 2016, piątek

"Marsz niepodległości"

W sobotę 11 listopada z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbędzie się w Bukowcu "Marsz niepodległości". Wszystkich serdecznie zapraszamy.

10 listopada 2016, czwartek

Apel z okazji Święta Niepodległości

W dniu 10.11.2016 wszystkie przedszkolaki w naszym przedszkolu będą uczestniczyły w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości, prosimy o ubranie dzieci w strój galowy

8 listopada 2016, wtorek

Dzień Zdrowego Śniadania

We wtorek 8 listopada dzieci będą obchodzić Dzień Zdrowego Śniadania w ramach programu: "Śniadanie daje nam moc" i samodzielnie będą przygotowywały zdrowe kanapki.

26 października 2016, środa

Dzień pomarańczowy

W środę 26 października będziemy realizować kolejny etap działań w ramach projektu realizowanego w naszym przedszkolu, pod hasłem: „W kolorowym świecie witamin”. Tym razem będzie to dzień pomarańczowy. Ponownie prosimy o ubranie dzieci oczywiście w tonacji pomarańczowej i przyniesienie pomarańczowych owoców lub warzyw.

20 października 2016, czwartek

Warsztaty Ekologiczne

W czwartek 20 i piątek 21 października 2016 dzieci będą uczestniczyły w warsztatach ekologicznych z czerpania papieru zorganizowanych przez Stowarzyszenie ONIATY, wychodzimy po śniadaniu i wracamy na obiad.

(Czw. - grupa Koniki Polne i Motylki; Pt. - grupa Pszczółki, Mrówki i Biedronki)

14 października 2016, piątek

Pasowanie na Przedszkolaka i Bal Jesieni

W Dzień Edukacji Narodowej (14 października 2016) odbędzie się w naszym przedszkolu Bal Jesieni połączony z Pasowaniem na Przedszkolaka pod hasłem: "Chociaż jestem mały, przedszkolak ze mnie wspaniały". Wszystkie dzieci a w szczególności te, które przybyły do naszego przedszkola po raz pierwszy, będą starały się udowodnić, że zasługują na miano przedszkolaka. Po uroczystości i balu przewidziany jest poczęstunek dla dzieci.

10 października 2016, poniedziałek

Zabawy muzyczne

W poniedziałek 10.10.2016 odbędzie się kolejne spotkanie z muzyką Uli Pakuły pod hasłem: „Jemy zdrowo, kolorowo”.

29 września 2016, czwartek

Dzień fioletowy

W czwartek 29 września 2016 - będziemy w naszym przedszkolu realizować pierwszą część akcji projektu, pod hasłem: „W kolorowym świecie witamin” - będzie to dzień fioletowy. W związku z tym prosimy aby dzieci tego dnia ubranie były na fioletowo lub miały jakąś część garderoby w tym kolorze oraz przyniosły ze sobą owoce lub warzywa o podobnej barwie.

27 września 2016, wtorek

Wycieczka do Mikrokosmosu

We wtorek 27 września 2016 dzieci z grupy Motylki i Pszczółki wyjeżdżają na wycieczkę autokarową do Parku Edukacyjno -Rozrywkowego MIKROKOSMOS w Ujeździe. Wyjazd ok godz 9.15 przewidywany powrót ok godz 14.00. Tego dnia śniadanie będzie o godzinie 8.30, dzieci nie zabierają plecaków, gdyż przewidziany jest na miejscu ciepły posiłek i słodka przekąska.

23 września 2016, piątek

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Bukowcu

W piątek 23 września od samego rana będziemy w Bukowcu bardzo uroczyście obchodzić Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Uroczystość odbędzie się pod hasłem „Dzień Przedszkolaka każdy to wie, bawi się z nami, kto tylko chce” a na dzieci będzie czekało mnustwo atrakcyjnych zajęć i niespodzianek.

20 września 2016, wtorek

Dzień Przedszkolaka do Łodzi

We wtorek 20.09.2016 przedstawiciele dzieci z oddziałów przedszkolnych wyjadą na Dzień Przedszkolaka do Łodzi.

16 września 2016, piątek

Sprzątanie świata

W tym dniu przedszkolaki wezmą udział a ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata", która będzie miała charakter warsztatów ekologicznych pod hasłem: "Podaj dalej... drugie życie odpadów"

13 września 2016, wtorek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

13 września 2016 r. (wtorek) zapraszamy na zebrania.

- godzina 17.30 - spotkanie z dyrektorem (przedstawienie głównych kierunków pracy przedszkola w roku 2016/2017)

- godzina 18.00 - spotkania z wychowawcami ( zapoznanie z planem pracy grup przedszkolnych, zapoznanie z procedurami współpracy z rodzicami, sprawy różne)

12 września 2016, poniedziałek

Muzyczne zabawy

W poniedziałek 12 września przedszkolaki będą uczestniczyć w zabawach muzycznych z Ulą Pakułą. Tematem pierwszego w tym roku szkolnym spotkania będzie „Moda na odblaski”.

1 września 2016, czwartek

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

W dniu 1września 2016r.

zapraszamy wszystkich uczniów szkoły i przedszkolaków na inaugurację roku szkolnego 2016/2017.

Zaplanowana uroczystość odbędzie się zgodnie

z następującym harmonogramem:

godz. 8.00- Msza Święta w kościele p.w.NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 – uroczysta akademia w sali sportowej

(uczniowie i przedszkolaki na sali przebywają pod opieką rodziców lub opiekunów)

godz. 10.00- spotkanie z wychowawcami w klasach szkolnych i grupach przedszkolnych.

(w tym dniu nie zaplanowano zajęć dydaktycznych, przedszkole pełni dyżur w godz. 7.00-17.00)

godz. 10.15- powrót do domu.

Autobus szkolny:

7.30 - z Brójec

10.15 - powrót

1 lipca 2016, piątek

PRACA SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACJI

W czasie miesięcy wakacyjnych sekretariat

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu

(budynek szkoły)

będzie czynny w dniach:

27 czerwca – 15 lipca

25 lipca – 05 sierpnia

22 sierpnia – 31 sierpnia

codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 -15.00

Sekretariat przedszkola będzie czynny w dniach:

27 czerwca -1 lipca – godz. 8-12 (wt.13-17)

11 lipca -22 lipca – godz. 8-12 (wt.13-17)

08 sierpnia – 19 sierpnia – godz. 8-12

29 sierpnia – 31 sierpnia -godz.8-12

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy – spbukowiec@o2.pl

Kontakt telefoniczny:

szkoła – 42 227 98 88

przedszkole – 501 290 755

22 czerwca 2016, środa

Zakończenie roku przedszkolnego 2015/2016

W środę o godz. 14.00 na sali gimnastycznej w szkole odbędzie się Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2015/2016. Serdecznie zapraszamy.

11 czerwca 2016, sobota

Piknik Rodzinny w Bukowcu

W sobotę 11 czerwca od godziny 10.00 do 13.00 odbędzie się IV Piknik Rodzinny. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

1 czerwca 2016, środa

Wyjazd do teatru

W środę 1 czerwca odbędzie się wyjazd do teatru " Lutnia" na przedstawienie pt. " Kot w butach" Wyjazd o godz 9.00, powrót planowany ok godz. 12.30.

31 maja 2016, wtorek

Święto Szkoły

We wtorek odbędzie się IX rocznica nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. Tego dnia odbędze się uroczysty apel. Wszystkich obowiązuje strój galowy.

22 kwietnia 2016, piątek

DZień Ziemi

W piątek 22 kwietnia, będziemy obchodzić w przedszkolu Dzień Ziemi. Tego dnia wszystkie przedszkolaki przychodzą ubrane na zielono.

21 marca 2016, poniedziałek

Pierwszy dzień wiosny...

W poniedziałek 21 marca, w przedszkolu będziemy obchodzić pierwszy dzień wiosny. Tego dnia dzieci przychodzą ubrane na zielono. W programie dnia - robienie marzanny, zabawy i konkursy o tematyce wiosennej.

14 marca 2016, poniedziałek

Zbiórka makulatury

Od 14 do 18 marca odbędzie się zbiórka surowców wtórnych. Zachęcamy wszystkich do udziału. Zbieramy makulaturę i aluminium.

9 marca 2016, środa

Dni Otwarte

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bukowcu zaprasza rodziców zerówek wraz z dziećmi na Dni Otwarte 9,10 i 11 marca 2016 r. o godz. 9.00

12 lutego 2016, piątek

Walentynki

Jutro w przedszkolu obchodzimy walentynki,wszystkie dzieci przychodza ubrane na czerwono.

2 lutego 2016, wtorek

Zebranie z rodzicami

2 lutego o godzinie 18.00 zapraszamy na zebrania z wychowawcami poszczególnych grup.

31 stycznia 2016, niedziela

IV Festiwal Kultury w Bukowcu.

31 stycznia o godzinie 16.00 w Sali Sportowej w Bukowcu, odbędzie się już IV Festiwal Kultury w Bukowcu.Serdecznie zapraszamy.

29 stycznia 2016, piątek

Bal Karnawałowy - dziś w przedszkolu śpiew i tańce.

29 stycznia odbędzie się Bal Karnawałowy dla przedszkolaków. W tym dniu dzieci przychodzą przebrane.

22 stycznia 2016, piątek

Dzień Babci i Dziadka - " Cała Nasza gromadka kocha Babcię i Dziadka"

Dzieci oraz Wychowawcy serdecznie zapraszają wszystkie Babcie i Dziadków na Spotkanie z okazji Ich dorocznego Święta, które odbędzie się w piątek 22 stycznia o godzinie 12.30 na sali gimnastycznej.

22 grudnia 2015, wtorek

Wigilia, wizyta ś. Mikołaja

We wtorek przedszkolaki wezmą udział w Wigilii szkolnej. Tego dnia obowiązuje strój galowy. Po Wigilii, przedszkole odwiedzi św. Mikołaj.

18 grudnia 2015, piątek

Przedstawienie Bożonarodzeniowe

Grupa Motylków i Pszczółek serdecznie zaprasza rodziców na przedstawienie Bożonarodzeniowe w piątek o godz. 10.00.

17 grudnia 2015, czwartek

Jasełka

W czwartek w grupach Biedronek i Koników Polnych odbędą się Jasełka. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców. O godz. 10.00 - Jasełka grupy Koników Polnych, natomiast o 11.15 Jasełka gr. Biedronek

7 grudnia 2015, poniedziałek

Mikołajki

W poniedziałek 07.12 będziemy obchodzić Mikołajki. W tym dniu dzieci przychodzą ubrane na czerwono. Obędzie się również jak co roku spektakl mikołajkowy, wystawiany przez teatr " Gwiazdozbiór" w tym roku będzie to SHREK.

27 listopada 2015, piątek

Andrzejki

W piątek będziemy obchodzić Andrzejki. Przedszkolaki wezmą udział we wróżbach przygotowanych na sali ruchowej.

25 listopada 2015, środa

Dzień Misia

W środę odbędzie się " Dzień Pluszowego Misia". W tym dniu wszystkie dzieci przynoszą ulubionego pluszaka do przedszkola.

24 listopada 2015, wtorek

Zebranie z rodzicami

godz. 16:00 sala gimnastyczna - podsumowanie uroczystości otwarcia nowej części budynku szkoły i przedszkola

godz. 16:30 - zwiedzanie nowego obiektu

godz. 17:00 - spotkanie z Wychowawcami

godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje indywidualne wg. potrzeb nauczycieli i rodziców

11 listopada 2015, środa

Marsz Niepodległóści

UROCZYSTY MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2015 roku o godzinie 10:00 odbędzie się Uroczysty Marsz Niepodległości w Bukowcu, na który serdecznie zapraszamy przedszkolaków raz z rodzicami.

W programie:

- Apel Niepodległościowy na placu szkolnym;

- przemarsz ulicami Bukowca w towarzystwie między innymi: Ułanów na koniach, Orkiestry Dętej z Kurowic, Mażoretek, Bukowianek, Bukowiaczka, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu i Koła Gospodyń Wiejskich;

- uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej "Pamięci Bohaterów Walczących o Niepodległość Polski";

-wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy wojskowej grochówce.

6 listopada 2015, piątek

Śniadanie daje moc...

W piątek przedszkolaki wezmą udział w programie „Śniadanie daje moc”. Tego dnia dzieci przygotują zdrowe kanapki.

5 listopada 2015, czwartek

Żywa lekcja przyrody

W czwartek 5 listopada odbędzie się żywa lekcja przyrody "Pokaz motyli egzotycznych".

3 listopada 2015, wtorek

"Smerfowisko"

We wtorek 03.11.2015 grupy starsze ( Biedronki i Koniki Polne) jadą do Teatry Muzycznego w Łodzi na przedstawienie pod tytułem "Smerfowisko"

28 października 2015, środa

Pasowanie na Przedszkolaka " Bal Jesieni"

W środę o godzinie 12.15 odbędzie się "Bal Jesieni" połączony z Pasowaniem na przedszkolaka. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

13 października 2015, wtorek

Otwarcie przedszkola

Uroczystość otwarcia nowego obiektu przedszkolnego odbędzie się 13 października 2015r. o godzinie 10:00 w sali sportowej. Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą Św. w kościele NSJ w Kurowicach w dniu 11 października 2015r. o godzinie 11:15.

Serdecznie zapraszamy

22 września 2015, wtorek

Sprzątanie Świata

We wtorek przedszkolaki wezmą udział w akcji "Sprzątanie świata".

15 września 2015, wtorek

Zebrania z rodzicami

15 września 2015 r. (wtorek) zapraszamy na zebrania.

godz. 18.00 - spotkanie z dyrektorem (przedstawienie głównych kierunków pracy przedszkola w roku 2015/2016)

godz.18.30 - spotkania z wychowawcami (zapoznanie z planem pracy przedszkola na rok 2015/2016, zapoznanie z procedurami współpracy z rodzicami, sprawy różne)

1 września 2015, wtorek

Rozpoczęcie roku przedszkolnego 2015/2016

Uroczysta inauguracja roku przedszkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 r. (wtorek) o godzinie 9.00 na sali sportowej.

Serdecznie zapraszamy.

1 lipca 2015, środa

Praca sekretariatu w okresie wakacyjnym.

W czasie miesięcy wakacyjnych sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu będzie czynny w dniach:

29 czerwca – 3 lipca

20 lipca – 31 lipca

17 sierpnia – 31 sierpnia

codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 -15.00

W dniach 6– 17 lipca oraz 3 – 14 sierpnia w godzinach 8.00-12.00 w sekretariacie będzie pełniony dyżur kancelaryjny.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy – spbukowiec@o2.pl

24 czerwca 2015, środa

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego odbędzie się w środę - 24 czerwca o godzinie 14:00 na sali gimnastycznej. Serdecznie zapraszamy.

25 i 26 czerwca zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem.

18 czerwca 2015, czwartek

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami:

godz. 17:00 - rodzice przyszłorocznych pierwszoklasistów

godz. 18:00 - rodzice przedszkolaków

13 czerwca 2015, sobota

Piknik Rodzinny

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i przedszkolaków wraz z rodzicami na rodzinny III Szkolno - Przedszkolny Piknik Rodzinny, który odbędzie się 13 czerwca w godynach 10-13 na placu przed szkołą.

11 czerwca 2015, czwartek

Warsztaty pszczelarskie

Już w czwartek dzieci będą miały możliwość wziąć udział w warsztatach pszczelarskich, ktore poprowadzi p. Piotr Poźniak, tata Klaudii z gr. 0/3. Tym razem każdy przedszkolak własnoręcznie wykona świecę.

1 czerwca 2015, poniedziałek

Dzień Dziecka

W poniedziałek będziemy obchodzić w przedszkolu Dzień Dziecka. Zaczniemy wspólnym apelem. Potem odbędą się zajęcia plastyczno - przyrodnicze o dinozaurach. Oczywiście nie może zabraknąć wozów strażackich. Na wszystkich czeka słodka niespodzianka.

25 maja 2015, poniedziałek

Wycieczka grup "0" Nieborów - Bolimów

W dniu 25 maja 2015 roku przy współudziale Biura Podróży „Świteź” organizujemy wycieczkę dla wszystkich grup "0" do Nieborowa i Bolimowa. W programie:

- warsztaty u Łowiczanki, polegające na wyrabianiu i formowaniu ciasta (dzieci zabierają wypieki do domu);

- zwiedzanie Pałacu Radziwiłłów w Nieborowie – zajęcia muzealne dostosowane do wieku dzieci;

- warsztaty garncarskie – zwiedzanie izby muzealnej, lepienie z gliny oraz toczenie naczyń (własny wyrób dzieci zabierają do domu).

Dzieci mają zapewniony obiad w Restauracji „Biała Dama” w Nieborowie (zupa pomidorowa, ziemniaki, filet z piersi z kurczaka, kompot, surówka). Wyjazd planowany jest na godzinę 8:00 (zbiórka 7:45), natomiast powrót około godziny 18:00.

18 maja 2015, poniedziałek

Dni Tańca

Przed nami trzy dni tańca. dzieci poznają: hip hop, taniec ludowy, a także współczesny z elementami aerobiku. Zajęcia muzyczne w tych dniach przeprowadzą profesjonaliści.

4 maja 2015, poniedziałek

Tydzień czytania dzieciom książek

Zaraz po długim weekendzie, już od poniedziałku, przed nami Tydzień czytania dzieciom książek. Dzieci zapoznają się z różną tematyką wierszy i bajek. Nauczą się wypowiadać na temat usłyszanych treści. Czeka nas niezwykle ciakwy tydzień...

29 kwietnia 2015, środa

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Jutro odbędzie się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia obowiązuje strój galowy.

27 kwietnia 2015, poniedziałek

Konkurs Fotograficzny EKO-GMINA 2015

Serdecznie zapraszamy uczniów i przedszkolaków do udziału w konkursie fotograficznym EKO-GMINA 2015. Jest to konkurs na najlepsze zdjęcie przedstawiające otaczającą nas przyrodę. Na prace czekamy do 31 maja.

Szczegóły w regulaminie.

24 kwietnia 2015, piątek

Dni Tańca przełożone

Z powodów organizacyjnych Dni Tańca zostały przełożone na miesiąc maj.

31 marca 2015, wtorek

Śniadanie Wielkanocne

We wtorek będziemy mieć warsztaty kulinarne i plastyczne z jajkiem w roli głównej. Tego dnia dzieci przypomną sobie tradycje Świąt Wielkanocnych.

27 marca 2015, piątek

"Po schodach wierszy"

W piątek, 27 marca odbędzie się międzyszkolny konkurs recytatorski "Po schodach wierszy". Tym razem dzieci będą recytowały wiersze o tematyce ekologicznej. Z naszych oddziałów przedszkolnych do etapu międzyszkolnego zakwalifikowała się Aleksandra Wójtowicz z grupy 0/3. Życzymy powodzenia!

23 marca 2015, poniedziałek

Pierwszy dzień wiosny

W poniedziałek będziemy obchodzić pierwszy dzień wiosny. Przed nami warsztaty plastyczne, kulinarne, a także zabawy na świeżym powietrzu. Bardzo prosimy, by dzieci tego dnia były ubrane na zielono. Czeka nas świetna zabawa!

18 marca 2015, środa

Pierwszy Przegląd Piosenki Dziecięcej

Dnia 18 marca odbędzie się Pierwszy Przegląd Piosenki Dziecięcej. Dzieci będą mogły spróbować swoich sił przy mikrofonie. Wykonawcy przygotowują się do występu w domu z pomocą rodziców. Dzieci, które chciałyby wystąpić, prosimy o dostarczenie do wychowawców formularza zgłoszeniowego oraz nagrania piosenki do dnia 13 marca. Mile widziani soliści, jak i duety oraz zespoły. Repertuar dowolny mieszczący się w szeroko pojętym kanonie piosenki dziecięcej. Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

16 marca 2015, poniedziałek

Zbiórka surowców wtórnych

Od 16 do 20 marca, zachęcamy do udziału w zbiórce makulatury (gazety, czasopisma, katalogi, foldery, tekturę i opakowania tekturowe). Pamiętajmy, że zbierając odpady ekologiczne wspomagamy nasze środowisko!

13 marca 2015, piątek

Wyjazd do teatru

W piątek 13 marca dzieci z grup 0/1, 0/2, 0/3 pojadą do Teatru "Pinokio" na bajkę pt. "Czarnoksiężnik OZ". Koszt wycieczki to 30 zł. Wpłat należy dokonywać u wychowawców grup. Wyjazd został zaplanowany na godziną 8:00. Dzieci powinny zjeść obfite śniadanie w domu. Przewidywany powrót ok. godz. 12:00 na obiad.

27 lutego 2015, piątek

Zjęcia

W piątek w naszym przedszkolu będą robione zdjęcia. Deklaracje wyboru rodzaju zdjęcia należy składać u wychowawców grup.

24 lutego 2015, wtorek

Żywa lekcja przyrody

We wtorek wszystkie dzieci z przedszkola wezmą udział w żywej lekcji przyrody. Tym razem będą to pajęczaki. Koszt to 4 złote. Wpłat należy dokonywać u wychowawców grup.

17 lutego 2015, wtorek

Zapalenie zniczy pod obserwatorium

Jutro dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz ze swoimi wychowawczyniami zapalą znicze pod obserwatorium. Będziemy wspominać zmarłego przed dwoma laty Pawła Maksyma - założyciela Obserwatorium Astronomicznego w Bukowcu.

29 stycznia 2015, czwartek

Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków na przedstawienie z okazji Ich święta, które odbędzie się 29 stycznia 2015 roku o godzinie 11 w sali sportowej naszej szkoły.

18 stycznia 2015, niedziela

III Festiwal Kultury w Bukowcu

Serdecznie zapraszamy na III Festiwal Kultury w Bukowcu, który odbędzie się 18 stycznia 2015r. o godz. 16:00 w sali sportowej w Bukowcu.

Wystąpią:

- Amatorski Teatr Nauczycieli i Rodziców "Gwiazdozbiór" z przedstawieniem pt. "Podróż wigilijna";

- Dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca "Bukowiaczek";

- Zespół Śpiewaczy "Bukowianki";

- Zespół mażoretek "Siete".

8 grudnia 2014, poniedziałek

Amatorski Teatr Rodziców i Nauczycieli GWIAZDOZBIÓR

W poniedziałek teatr GWIAZDOZBIÓR przedstawi bajką jako prezent Mikołajkowy dla wszystkich dzieci. Tym razem będzie to "Podróż wigilijna".

28 listopada 2014, piątek

Andrzejki

W piątek dzieci z wszystkich grup przedszkolnych zapoznają się z tradycją wróżenia. Jedna sala zamieni się w salon wróżb... Na wszystkich czeka świetna zabawa.

27 listopada 2014, czwartek

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W czwartek odbędą się zabawy z misiem w roli głównej. Nie zabraknie piosenek, zagadek, a także krótkiego przedstawienia, wykonanego przez starsze klasy. Tego dnia dzieci powinny przynieść do przedszkola ulubione przytulanki.

7 listopada 2014, piątek

Narodowe Święto Niepodległości

Apel z okazji Święta Niepodległości został przeniesiony z 03 na 07 listopada. W piątek wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy.

5 listopada 2014, środa

"Śniadanie Daje Moc"

Jutro wszystkie grupy przedszkolne przygotują zdrowe śniadanie. Każde dziecko wykona samodzielnie kanapki. Będzie smacznie i zdrowo.

3 listopada 2014, poniedziałek

Zabawy z Ulą Pakułą

W poniedziałek odbędzie się koncert muzyczny p. Uli Pakuły. Prosimy, by tego dnia dzieci przyniosły do przedszkola pluszowe misie.

29 października 2014, środa

Wyjazd do kina

W środę - 29 października grupy: Ufoludków, Słoneczek, Marsjanek oraz Iskierek jadą na wycieczkę do Teatru do Koluszek na bajkę pt. Pszczółka Maja". Zbiórka o godzinie 8:00 w szkole. Planowany powrót ok. godziny 11:30 na obiad. Zajęcia popołudniowe zgodnie z planem.

24 października 2014, piątek

Bal Jesieni, Ślubowanie na Przedszkolaka

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców przedszkolaków na Bal Jesieni połączony z Pasowaniem na Przedszkolaka, który odbędzie się 24 października o godzinie 12:30 na sali gimnastycznej.

16 października 2014, czwartek

Spotkanie z owadami

Jutro dzieci z przedszkola czeka żywa lekcja przyrody, tym razem będą to owady.

13 października 2014, poniedziałek

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W poniedziałek odbędzie się apel upamiętniający rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia wszystkie dzieci obowiązuje strój galowy.

8 października 2014, środa

Święto Ziemniaka

W środę w naszym przedszkolu będzie obchodzone Święto Ziemniaka. Tego dnia dzieci poznają różne odmiany ziemniaków, wykonają prace plastyczne przy pomocy tego warzywa, a także przygotują różne potrawy.

29 września 2014, poniedziałek

Spotkanie z Panią Policjantką

Dzisiaj nasze przedszkole odwiedziła Pani Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach. Przekazała dzieciom cenne informacje na temat bezpieczeństwa w szkole, a także w drodze do szkoły.

23 września 2014, wtorek

PIERWSZE ZEBRANIE Z RODZICAMI

23 września 2014 r. (wtorek) zapraszamy na zebrania w szkole.

• godzina 17.30 – spotkanie z dyrektorem /przedstawienie głównych kierunków pracy przedszkola w roku szkolnym 2014/2015, oferta zajęć dodatkowych/

• godzina 18.00 – spotkania z wychowawcami /zapoznanie z planem pracy klasy na rok szkolny 2014/2015; zapoznanie z procedurami współpracy z rodzicami; sprawy różne/

19 września 2014, piątek

Dzień Przedszkolaka

W piątek będziemy obchodzić Dzień Przedszkolaka. Na każde dziecko czeka mnóstwo niespodzianek...

18 września 2014, czwartek

Sprzątanie świata

Przedszkolaki także wzięły udział w akcji "Sprzątanie świata". Tym razem każda grupa wykonała plakat pod hasłem: "Śmieci mniej, Ziemi lżej". Dzieci przypomniały sobie, w jaki sposób powinniśmy dbać o środowisko.

15 września 2014, poniedziałek

Wizyta stomatologa

W poniedziałek dzieci z wszystkich grup przedszkolnych miały możliwość poznać pracę stomatologa. Pani doktor pokazała, jak poprawnie myć zęby. Dała wskazówki, w jaki sposób dbać o jamę ustną. Na wszystkich buziach malował się uśmiech.

1 września 2014, poniedziałek

INAUGURACJA ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2014/2015

1 września 2014 r. /poniedziałek/ odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2014/2015, na którą serdecznie zapraszamy uczniów szkoły i wychowanków przedszkola.

godz. 8.00 - Msza Święta w kościele p.w. NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 - uroczysta akademia w sali sportowej.

30 czerwca 2014, poniedziałek

PRACA SEKRETARIATU W WAKACJE

W czasie miesięcy wakacyjnych sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bukowcu

będzie czynny w dniach:

30 czerwca – 4 lipca

21 lipca – 1 sierpnia

18 sierpnia – 29 sierpnia

codziennie w dni robocze w godzinach od 8.00 -15.00

W dniach 7 – 18 lipca oraz 4 – 14 sierpnia ( w poniedziałki 8.00-12.00, środy – 8.00- 16.00, piątki 8.00-16.00) w sekretariacie będzie pełniony dyżur kancelaryjny.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt mailowy – spbukowiec@o2.pl

25 czerwca 2014, środa

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego odbędzie się w środę 25 czerwca o godz. 14 w sali gimnastycznej. 26 i 27 czerwca przedszkole pracuje zgodnie z harmonogramem.

17 czerwca 2014, wtorek

Spotkanie ze strażakami

Strażacy z PSP przeprowadzili pogadankę na temat bezpiecznych wakacji. Następnie dzieci mogły założyć hełm oraz dowiedzieć się, co zawiera samochód strażacki.

16 czerwca 2014, poniedziałek

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE Z RODZICAMI PRZYSZŁOROCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW

ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI PRZYJĘTYCH DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH NA ROK PRZEDSZKOLNY 2014/2015 ODBĘDZIE SIĘ 16 CZERWCA 2014 ROKU O GODZINIE 18.00.

13 czerwca 2014, piątek

Pzedstawienie klasy III

W piątek 13 czerwca wszystkie przedszkolaki miały okazję obejrzeć przepiękne przedstawienie "Akademia Pana Kleksa". Na twarzach dzieci malował się uśmiech.

9 czerwca 2014, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Bajkowe spotkanie na pożegnanie"

5 czerwca 2014, czwartek

Audycja muzyczna

"Hit na wakacje"

3 czerwca 2014, wtorek

"Koziołek Matołek"

We wtorek odbędzie się spektakl dla dzieci pt. "Koziołek Matołek".

2 czerwca 2014, poniedziałek

Dzień Dziecka

W poniedziałek będziemy obchodzić Dzień Dziecka. Przewidzianych jest wiele atrakcji dla dzieci. Przedszkolaki zapoznają się ze sposobem udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo będzie można przejechać się wozem strażackim. Tego dnia każde dziecko wykona pacynkę. Rada Rodziców przygotowała owoce i soki dla dzieci.

23 maja 2014, piątek

Poznajemy zawód naszych rodziców...

Tym razem poznaliśmy zawód śpiewaczki operowej.

22 maja 2014, czwartek

Wyjazd do MIKROKOSMOSU

Dnia 22 maja 2014 roku grupy PP1 i PP2 udadzą się do "Mikrokosmosu", czyli Parku Edukacyjno - Rozrywkowego w Ujeździe. W planie wycieczki przewidywana jest ścieżka dydaktyczna, przedstawiającą owady i różnego rodzaju rośliny. "Mikrokosmos" spełnia również rolę integracji przez zabawę. Na terenie parku skorzystamy również z małej gastronomii oraz warsztatów malarskich. Powrót przewidziany jest ok. godziny 13.

19 maja 2014, poniedziałek

Warsztaty mydlarskie

W poniedziałek odbędą się warsztaty mydlarskie, przeznaczone dla każdej grupy przedszkolnej. Każde dziecko otrzyma pachnące mydełka.

15 maja 2014, czwartek

Wycieczka do Torunia

15 maja odbędzie się wycieczka autokarowa do Torunia dla grup 0/1; 0/2 i 0/3. Zbiórka w przedszkolu o godzinie 7:45. Zwiedzimy: Rynek Staromiejski, dom Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę oraz ruiny Zamku Krzyżackiego. Weźmiemy udział w seansie w Planetarium oraz obejrzymy wystawę interaktywną w Orbitarium. Następnie udamy się do Świata Toruńskiego Piernika, gdzie własnoręcznie wyrobimy pierniki. Przewidywany powrót - ok. godz. 21:30.

8 maja 2014, czwartek

Audycja muzyczna

"Musicalowe szaleństwo"

5 maja 2014, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Spotkanie z żywiołem cz. 4 ziemia"

30 kwietnia 2014, środa

Konstytucja 3 Maja

W środę dzieci wezmą udział w uroczystym apelu z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia obowiązuje strój galowy.

25 kwietnia 2014, piątek

Apel dotyczący Kanonizacji Papieża

Jutro o 9:00 wszystkie grupy przedszkolne wezmą udział w apelu poświęconym kanonizacji Papieża Jana Pawła II.

25 kwietnia 2014, piątek

Wycieczka piesza do gospodarstwa rolnego

Grupa 02 wybiera się do gospodarstwa rolnego, by poznać narzędzia oraz pracę rolnika.

16 kwietnia 2014, środa

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

W środę każda z grup przygotuje, a następnie spożyje śniadanie Wielkanocne. Na stołach nie zabraknie jajek, białek kiełbasy, mazurków czy babek.

10 kwietnia 2014, czwartek

Doświadczenia z jajkiem

10 kwietnia, w czwartek w grupie "Ufoludki" odbyły się zajęcia, prowadzone przez mamę Oli, panią Magdalenę Wójtowicz. Tematem zajęć były doświadczenia z jajkiem (badanie właściwości skorupki jajka) oraz sprawdzanie, w jakich warunkach kiełkują ziarna. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały ludzika z doniczek z włosami z owsa. Dziękujemy!

4 kwietnia 2014, piątek

Warsztaty astronomiczne

Wszystkie przedszkolaki wzięły udział w warsztatach astronomicznych, prowadzonych przez członka grupy ASTRO MAX, działającej przy Obserwatorium Astronomicznym w Bukowcu.

3 kwietnia 2014, czwartek

Audycja muzyczna

"Śpiewać każdy może"

3 kwietnia 2014, czwartek

Poznajemy różne eksperymenty

Pani Dyrektor wraz z uczniami uczęszczającymi na koło przyrodniczy przygotowali dla dzieci różnego rodzaju eksperymenty. Przedszkolaki dowiedziały się wielu ciekawych informacji. Wszystkie bacznie przyglądały się poczynaniom starszych koleżanek i kolegów, a na twarzach wszystkich bezustannie malował się uśmiech. Taką lekcję przedszkolaki zapamiętają na długo.

2 kwietnia 2014, środa

Wycieczka do Baśniowej Kawiarenki

Grupy: PP1 i PP2 wybrały się do Baśniowej Kawiarenki na spektakl pt. "Calineczka". Wszystkie dzieci były zachwycone przedstawieniem. Trochę zmęczone, ale bardzo uśmiechnięte wróciły do przedszkola.

31 marca 2014, poniedziałek

Apel - podsumowanie miesiąca marca

Tym razem, podczas szkolnego apelu podsumowującego pracę w miesiącu marcu mogły zaprezentować się również dzieci z przedszkola. Posłuchaliśmy jeszcze raz recytacji najmłodszych dzieci, które zostały wyróżnione w I etapie konkursu "Po schodach wierszy". Zaprezentowali nam się Bartłomiej Kubisz z grupy 0/2 oraz Jędrzej Górniak z grupy 0/3. Wszyscy otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

31 marca 2014, poniedziałek

Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych - podsumowanie

31 marca, podczas apelu, nastąpiło podsumowanie zbiórki makulatury i puszek aluminiowych. Przedszkole zgromadziło 1232,5 kg. Ilość zgromadzonych kilogramów z podziałem na grupy:

0/1 - 128 kg

0/2 - 151 kg

0/3 - 307 kg

PP1 - 431,5 kg

PP2 - 196 kg

Dzieci z grup, które przyniosły najwięcej kilogramów makulatury w przeliczeniu na jednego przedszkolaka, otrzymały słodkie upominki.

Pieniądze z makulatury zostaną przeznaczone na pomoce do zajęć popołudniowych.

Dziękujemy bardzo wszystkim, którz włączyli się w naszą wiosenną akcję makulaturową.

31 marca 2014, poniedziałek

"Poznaj zawód mojego rodzica" - strażak

Dzieci z grupy 0/1 zostały zaproszone do Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach w ramach zajęć "Poznaj zawód mojego rodzica". Ten odpowiedzialny zawód wykonuje tata Kingi, który oprowadzał nas po budynku PSP. Mieliśmy możliwość zajrzeć do izby pamięci, w której znajdują się najstarsze wozy strażackie oraz pamiątki pozostawione przez byłych strażaków, np. mundury, rekwizyty, zdjęcia itp. Niespodzianką dnia okazał się przedstawiony przez strażaków próbny alarm wyjazdu do akcji. Na koniec wycieczki wszystkie dzieci mogły odegrać rolę strażaka. "gasząc" pożar profesjonalnym sprzętem pożarniczym. Dziękujemy!

31 marca 2014, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Spotkanie z żywiołem cz. 3 ogień"

28 marca 2014, piątek

Rekolekcje wielkopostne

W piątek 28 marca przedszkolaki z grup 0/1; 0/2 i 0/3 wezmą udział w rekolekcjach w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach. Wyjazd ze szkoły o godzinie 11:40. Przewidywany powrót ok. godziny 13:00.

21 marca 2014, piątek

Pierwszy Dzień Wiosny

W piątek w godzinach porannych każda grupa przygotuje Marzannę. Następnie na placu przedszkolnym pożegnamy zimę. Potem odbędą się zabawy ruchowe z chustą animacyjną.

17 marca 2014, poniedziałek

Zbiórka makulatury

Przez cały tydzień każda grupa będzie zbierała makulaturę oraz puszki aluminiowe.

14 marca 2014, piątek

Eliminacje do konkursy recytorskiego

W piątek 14 marca odbędą się eliminacje wstępne do III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Po schodach wierszy".

12 marca 2014, środa

Grupa 0/2 poznaje język migowy

W grupie "Ufoludki" gościła mama Bartka Tylki - pani Ania Tylki, która przeprowadziła zajęcia nauki nazw zwierząt w języku migowym. Dzięki tym zajęciom dzieci poznały inną formę porozumiewania się, a przy tym świetnie się bawiły. Serdecznie dziękujemy.

11 marca 2014, wtorek

Pokaz historyczny

Grupy 0/1, 0/2 i 0/3 obejrzą pokaz historyczny pod hasłem "Staropolski sarmatyzm, epoka szlachecka". W programie między innymi: żywa lekcja historii,prezentacja obyczajów i kultury epoki; przegląd ekwipunku i uzbrojenia; zapierające dech w piersiach pojedynki, a także duża kolekcja broni i rekwizytów.

10 marca 2014, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Wiosna radosna"

6 marca 2014, czwartek

Audycja muzyczna

"Wiosenne muzykowanie"

5 marca 2014, środa

Poznajemy zawód naszych rodziców...

Przedszkolaki z grup 0/2 oraz 0/3 poznają "tajniki" tworzenia, uwielbianych przez dzieci, filmów animowanych.

4 marca 2014, wtorek

Ostatki; "Kot w butach"

We wtorek odbędą się warsztaty kulinarne. Każda grupa przedszkolna przygotuje tort. Wielką atrakcją dla dzieci będzie malowanie twarzy. Pożegnamy karnawał na przedszkolnej dyskotece. Następnie wspólnie obejrzymy bajkę "Kot w butach", przygotowaną przez uczniów z koła teatralnego pod okiem Pani B. Połać.

28 lutego 2014, piątek

WIECZÓR Z KOPERNIKIEM I MAKSYMEM

Dyrektor ZSP, grupa "AstroMax" oraz VI klasa SP wraz z rodzicami i wychowawczynią zapraszają uczniów naszej szkoły oraz przedszkolaków i ich rodziców na Wieczór z Kopernikiem i Maksymem, który odbędzie się w piątek 28 lutego o 17:00 pod obserwatorium.

27 lutego 2014, czwartek

Warsztaty kulinarne

Jutro każda grupa przedszkolna będzie miała warsztaty kulinarne. Przedszkolaki przygotują tradycyjune słodkości, które spożywa się w Tłusty Czwartek.

21 lutego 2014, piątek

"Sotkanie z gadami"

W piątek 21 lutego o godzinie 11:30 przedszkolaki wezmą udział w niezwykłej lekcji przyrody pt. "Spotkanie z gadami".

14 lutego 2014, piątek

Walentynki

14 luty był dniem wielu atrakcji dla dzieci. Rozmawialiśmy o uczuciach. Przygotowywaliśmy walentynkowe plakaty oraz upominki dla ukochanych rodziców. Dzieci świetnie się bawiły przy muzyce.

12 lutego 2014, środa

Wizyta grupy 0/1 w pracowni psychologicznej

Grupa 0/1 została zaproszona do Pracowni Psychologicznej dla Kierowców. Gospodarzem spotkania był tata Kuby, który opowiedział o wykonywanym przez siebie zawodzie i zaprezentował profesjonalny sprzęt do badania kierowców. Wszystkie dzieci miały okazję przetestować swoje umiejętności i sprawdzić, czy mogą zostać kierowcami. Największą atrakcją okazał się test w ciemni, nazwany przez dzieci "szafą". Natomiast test szybkiej reakcji odniósł największy sukces, gdyż wyniki były bardzo dobre lub dobre - tak ocenił psycholog kierowców. Dziękujemy!

10 lutego 2014, poniedziałek

Zajęcia chemiczne

Dnia 10.02.2014 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu "Poznaję świat jak młody Kopernik". Tym razem gościliśmy panią chemik - Agatę Kowalską. Zajęcia zorganizowane były dla dzieci z grup 01,02,03. Pani chemik pokazała, jak w bardzo przystępny sposób wykonać proste i efektowne doświadczenia chemiczne. Dzieci same mogły sprawdzić swoje ph w jamie ustnej za pomocą papierka lakmusowego. Na koniec wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali lizaki. Jeszcze raz dziękujemy pani chemik za tą ciekawą lekcję chemii.

10 lutego 2014, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Spotkanie z żywiołem cz. 2 woda"

6 lutego 2014, czwartek

Audycja muzyczna

"A może coś klasycznie?"

17 stycznia 2014, piątek

"Koncert dla Babci i Dziadka"

W piątek, 17 stycznia, odbędzie się "Koncert dla Babci i Dziadka" połączony z Balem Karnawałowym. Wszystkie Babcie i Dziadków zapraszamy na tę uroczystość na godzinę 11:30 do sali gimnastyczej. Po zabawie zapraszamy na słodki poczęstunek do sal przedszkolnych.

13 stycznia 2014, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Tańcz z nami (hip hop, cza - cza, salsa)"

20 grudnia 2013, piątek

Wigilia szkolna

W piątek będziemy obchodzić szkolną Wigilię. Tego dnia obowiązuje strój galowy.

19 grudnia 2013, czwartek

Przerwa świąteczna

1. 20 grudnia 2013 r. /piątek/ zajęcia w przedszkolu odbędą się zgodnie z planem.

2. Informacja dla dzieci dojeżdżających: autobus powrotny odjeżdża spod szkoły o godz. 11.45.

3. Przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r.

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZSP w Bukowcu nr 1/2013/2014 w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dn. 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego) 2 i 3 stycznia 2014 r. są dniami wolnymi od zajęć .

W przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło mieć zapewnionej opieki może w tych dniach w godzinach 8.00-16.00 skorzystać z zajęć opiekuńczo- wychowawczych organizowanych przez przedszkole.

19 grudnia 2013, czwartek

Wigilia grup PP1, PP2, 0/2

Serdecznie zapraszamy Rodziców na Wigilię przedszkolną, która odbędzie się o godz. 11:00 - "Iskierki" oraz "Słoneczka", zaś o godz. 12:00 "Ufoludki".

18 grudnia 2013, środa

Wigilia grup 0/3; 0/1

Serdecznie zapraszamy Rodziców na Wigilię przedszkolną, która odbędzie się o godz. 12:00 - "Marsjanki", zaś o godz. 13:00 "Słoneczka".

9 grudnia 2013, poniedziałek

Teatr "Gwiazdozbiór" zaprasza...

Teatr "Gwiazdozbiór" tym razem zaprezentował bajkę pt. "Magiczna noc". Było to zaczarowane widowisko, w którym zabawki przemówiły ludzkim głosem. Tym razem na scenie gościli nie tylko rodzice i nauczyciele (tak jak to było w latach ubiegłych), ale również dzieci. Publiczność była zachwycona spektaklem. Następnie każdą grupę przedszkolną odwiedził Mikołaj, który obdarował każde dziecko upominkiem.

6 grudnia 2013, piątek

Mikołaj w przedszkolu

Zgodnie z tradycją, 6 grudnia nasze przedszkole odwiedził Mikołaj z Gminnego Ośrodka Kultury w Brójcach.

5 grudnia 2013, czwartek

Audycja muzyczna

"Hej kolęda, kolęda!"

3 grudnia 2013, wtorek

Miesiąc życzliwości

Listopad był ogłoszony miesiącem życzliwości. W tym czasie w sposób szczególny wszystkie przedszkolaki starały się być życzliwe, nieść innym pomoc, kulturalnie zwracać się do rówieśników oraz dorosłych. Dzieci z zerówek cały miesiąc bardzo się starały, by otrzymać order. Podczas apelu podsumowaliśmy akcję. Na wyróżnienie zasłużyli:

0/1 Marta Jędrzejczyk, Kinga Lolo, Tomasz Federak, Gabriel Piotrowski

0/2 Bartłomiej Kubisz, Laura Adaszewska, Julianna Garnysz, Julia Comporek

0/3 Jerzy Guzewski, Zofia Ciepłucha, Julia Dębska, Zofia Lolo

Wszystkim serdecznie gratylujemy!

2 grudnia 2013, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Kolędowy czas"

27 listopada 2013, środa

"Światowy Dzień Pluszowego Misia"

Dnia 27 listopada będziemy obchodzić Światowy Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie przygotują bajkowe przedstawienie dla przedszkolaków. Prosimy, aby w tym dniu każde dziecko miało przy sobie swoją ulubioną przytulankę.

22 listopada 2013, piątek

Wycieczka do teatru

Dnia 22 listopada dzieci z grup PP1, 01, 02, 03 wyjechały na wycieczkę do teatru na przedstawienie pt. "PRZYGODY PIRATA KARMAZYNA". Malowniczy spektakl zachwycił wszystkich.

21 listopada 2013, czwartek

Konkurs "Barwy Jesieni"

21 listopada grupa dzieci reprezentowała nasza placówkę na konkusie plastycznym zorganizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bedoniu. Z trudnym zadaniem zmagali się: Zofia Lolo, Marta Jędrzejczyk, Filip Sapała, Lilianna Kępka. Wszyscy zostali nagrodzeni.

19 listopada 2013, wtorek

"Góra Grosza"

Kolejny raz bierzemy udział w akcji "Góra Grosza". Prosimy przynosić monety "groszówki" do 20 grudnia.

15 listopada 2013, piątek

Zajęcia dziennikarskie

15 listopada uczestnicy koła dziennikarskiego przeprowadzili zajęcia z dziećmi z grup 0/1, 0/2, 0/3. Pokazali, jak powstaje gazetka szkolna, krótko omówili jej budowę, a także opowiedzieli, czym zajmują się przy tworzeniu "Świata według Bukowca". Redaktorzy czytali swoje artykuły, a dzieci z przejęciem na twarzy i ogromnym zaangażowaniem słychały swoich starszych kolegów. Tego magicznego dnia przedszkolaki stały się również redaktorami, wymyśliły bajkowe opowiadanie. Redaktor Naczelna wszystko skrupulatnie notowała, następnie dokona drobnej korekty, a historyjka, stworzona przez dzieci, pojawi się w kolejnym wydaniu gazetki szkolnej.

12 listopada 2013, wtorek

Narodowe Święto Niepodległości

We wtorek 12 listopada w naszej szkole odbędzie się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tego dnia obowiązuje strój galowy.

8 listopada 2013, piątek

Poznajemy zawód naszych rodziców

W dniu 08.11.2013r grupa „Gwiazdeczki” uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej w ramach cyklu zajęć „Poznajemy zawody naszych rodziców”. Celem podróży była firma logistyczna TME, w której pracuje tata dziewczynki z grupy. Dzieci miały możliwość w formie filmu reklamowego poznać historię powstawania i rozwijania się firmy. Kolejnym punktem spotkania był konkurs plastyczny i wymyślenie nazwy dla maskotki reklamującej w/w przedsiębiorstwo. Następnie grupa została oprowadzona po zakładzie. Dzieci obserwowały wykonywaną pracę przez ludzi, ale w większości przez maszyny „roboty”. Na zakończenie wizyty w zakładzie, który zajmuje się wysyłką elektronicznych komponentów, dzieci otrzymały upominki. Wycieczka bardzo podobała się dzieciom. Poznany nowy zawód - zapamiętają na dłużej.

8 listopada 2013, piątek

"Śniadanie Daje Moc"

Zgodnie z Programem "Śniadanie Daje Moc", każda grupa przedszkolna zorganizowała zdrowy posiłek. Wspólnie wykonywaliśmy zdrowe, a zarazem magiczne kanapki z warzywami. Była to świetna zabawa dla każdego przedszkolaka, który poznał zasady prawidłowego odżywiania się.

7 listopada 2013, czwartek

Audycja muzyczna

"Wesoła Filharmonia"

5 listopada 2013, wtorek

Zebranie z rodzicami

We wtorek 5 listopada 2013 r. o godzinie 17.30 odbędą się zebrania z rodzicami dzieci, które uczęszczają do Oddziałów i Punktów Przedszkolnych. Serdecznie zapraszamy.

4 listopada 2013, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Spotkanie biało-czerwone"

24 października 2013, czwartek

Bal Jesieni, Ślubowanie na Przedszkolaka

W czwartek odbył się Bal Jesieni połączony ze Ślubowaniem na Przedszkolaka. Było to wielkie przeżycie, szczególnie dla najmłodszych dzieci. Podczas balu obowiązywały leśne stroje. Nie zabrakło drzew, liści, kasztanów, żołędzi, jarzębiny, a także szyszek oraz leśnych zwierzątek. Zabawę zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.

10 października 2013, czwartek

Audycja muzyczna

"W wiosce Inków"

7 października 2013, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Spotkanie z żywiołem - cz. 1 powietrze"

4 października 2013, piątek

Piesza wycieczka do stadniny koni

Grupa UFOLUDKI 0/2 wybrała się z wizytą do pobliskiej stadniny koni, prowadzonej przez rodziców Szymona Majko. Dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi rasami koni. Zobaczyły, na czym polega opiekowanie się tymi zwierzętami, głaskały kucyka "Bułeczkę", a także oglądały konie na wybiegu.

23 września 2013, poniedziałek

Sprzątanie świata

Dnia 23.09.2013 roku w przedszkolu odbyły się warsztaty plastyczne "Śmieciosztuka" z okazji sprzątania świata. Każda grupa miała za zadanie wykonać jesienny wianek recyklingowy z makulatury, plastikowych nakrętek, materiałów itp. Gotowe prace można podziwiać nankorytarzu przedszkolnym.

20 września 2013, piątek

Dzień Przedszkolaka

20 września najstarsza grupa dzieci wzięła udział w I Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka na Rynku Manufaktury. Na dzieci czekało wiele atrakcji: zabawy przy muzyce, warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie... Na buziach nieustannie malował się uśmiech. Młodsze dzieci miały zorganizowane warsztaty plastyczne oraz zabawy ruchowe, gdzie motywem przewodnim był balon. Na pewno ten magiczny dzień pozostanie w sercach przedszkolaków na długo...

16 września 2013, poniedziałek

Zebranie z rodzicami

17 września (wtorek) odbędą się zebrania z rodzicami.

godz.17.30 - spotkanie z dyrektorem

godz.18.00 - spotkania z wychowawcami.

Serdecznie zapraszamy!

12 września 2013, czwartek

Audycja muzyczna

"Taneczne powitanie"

9 września 2013, poniedziałek

Koncert muzyczny, prowadzony przez p. Ulę Pakułę

"Spotkanie z Tuwimem"

2 września 2013, poniedziałek

INAUGURACJA ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2013/2014

2 września 2013 r. /poniedziałek/ odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2013/2014, na którą serdecznie zapraszamy uczniów szkoły i wychowanków przedszkola.

godz. 8.00 - Msza Święta w kościele p.w. NSJ w Kurowicach

godz. 9.00 - uroczysta akademia w sali sportowej.

5 lipca 2013, piątek

GODZINY PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACJI

Informujemy, że sekretariat Zespołu szkolno - Przedszkolnego w Bukowcu będzie nieczynny w dniach 8-21 lipca oraz 5-18 sierpnia. W pozostałe dni robocze zapraszamy od 8.00 do 15.00.

26 czerwca 2013, środa

ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

Dnia 26 czerwca 2013 r. (środa) o godzinie 15.00 na sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.

Zajęcia w przedszkolu trwać będą do piątku 28 czerwca.

19 czerwca 2013, środa

ZEBRANIE Z RODZICAMI PRZYSZŁOROCZNYCH PRZEDSZKOLKÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców przyszłorocznych przedszkolaków. Zebranie odbędzie się 19 czerwca o godzinie 18.00 na szkolnym korytarzu.

8 czerwca 2013, sobota

Piknik rodzinny

W naszej Szkole odbędzie się wielki piknik rodzinny z mnóstwem atrakcji, na który zapraszamy naszych uczniów i przedszkolaków z rodzinami.

4 marca 2013, poniedziałek

Rekrutacja

Od 4 marca rozpoczynamy rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2013/2014. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce rekrutacja.

31 stycznia 2013, czwartek

Bal Karnawałowy

Wszyscy przebrani bawiliśmy się świetnie na naszym Balu Karnawałowym

8 stycznia 2013, wtorek

Spotkanie z pisarką

Przyjechała do Nas Anna Onochimowska - autorka książek dla dzieci i opowiadała nam jak się takie książki pisze i wydaje.

20 grudnia 2012, czwartek

Wigilia

We wszystkich grupach obchodziliśmy naszą przedszkolną wigilię

7 grudnia 2012, piątek

Mikołaj

Odwiedził nas Święty Mikołaj i rozdał mnóstwo prezentów

7 grudnia 2012, piątek

Zdrowy i bezpieczny świat koziołków

Obejrzeliśmy bajkę przygotowaną przez teatr Gwiazdozbiór

30 listopada 2012, piątek

Zabawy Andrzejkowe

Bawimy się i wróżymy "Andrzejkowo"

28 listopada 2012, środa

ZOO

Odwiedziły nas zwierzęta z łódzkiego ogrodu zoologicznego

26 listopada 2012, poniedziałek

Dzień misia

W dniach 26-27 listopada biblioteka szkolna organizuje Światowy Dzień Misia

23 października 2012, wtorek

Bezpieczeństwo na drodze

Przedszkolaki i uczniowie spotykają się z policjantami na zajęciach poświęconych bezpiecznemu poruszaniu się po drogach.

9 września 2012, niedziela

Nowe konto dla wpłat za godziny dodatkowe

Uprzejmie informujemy, że opłaty za godziny dodatkowe w przedszkolu należy wnosić na

NOWE KONTO BANKOWE

85 8781 0006 0062 9966 2000 0010

12 czerwca 2012, wtorek

UWAGA RODZICE PRZYSZŁOROCZNYCH PRZEDSZKOLAKÓW!

Spotkanie z Dyrektorem i Wychowawcami odbędzie się 12 czerwca o godzinie 18.00. Zapraszamy

24 kwietnia 2012, wtorek

Zebrania z rodzicami w Oddziałach Przedszkolnych

We wtorek 24 kwietnia 2012 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami dzieci uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych. Na zebraniu m.in. zostanie przekazana informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Serdecznie zapraszamy.

17 kwietnia 2012, wtorek

Zebrania z rodzicami w Punktach Przedszkolnych

We wtorek 17 kwietnia 2012 r. o godzinie 18.00 odbędą się zebrania z rodzicami dzieci uczęszczających do Punktów Przedszkolnych.

Serdecznie zapraszamy.

24 lutego 2012, piątek

Podsumowanie projektu "Nowy Punkt Przedszkolny Szansą dla Bukowca"

Mamy zaszczyt zaprosić na uroczyste podsumowanie projektu "Nowy Punkt Przedszkolny Szansą dla Bukowca", które odbędzie się 24 lutego o godzinie 10:00. Z tej okazji zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania koncertu "Cztery Pory Roku".

12 lutego 2012, niedziela

Teatrzyk Gwiazdozbiór zaprasza na przedstawienie pt: "Piotruś Pan"

Muzyczno-fantastyczne przedstawienie pt: "Piotruś Pan" odbędzie się 12 lutego 2012r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej w Bukowcu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Bukowca!

30 stycznia 2012, poniedziałek

Ferie w naszym przedszkolu

W czasie ferii zimowych (30.01 do 10.02 2012r.) w godzinach 7:30-16:30 pracuje grupa unijna.

25 stycznia 2012, środa

Zebranie Rodziców z Wychowawcą grupy "Gwiazdeczki"

Zapraszamy na godzinę 17:00

24 stycznia 2012, wtorek

Zebrania z Wychowawcami grup: "Ufoludki", "Słoneczka", "Marsjanki"

Spotkania rozpoczną się o godzinie 17:00

20 stycznia 2012, piątek

Dzień Babci i Dziadka u "Gwiazdeczek" i "Ufoludków"

Serdecznie zapraszamy Dziadków i Babcie naszych przedszkolaków na uroczystość z okazji ich święta, która rozpocznie się o godzinie 12:00

19 stycznia 2012, czwartek

Dzień Babci i Dziadka u "Słoneczek" i "Marsjanek"

Serdecznie zapraszamy dziadków i babcie naszych przedszkolaków na uroczystość z okazji ich święta na godzinę 9:00

23 grudnia 2011, piątek

Przerwa świąteczna

Przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2011 r. do 1 stycznia 2012r.

W dniach 23, 27, 28, 29, 30 grudnia 2011 r. pracuje grupa unijna (p. Ewy Leśniewskiej).

22 grudnia 2011, czwartek

Wizyta Św. Mikołaja

(paczki dla dzieci od Rady Rodziców)

19 grudnia 2011, poniedziałek

Zapraszamy na spotkania wigilijne

– w grupie p. Ewy Leśniewskiej ("Słoneczka") 19 XII

– w grupie p. Doroty Federak ("Marsjanki") 20 XII

– w grupie p. Renaty Rodak ("Ufoludki") 21 XII

- w grupie p. Aldony Kowalskiej ("Gwiazdeczki") – odwołane

9 grudnia 2011, piątek

"Ufoludki" jadą do Baśniowej Kawiarenki

W piątek 9 grudnia o godzinie 8:45 grupa przedszkolaków "Ufoludki" pod opieką pani Renaty Rodak jedzie do Baśniowej Kawiarenki, gdzie obejrzy przedstawienie bożonarodzeniowe "Wesoła Nowina".

5 grudnia 2011, poniedziałek

Teatrzyk "Gwiazdozbiór" zaprasza na "Piotrusia Pana"

Tradycyjnie z okazji Mikołajek w prezencie dla przedszkolaków i uczniów wystąpi Amatorski Teatrzyk Rodziców i Nauczycieli "Gwiazdozbiór". W tym roku zobaczymy bajkę "Piotruś Pan". Gościnnie bajkę obejrzą również dzieci z przedszkola z Bedonia.

31 października 2011, poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W przypadku, gdy dziecko nie będzie mogło mieć zapewnionej opieki w domu, szkoła może zorganizować zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 7:30-16:30. W tym dniu gmina nie zapewnia dowozu.

26 października 2011, środa

Bal Jesieni

Bal rozpocznie się o godzinie 9:00. Wszystkie dzieci przebrane w "leśne stroje" wezmą udział w zabawach i konkursach, najmłodsi zostaną pasowani na Prawdziwego Przedszkolaka.

20 września 2011, wtorek

Spotkania Rodziców z Wychowawcami

Początek spotkania o godzinie 17:00

1 września 2011, czwartek

Inauguracja roku szkolnego

Styczeń
27
Środa
Angela, Jan, Przybysław


Szkoła realizuje projekty:
  1. "Wsparcie przyszkolnych oddziałów przedszkolnych w Gminie Brójce"
  2. "Widzę, słyszę, doświadczam w mojej nowej ekopracowni"
  3. "Edukacyjne Wrota Regionu"
© piotr.z.bukowca